LEERHUIS seizoen 2019 - 2020 LEERHUIS seizoen 2019 - 2020

Startavond LEERHUIS seizoen 2019 - 2020 in Museum Het Warenhuis in Axel.
Ook dit jaar begint het LEERHUIS het nieuwe seizoen met een bijzondere avond in samenwerking met voornoemd Museum. Dat zal zijn op dinsdag 10 september a.s. in museum Het Warenhuis in Axel, Markt 2, aanvang 19.30 u. 
Speciale aandacht wordt besteed aan de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.
Er zullen twee films worden vertoond over het leven van Joodse families, beide films zijn gerealiseerd door mevrouw Rebecca van Wittene.
De eerste film draagt de titel: Een Achterhuis in Axel, het is een documentaire over de geschiedenis van een Joodse familie die in Axel anderhalf jaar was ondergedoken. 
De andere film is getiteld: Een echte Peereboom en bevat filmfragmenten uit de jaren dertig van de vorige eeuw over een Joodse familie uit Amsterdam en Vlissingen. 
Dit is de eerste avond dat deze films zullen worden vertoond in Het Warenhuis in het kader van herdenking van de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen in september 1944.
Het programma voor die avond is als volgt:
 
19.30 u. Ontvangst door de heer P. de Blaeij, conservator van museum Het Warenhuis.
19.32 u. Opening en introductie over deze avond door Dick Schriek.
19.35 - 20.15 u. film Een Achterhuis in Axel.
20.15 - 20.30 u. gelegenheid vragen te stellen aan de heer J. Naeye, lid van de familie die gastvrijheid toonde.
20.30 - 20.45 u. pauze
20.45 - 21.25 u. film Een echte Peereboom.
21.25 - 21.45 u. gelegenheid voor vragen
21.50 u.              afsluiting door de heer de Blaeij.
 
Toegang vrij - Collecte na afloop.
Graag bericht - vóór zaterdag 7 september a.s. - wanneer u deze avond wilt bijwonen.
Dick Schriek, gespreksleider LEERHUIS
 
P.S. Indien u op 10 september verhinderd bent, kunt u op een van de volgende dagen deze films gaan zien in Het Warenhuis, zie de website www.hetwarenhuis.nl
 
 
     Over het LEERHUIS.
 
     Het LEERHUIS is een gesprekskring waarin we met elkaar van gedachten wisselen over de Bijbel, de relatie tussen God en de mensen en tussen mensen onder elkaar.
 
     Daarvoor gebruiken wij meestal het blad TENACHON als bron van informatie. In dit blad, wordt elk kwartaal een nieuw thema behandeld met aspecten over het leven van nu in het licht van tradities van joodse en christelijke bronnen benevens andere soort-gelijke stromingen: thema’s als Muziek en Dans, Ouderdom, Geweld, Gastvrijheid enz.
 
     Wij komen samen elke tweede dinsdag van de maand, bespreken het aangereikte thema en leren van elkaar in bepaalde zaken een beter inzicht te verwerven over verschijnselen, waar niet altijd een pasklaar antwoord voorhanden is.
 
     Op dinsdag 10 september a.s. beginnen we met een speciale avond in het teken van de bevrijding van Zeeuwsch-Vlaanderen in 1944 met aandacht voor het lot van Joden. Wij zijn verheugd dat iemand van de familie Naeye, die - als verzorgers van onderduikers - hun leven op het spel hebben gezet, deze avond wil bijwonen en bereid is om vragen, die rijzen na het zien  van deze films, te beantwoorden en vertellen over die spannende tijd.
 
 
Leerhuis LeerhuisIn het LEERHUIS bespreken we met elkaar thema’s uit de joodse wijsheid.
De onderwerpen die aan de orde komen zijn afkomstig uit het blad TENACHON.
Naast het thema uit de TENACH komt ook de doorwerking ervan in het Nieuwe Testament ter sprake.
Gewoontegetrouw komen wij samen op de tweede dinsdag van elke maand; in een van de zalen van de Goede Herderkerk of op een andere lokatie.
Belangstellenden zijn altijd welkom, maar geeft u tevoren op, om het thema vooraf te leren kennen; u krijgt dat wat wordt besproken vooraf thuisbezorgd.

Wij komen als Leerhuis-gespreksgroep altijd samen op de tweede dinsdag van elke maand van september tot en met april om 19.30 uur.
De plaats van samenkomst is Goede Herderkerk of anders, dat wordt per maand bekend gemaakt.

Volgende bijeenkomst: zie de nieuwsbrief.

Dick Schriek.
Inlichtingen: dschriek@zeelandnet.nl telefoon 0115-562921