Nieuwsbrief zondag 18 april Nieuwsbrief zondag 18 april

 

 


Goede Herderkerk        -       Heilige Doop       -         
Zondag 15 april  2018
 
 
       Kleur: wit

Voorganger

ds. Huub Smeets         Organist           Kia Wijnstra
Ouderling van dienst Menno Bult Koster Jaap Buijze
Lector Heleen de Blaeij Schriftlezing Genesis 4: 1 – 16
Technici van dienst   John en Naomi  Oostdijk                                                 Marcus 10: 13 - 16
Medewerking Pianist Annemarie Koppelaar
Collectes 1. Diaconie               2. Kerk              3. Uitgang: Onderhoud.
  Koffiedrinken na de dienst
Doop
Vandaag zal de Heilige Doop bediend worden aan Thijmen Lobbezoo,
en aan 
Djairo Boaz Jacbse.
  Kindernevendienst spaart voor Chicondi           ( initiatief: Marieke de Pooter en Janet Verlinde)               
De komende periode sparen de kinderen van de kindernevendienst voor  “Stichting Chikondi” (betekend liefde) en is een initiatief van Marieke de Pooter en Janet Verlinde. In het zuiden van Malawi proberen zij zoveel mogelijk scholen en te helpen met het renoveren en inrichten van scholen en klaslokalen. Ook de aanschaf van lesmethoden en schoolmaterialen horen daarbij. Alle inkomsten gaan rechtstreeks naar het goede doel. Materialen worden zoveel mogelijk in Malawi zelf aangeschaft, zodat ook de lokale ondernemers gesteund worden. Meer informatie kunt u vinden op: www.stichtingchikondi.nl
Geeft u de kinderen een bijdrage mee naar de kindernevendienst voor dit goede doel ?!
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mw. J.M. van Gelderen, Mw. C.M. Gerreman-Michielsen en Fam. Kaas-de Bokx.
In het ziekenhuis/verzorgingstehuis verblijven:                                              
voor revalidatie:  Dhr. W. van Belzen
: Dhr. J. Koster
mw. A. van Baardewijk, Amerstraat 6
  Agenda               
Ma.     16 april     13.30 uur    gebedskring                              fam. Hovinga, Lindelaan 15  Iedereen  welkom.
Ma.     16 april     15.00 uur    gesprekskring  gelijkenissen       Elimkerk
Ma.     16 april     19.30 uur    gespreksgr. Christelijk geloof en Islam    Elimkerk 
Di.      17 april     19.30 uur    algemene kerkenraad                Elimkerk
Vr.      20 april     19.30 uur    jongerenkring                           Sparksstraat 45
Za.     21 april      19.30 uur   orgelconcert Simon Stelling        Grote Kerk Noordstraat
 Gemeenteleden sectie Othene  -  groothuisbezoek  -  donderdag 3 mei om 19.30 uur
Deelnemers aan een groothuisbezoek spreken met elkaar over een thema dat wordt ingeleid. Het groothuisbezoek wil een plaats bieden om elkaar als leden van de gemeente te ontmoeten en te spreken.
Op donderdagavond 3 mei bij de familie de Vries, Laan van Othene 36, Terneuzen zal onze predikant, ds. Huub Smeets het thema “ontmoeten” inleiden.
Na de start om 19.30 uur met koffie of thee, een voorstelronde en de inleiding, volgt weer een koffieronde en daarna kunt u ervaringen delen over het onderwerp.
Een rondvraag biedt ook ruimte aan andere onderwerpen. De sluiting zal rond 21.30 uur zijn.
Aanmelden:Chris de Vries, coördinatie ouderling sectie Othene,   of 0115-622062
 
