Aangepaste gezinsdiensten Aangepaste gezinsdienstenSamen vieren op een manier die hen aanspreekt. En ook ieder ander!

De liturgische werkgroep Aangepaste Gezinsdiensten organiseert 4 maal per jaar een aangepaste gezinsdienst. Deze diensten zijn echte gezinsdiensten, want ze zijn behalve voor mensen met een verstandelijke beperking ook uitstekend geschikt voor gezinnen met jonge kinderen, die met een muziekinstrument in de hand ook mee kunnen doen. Iedereen is welkom met of zonder beperking. Het is altijd feest.

De sfeer, de gezelligheid werkt aanstekelijk. De aangepaste gezinsdiensten: altijd FEEST !


Al onze diensten worden gehouden in de Goede Herderkerk, Terneuzen en beginnen om 15.00 uur.  Kijk onder kerkdiensten voor data en locaties. Als de Goede Herderkerk verbouwd wordt, worden onze diensten gehouden in de Grote kerk in de Noordstraat. Dit wordt ook op de affiches en liturgie aangegeven. Er blijven 4 diensten per jaar.

De dienst van 10 juni is vervallen

Diensten 2018
11 februari
 8 april
14 oktober
16 december
 
Organisatie en informatie
Dhr.   A. Scheele -        Tel. 0115-563188          e-mail:    
Mevr. J. Pelle -     Tel. 0115-694737         e-mail: 
 “Een dag met een gouden randje”

Het was een feestelijke dienst, want de werkgroep Aangepaste Gezinsdiensten bestond 30 jaar. Het is destijds opgezet door de ouderver. Philadelphia en in 1985 overgedragen aan de kerken. De kleine zaal in de Opstandingskerk was versierd met vlaggetjes en ballonnen. De opkomst was groot Er werden zelfs nog wat stoelen bijgezet.
Het thema was: Zing met ons mee. Er kwamen bepaalde momenten steeds terug, uitgebeeld op A4 papier, wanneer je kunt zingen.

Zoals bij: bang zijn/ verlangen/ vertrouwen/ vertellen/ verdriet/ danken en feest

Samen met de heer Antheunisse werden deze op de muziekstandaards gezet.
De Bijbellezing werd gelezen door Vera
De jongerenmuziekgroep Enjoy uit Zaamslag heeft verschillende mooie liederen gezongen en gespeeld.
De voorganger was Ds. P.J.H.J. Overduin uit Kloosterzande
De organist was: De heer H. Baaima
Na enkele woorden van de heer A. Scheele, nodigde hij Burgemeester J. Lonink uit om naar voren te komen. Vervolgens werden aan de heer I. van Urk en mijzelf ( Jannie Pelle) een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De Koninklijke onderscheiding was lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer van Urk voor zijn kerkenwerk en ouderenzorg etc. en aan mij voor het werk voor de Aangepaste Gezinsdiensten, Ouderver. PhiladelphiaSupport, regio Zeeuws-Vlaanderen en de Stichting Gehandicaptenbeleid Terneuzen etc.
Het was een hele grote verrassing en toch ook wel emotioneel. Na de uitreiking van de lintjes met oorkonde en een boeket bloemen, was het feliciteren en koffiedrinken. Ook daar ging het feest verder en waren er behalve koffie en thee, petitfours, met de tekst “feest”.
Dan samen koffiedrinken met familie en vrienden en even napraten over de dienst.
Fijn dat we zo met de bewoners van verschillende tehuizen naar Gods woord kunnen luisteren op een manier die hen aanspreekt.
Het is vrijwilligerswerk wat veel voldoening geeft!!!

Jannie Pelle

 

terug