Doopouderproject Doopouderproject

Na de doop: geloofsopvoeding!

Doopouderproject is een initiatief van 3 gemeenten: Protestantse gemeente Terneuzen, Zaamslag en Axel. Na het dopen van een mooie zoon of dochter begint de geloofsopvoeding. Je belooft bij de doop je kind een christelijke opvoeding te geven en een voorbeeld te zijn. Maar: hoe pak je dat aan?

"Deze avonden reserveren wij echt om samen actief over geloofsopvoeding bezig te zijn. Zo schuiven we het onderwerp niet meer vooruit. Dat dreigt anders te gebeuren in de hectiek van ons gezin."

Praktische vragen kunnen boven komen borrelen: welke kinderbijbel kiezen we - wat is er eigenlijk allemaal - hoe doen we het met het avondmaal, hoe leg je het paasverhaal uit? 
Het is goed om het als ouders daarover te hebben. Je leert elkaar ook op dit vlak beter te kennen zodat je samen keuzes kunt maken. In het doopouderproject is ook ruimte ervaringen te delen met andere ouders. Je doet ideeen aan elkaar op om het ook zo of juist niet zo te doen. Door na te denken over geloofsopvoeding, ga je ook weer opnieuw kijken naar je eigen geloof. Waarom geloof ik? Wat vind ik zelf en wat vinden wij samen eigenlijk? Wat brengt het me? En: Wat zijn de waarden die ik wil overdragen? Daarmee levert het jezelf ook een stukje geloofsverdieping op.

Sluit je zeker aan wanneer je jonge kinderen hebt. Ook als je als ouder alleen de geloofsopvoeding op je hebt genomen ben je natuurlijk welkom!
 
Tijdens het doopproject praten ouders over opvoeding en relatie. Prikkelende vragen zetten aan tot diepe gesprekken. Bijvoorbeeld dit fragment uit RTL Late Night waar het gaat over het Belgische idee van Nationale Datedag. Bekijk hier het fragment. 

Doopouderproject wordt mede georganiseerd door


Update Oktober 2019:

Geloofsopvoeding kun je niet uitbesteden aan de kerk of school, maar gebeurt vooral in de gezinnen thuis.
Hoe ga je je kinderen voor in een leven met God? Veel ouders lopen daarbij tegen allerlei praktische en inhoudelijke vragen aan. Het is waardevol om een aantal keer per jaar te klankborden met andere ouders en elkaar te inspireren, te motiveren en te ondersteunen. Want opvoeden is een heel proces en zeker niet altijd maakbaar. Gesprekskringen vormen een mooi vertrekpunt om hier met andere ouders over in contact te komen.
 
Afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met een jong-gezin-kring. Het delen, het ontmoeten én de praktische kant van geloofsopvoeding waren zaken die de ouders erg aanspraken. “Voorleven”, de methode waar we uit gaan werken, heeft zowel een bijbels-theologische kant als een pedagogisch- praktische kant.
 
Onze doelgroep: (doop)ouders, die met elkaar vier avonden in gesprek willen gaan.
 
Onze data: 14 oktober 2019, 18 november 2019, 20 januari 2020, 17 februari 2020 en een lunchafsluiting op 15 maart 2020.
 
Onze tijd: 19.45 uur inloop, 20.00 start, 21.30 nazit tot 22.00 met een hapje een drankje
 
Onze locatie: De Rank in Zaamslag
 
Aanbevolen materiaal: Voorleven (0-3 jaar) ad € 9,95 te bestellen via www.kameel.nl
 
Onze contactgegevens: Leontien Slabbekoorn-de Muijnck, namens PG Terneuzen: 06-20804451 terneuzenjop@gmail.com; ds. Gerard de Lang, namens PG Zaamslag: 0115-850660 gdelang@solcon.nl, Marc Veenhoven, namens PG Axel: 06-22372740 veenhoven@zeelandnet.nl

terug