Kerkwijzer 2019 - 2020

Kerkwijzer 2019 - 2020

Beste gemeenteleden,
 
Hierbij bieden wij u de (derde druk) van de Kerk-wijzer aan, de informatiegids van de Protestantse gemeente te Terneuzen.
Via onze website www.pgterneuzen.nl, die de meest actuele informatie biedt, beschikt u nu via de Kerkwijzer, over een extra overzicht van contactadressen en informatie. Wij willen u graag laten weten waar u terecht kunt met allerhande vragen en voor uw aanvraag van een doop of een bezoek… enzovoort.
Hopelijk helpt dit boekje u hierbij en vindt u wat u zoekt.
 
Het is zorgvuldig samengesteld met de hulp van allerlei groepen en colleges en vormgegeven door vrijwilligers. We zijn hun veel dank verschuldigd, want het maken is een flinke klus geweest. We staan uiteraard open voor op- of aanmerkingen en eventuele correcties, laat het ons weten!
 
Deze Kerk-wijzer is voor 2019 én 2020 wordt geplaatst op de website (Extranet, beschikbaar na inloggen, red.) en in beperkte mate afgedrukt, m.n. voor diegenen die geen computer hebben (op aanvraag af te halen bij het kerkelijk bureau) en is ook een warm welkom voor onze nieuw-ingekomen leden!
 
Met vriendelijke groet,
Loes Goossen en Nel Kousemaker
 

terug