Diakenen Diakenen
 
Diaconie 2018:      
       
Antheunisse Voorzitter 06-18299397
Legters Secretaris 0115-622252
Dreves-Bakker Penningmeester 06-20632473  
Heleen de Blaey Jeugddiaken    
Ollebek Ouderendiaken 0115-616920
  Zuiderpark/Zuidpolder/Oude Vaart    
Boone Buitengebied 0115-690414
Geertse Noordpolder/Serlippens 0115-432231
Hangoor Zeldenrust 0115-620121
Pelle Katspolder 0115-694737
van Soelen Othene 0115-564387
       
Voor de secties: Binnenstad, Java, Triniteit of Lievenspolder kunt u contact opnemen met uw ouderling of contactpersoon.
 
terug