Start van seizoen 2020-21 LEERHUIS Protestantse Gemeente Terneuzen Start van seizoen 2020-21 LEERHUIS Protestantse Gemeente Terneuzen
     Het LEERHUIS is een gesprekskring met deelnemers uit verschillende kerken en gemeenten. Doel is een gedachtewisseling te onderhouden over thema’s die ons vanuit joodse en christelijke bron worden aangereikt. Daarvoor gebruiken we ideeën die te vinden zijn in het blad TENCHON, een uitgave van de stichting Pardes in Amsterdam.Er komen zaken naar voren die vaak ontbreken in een preek omdat die gericht moet zijn op een groot publiek en uitweidingen te ver kunnen afleiden van het kernthema.
     De samenkomsten zijn op elke tweede dinsdag van de maand in de periode van september tot en met mei. Elk jaar wordt getracht het nieuwe seizoen te beginnen met een startavond voor een groter publiek. Dat was vorig jaar met twee documentaires in het museum Het Warenhuis in Axel over ervaringen van joodse families voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog; o.a. het verhaal van onderduikers in een “Achterhuis in Axel”
 
lees meer ยป
 
Leerhuis LeerhuisIn het LEERHUIS bespreken we met elkaar thema’s uit de joodse wijsheid.
De onderwerpen die aan de orde komen zijn afkomstig uit het blad TENACHON.
Naast het thema uit de TENACH komt ook de doorwerking ervan in het Nieuwe Testament ter sprake.
Gewoontegetrouw komen wij samen op de tweede dinsdag van elke maand; in een van de zalen van de Goede Herderkerk of op een andere lokatie.
Belangstellenden zijn altijd welkom, maar geeft u tevoren op, om het thema vooraf te leren kennen; u krijgt dat wat wordt besproken vooraf thuisbezorgd.

Wij komen als Leerhuis-gespreksgroep altijd samen op de tweede dinsdag van elke maand van september tot en met april om 19.30 uur.
De plaats van samenkomst is Goede Herderkerk of anders, dat wordt per maand bekend gemaakt.

Volgende bijeenkomst: zie de nieuwsbrief.

Dick Schriek.
Inlichtingen: dschriek@zeelandnet.nl telefoon 0115-562921