Preek 6 januari

Preek 6 januari
Uitleg en verkondiging Goede Herderkerk – 6 januari 2019 * ds. Smeets

Matteüs 2: 10 + 11

Gemeente in Christus,

Op de beamer zien we een kerk; er wordt aan gewerkt. Is hij in aanbouw, opbouw, verbouw – wat je maar wilt? Op de achtergrond schepen, een hele vloot. Je zou met wat fantasie kunnen denken dat het onze kerk is aan de Schelde. Mensen aan het kerkenwerk. Wie legt er aan, wie komt er meedoen?

Op oudejaarsdag was ik onder de indruk van het werk dat er verzet ís en wórdt in het pand aan de Axelsestraat. Variërend van het verwijderen van spijkers om materiaal te kunnen hergebruiken en het bedenken wat er nu eerst moet tot het voor het moment toonbaar maken én niet te vergeten de lijstjes op diverse plaatsen waar iedereen kan intekenen om mee te doen. Wie is nog nodig, wat kan er met vele handen? Een organisatie op zich om er een prachtig, veelzijdig centrum van te maken!

Zo zijn mensen bezig voor beroepingswerk, bezoekwerk, kerkbalans, bouw, hulp.
2019, een nieuw jaar ligt voor ons – de kerk zijn we samen, in en buiten het ambt.
Ambt! Er treden vandaag kerkenraadsleden af, we zwaaien uit; nieuwe treden aan, we nodigen uit, doen een beroep: doe mee. Waarom zal het gaan in dit alles?
Om Bethlehem natuurlijk, waar God zijn Zoon in ons midden zendt.

Maar dan, dan blijkt het te gaan om twee werelden, twee koningen. Wijzen uit het Oosten, een paar sterrenkundigen maken ons dat duidelijk. Zij zoeken hun weg, volgen op hun kamelen, hun woestijnschepen een hemels licht. Ze volgen hun hart, gebruiken hun verstand en komen tot de conclusie: bij die ene koning in het wereldse centrum moet je niet wezen. Je heil verwacht je van een ander. Kijk maar: na alle informatie te hebben ingewonnen, ontsluiten zij hun kostbaarheden op de plaats waar het Kind is. Als er de overtuiging is, als er vertrouwen groeit, als je je veilig weet dan laat je zien wat je in je mars hebt. Daarna ga je langs een andere route naar de plaats waar je woont en werkt, waar je nodig bent met geloof in je hart. Wie dat inziet, durft verder, durft investeren.

Een paar wijzen gaan door de knieën: hier is de echte Koning. God zet in waar het niet wordt verwacht. Vandaar zal deze Koning naar Jeruzalem gaan, maar…wel op een ezel, benaderbaar.
Wie volgt Hem? Wil je opstaan en Hem volgen, misschien wel ondanks jezelf en je eigen bezwaren?

Ons kompas is de ster, het licht, als een symbool van Hem die het licht der wereld is.
Dat licht krijgen wij mee, twee mensen uit ons midden straks heel nadrukkelijk.
Dan maar bouwen gaan. Soms betekent dat: spijkers uithalen, taai, maar belangrijk werk; soms betekent het uitnodigen, een beroep doen, belangrijk werk. Alles op zijn tijd én: samen. Vanwege dit Kind, dat zichzelf geeft en daarin de wereld opbouwt ten goede,

 
terug