Zet je in voor een ander! Zet je in voor een ander!Helpen. Dienstbaar zijn aan gemeenteleden, de directe omgeving en aan de wereld. Dat is diaconie. Regelmatig roepen we op om een bijdrage te geven voor hulpverlening in een noodsituatie, bijvoorbeeld een natuurramp, ver weg of dichtbij.

De diaconie helpt de gemeente bij haar opdracht om er te zijn voor anderen.

Nu doen we een andere oproep. Help ons helpen!

Komende januari zijn de voorzitter, de secretaris en de penningmeester aan het eind van hun ambtsperiode gekomen. Zij treden dan terug. Verder zijn er vacatures voor 3 sectiediakenen en een diaken voor het ouderenpastoraat. De diaconie heeft dus dringend behoefte aan mensen die (na een inwerkperiode) deze belangrijke functies willen vervullen. Zonder mensen kan de diaconie haar taken niet uitvoeren.
Als het meezit - waarom niet - staat er dus over een tijdje een nieuwe frisse ploeg klaar. Zou jij daar bij willen horen? Graag!

Heb je interesse in een van deze functies? Wil je meer informatie? Neem gerust contact op met Corrie Scheele, tel. 612660.

terug