vrouwengroep PGT vrouwengroep PGT

Meer dan 45 jaar interessante en plezierige avonden!

Onze groep telt op dit moment 85 dames in de leeftijd van 58 t/m 87 jaar. In 2014 vierden we ons 45 jarig jubileum. We komen om de drie weken, op een dinsdagavond bij elkaar vanaf september t/m mei in de Opstandingskerk.

Voor dit jaar heeft het bestuur weer een gevarieerd programma gemaakt. Dat dat niet altijd gemakkelijk is blijkt wel uit de vele keren dat er vergaderd moet worden om dit programma samen te stellen. Het is ons weer gelukt. Een aantal jaarlijks terugkerende avonden zijn de Kerstviering, de Nieuwjaarsbijeenkomst en het bezoeken van de Vesperdienst in de Goede Herderkerk in de stille week voor Pasen.

Een afwisselend programma voor seizoen 2016-2017

Dit seizoen komt aan bod: een uitstap naar de kerk in Koewacht, een avond over het project dat we sponsoren in Malawi; medicijnen voor een ziekenhuis, we gaan hapjes maken; de brandweer komt ons vertellen wat we kunnen doen om ons huis brandveilig te maken.
Het groot aantal leden zegt ons dat ze met veel plezier onze avonden bezoeken. Wilt u misschien eens een avond bezoeken om de sfeer te proeven? Natuurlijk bent u welkom!

Heeft u vragen? Dat kan bij de secretaresses: Anneke Beaufort-Verplanke, van Speykstraat 5, 4535 BN Terneuzen. Tel. 0115 619444, email: 
 

terug