Actie Kerkbalans 2021 Actie Kerkbalans 2021


Met bovenstaand motto wordt volgende week met de jaarlijkse actieperiode actie Kerkbalans gestart. Door het hele land vragen de plaatselijke kerken ook voor dit jaar weer aan hun leden om een financiële bijdrage.
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

In de week van 16 januari t/m 30 januari wordt er door gemeenteleden die meehelpen aan het welslagen van de actie een enveloppe voor de actie Kerkbalans 2021 bij u afgegeven. Doet u dit jaar ook weer mee?

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan actie Kerkbalans 2021 en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 1 februari komt men het formulier ook weer bij u ophalen of kunt u het afgeven of in de brievenbus doen bij het kerkelijk bureau.

We willen u bij dezen vast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

 
terug