Nieuwe ouderling   -  de heer Ab van Hoeve, 
Indien geen wettige bezwaren worden ingediend, zal hij 29 april in het ambt van ouderling worden bevestigd.
Inzage jaarrekeningen 2017  Kerk en Diaconie  Protestantse gemeente te Terneuzen
De jaarrekeningen 2017 van de Kerk en de Diaconie van de Protestantse gemeente te Terneuzen liggen van ma. 30 april 2018 tot en met do. 3 mei 2018 ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Het kerkelijk bureau is iedere werkdag, behalve op woensdag en vrijdag, geopend van 09.00 – 12.00 uur.
Filmavond in samenwerking met de ZWO commissie   -   Donderdag 19 april 19.30 – 21.30 uur
De Franse filmkomedie ‘La Famille Bélier’ uit 2014, regie Éric Lartigau. De familie Bélier heeft een familiale boerderij en de zestienjarige Paula is de onmisbare tolk voor haar dove ouders en broer.  Paula beslist om deel te nemen aan een prestigieuze zangwedstrijd. Dat betekent echter dat ze haar familie moet verlaten om haar eerste stappen op weg naar volwassenheid te zetten.
Vanaf 19.30 tot 21.30 uur in zaal 2 van de Goede Herderkerk, Koninginnelaan 4, Terneuzen zijn alle secties van de Prot. Gemeente in Terneuzen én belangstellenden, buren en vrienden welkom!
Toegang  € 2,50 (mag ook meer) ten bate van Kerk in Actie.
Opgave: Via de mail "";document.write('
 Gespreksgroep gelijkenissen  ds Hovinga    -    16 april 15.00 uur    -   laatste keer dit seizoen             
Wij komen bijeen in de Elimkerk, Serlippensstraat 31. Wij zien dan naar twee gelijkenissen in Matteüs 25: 14 tm. 30 over de talenten en in Lucas 19: 11 tm. 27 over de ponden. Belangstellenden zijn van harte welkom.
 Gesprekskring Christelijk geloof en Islam    -   16 april 19.30 uur   -    Elimkerk  Serlippensstraat 31    
Doel van deze avond: enig zicht te krijgen hoe wij als christelijke gemeente, met al zijn ‘lek en brek’ (gebreken  en tekortkomingen) omgaan met onze moslim medelanders. Ieder die belangstellend hiervoor is, is van harte welkom op deze avond. B. Hovinga (0115 431178 of )
  Actie Kerkbalans 2018  afgerond  - 1368 gemeenteleden hebben een financiële bijdrage toegezegd
Dit resulteerde in een toegezegde opbrengst van € 246651,00  Er komen in de loop van het jaar altijd nog bijdragen binnen die niet toegezegd zijn via het formulier van de kerkbalans. Wij hopen dat dat dit jaar ook weer het geval zal zijn, want wij hebben het hard nodig.
We willen hierbij alle gemeenteleden die een bijdrage hebben geleverd aan de actie en het bereikte resultaat heel hartelijk danken. Hoewel de opbrengst toereikend is om ook dit jaar als kerkelijke gemeente te kunnen werken met een sluitende begroting, moeten we ook constateren dat de actie beduidend minder heeft opgebracht dan die van vorig jaar. De vele mutaties door overlijden en verhuizen van gemeenteleden in de eerste maanden van 2018 zijn hierop mogelijk van invloed geweest.
Daarnaast moeten we ook constateren dat de hoogte van de financiële bijdrage van gemeenteleden is verminderd. Hopelijk zal deze trend zich niet voortzetten, want wij zullen met z'n allen de personele kosten moeten opbrengen.
In 2017 brachten 1421 gemeenteleden een bedrag van € 281.764,00 bijeen. Desondanks zijn we tevreden en u erg dankbaar voor wat we gezamenlijk weer hebben weten te bereiken. Nogmaals dank hiervoor! 
 
Levelkamp  op 4, 5 en 6 mei            
Ga jij 4, 5 en 6 mei mee op levelkamp?  Een superleuk kamp voor jongeren vanaf groep 7, neem een vriend(in) mee, leuk! We gaan een gezellig weekend houden met elkaar, waarbij het thema vrijheid centraal staat. We gaan o.a. een bevrijdingsspel doen, 4 mei om 20:00 uur stilte en herdenken, super te gek zaterdagavondspel, sport en bezinning. De kosten zijn 30,- p.p. Je kunt je nog opgeven via:
 Vakantie  Odoorn   -   Diaconaal Werkverband Zeeuws Vlaanderen – 4 t/m 11 augustus 2018                              
 Diaconaal Werkverband  Zeeuws Vlaanderen organiseert een reis naar Odoorn in Drenthe van 4 t/m 11 augustus. Er kunnen nog deelnemers mee. Inl. zijn te verkrijgen bij mevr. Ria Dees. Tel: 0115 - 431513.
Studente geneeskunde zoekt voor stage een kamer in juni         
Bregje is een studente geneeskunde in Amsterdam. Zij hoopt  een maand stage te lopen in het ziekenhuis in Terneuzen. Daarom zoekt ze voor juni tijdelijke huisvesting. Omdat ze ook betrokken is bij een kerkelijke gemeente De Bron in Amsterdam, ging ze op de website van de gemeente zoeken. En zo vond ze het mailadres van het jeugdwerk. 
Concreet vraagt Bregje of iemand in de gemeente een kamer heeft waar ze die maand kan slapen, voor redelijke vergoeding. Of eventueel mensen die op vakantie zijn, waar ze op het huis kan passen. Of een andere ruimte waar ze een luchtbed neer kan leggen? Ze is benieuwd en dankt alvast hartelijk voor het meedenken!
Volledige naam en mailadres is bekend bij Leontien Slabbekoorn: of 06-20804451
 

terug