Update doopouderproject

Update doopouderproject

Een knetterend onderwerp voor alle doopouders: conflicten. Wat heb jij meegenomen van "ruzie maken" van huis uit? Hoe maak je nu ruzie? Wat merkt je kind ervan? Hoe maak je het weer goed?
We houden hoofdstuk 10 van " Een verlangen naar meer" als rode draad en geven onze eigen twist er aan. 
Vorig jaar zijn we gestart als een project van meerdere gemeenten. Gewoon, omdat we als kerk jullie als doopouders houvast en inspiratie mee willen geven. Een doopgelofte afleggen doe je immers niet zomaar en het is ook geen kleinigheid. En zeker in de praktijk niet.
Kom alsjeblieft, ook al ben je een paar keer niet geweest of nog helemaal niet! De sfeer is goed en de samenkomsten zijn opbouwend. De avond begint met gebed, lied en inleiding. Daarna volgt een spel en we gaan, na de pauze, met elkaar in gesprek naar aanleiding van vragen over het onderwerp. Om 21.30 uur sluiten we af met een hapje en drankje.
We verwachten jullie om 19.45 uur in de Rank op maandag 20 november a.s.  

terug