OECUMENISCH LIEDFESTIVAL OECUMENISCH LIEDFESTIVAL
WELKOM! 
Op zaterdag 14 oktober a.s. in de Lutherse Kerk van Utrecht, op het XIIe OECUMENISCH LIEDFESTIVAL. (13:30-17:00) dat als experiment eindigt met een volledig Nederlandstalige Choral Evensong/Avondzang, waarvan elke gezongen noot ‘van overzee’ komt! De middag is gevuld met - het zingen van veel (vertaalde) hymnes - gesproken gedachten over het Engelse ‘erfgoed’ - een stoomcursus ’psalm-chanting’ met: dirigent/cantor: Daniel Rouwkema koor: Chorale Haganum teksten/presentatie: Sytze de Vries over de Choral Evensong: Hanna Rijken over de hymnes: Dirk van Leeuwen organist: Christiaan de Vries ____________________________________________________________________________________ Deelname: € 20,= bij opgave vooraf en overmaking entreegeld. Op de dag zelf aan de deur: € 25,= De toegangsprijs is inclusief een uitgebreid programmaboek, koffie en thee. U kunt zich aanmelden door: - een mail te sturen naar info@liedfestival.nl/of te bellen met Anke Mopman (06-36131222) - en door overmaking van € 20,= op IBAN-rekening van Stichting De Vertaalslag: NL32 INGB 0004 8612 78, o.v.m. XII OLF VOOR MEER INFO: www.liedfestival.nl
terug