Diakenen Diakenen

 
Diaconie 2018:      
         
Cor Antheunisse Voorzitter 06-18299397
Johan Legters Secretaris 0115-622252
Rianne Dreves-Bakker Penningmeester 06-20632473  
Burrèt Broere Jeugddiaken 06-38609655
Ina Ollebek Ouderendiaken 0115-616920
André van der Endt Zuiderpark/Zuidpolder/Oude Vaart 0115-620964
Marc Boone Buitengebied 0115-690414
Marjan Geertse Noordpolder/Serlippens 0115-432231
Ida Hangoor Zeldenrust 0115-620121
Jannie Pelle Katspolder 0115-694737
Wim van Soelen Othene 0115-564387
         
Voor de secties: Binnenstad, Java, Triniteit of Lievenspolder kunt u contact opnemen met uw ouderling of contactpersoon.
 

terug