Ambtsdrager en andere vrijwilligers gezocht.

Ambtsdrager en andere vrijwilligers gezocht.
Ambtsdrager en andere vrijwilligers gezocht.
Het is weer najaar en traditiegetrouw kijkt de kerkenraad dan naar de samenstelling van de kerkenraad. Welke ambtsdragers blijven, welke verlengen hun termijn en welke plaatsen komen er vrij? Ook dit jaar zijn er weer plaatsen die vrij komen in de kerkenraad, en er zijn ook nog plaatsen die al langere tijd open staan. Om op sterkte te blijven om al het werk dat gedaan wordt te kunnen blijven doen, zijn we op zoek naar nieuwe mensen. Diverse kerkenraadsleden zijn op pad om mensen te benaderen. Dit kan zijn om ambtsdrager te worden (ouderling, diaken of kerkrentmeester), maar kan ook zijn voor ander vrijwilligers werk, zoals in de ontmoetKRing, de drukploeg, Kerk in Keuken, enzovoort. Als je zo'n verzoek krijgt, wilt je daar dan serieus over nadenken of dit iets voor je is. 
Wordt je niet benadert, maar zou je graag wel iets willen doen, dan kan je ook jezelf aanmelden. Of weet je iemand die je geschikt vindt voor een bepaalde taak, dan mag je dat ook altijd doorgeven.
Graag horen we van je. met vriendelijke groet, Christian Sijbinga en Tamara Platteeuw-Visser
 
terug