ELIM - KRM jaarrekening 2016 ELIM - KRM jaarrekening 2016

Wijkgemeente Elim  te Terneuzen      
college van kerkrentmeesters      
       
       
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
       
       
   begroting  rekening rekening
  2016 2016 2015
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €                     -  €                 389  €              2.041
 Bijdragen gemeenteleden  €            79.323  €            80.861  €            87.630
 Subsidies en overige bijdragen van derden   €                     -  €                     -  €                     -
Totaal baten  €            79.323  €            81.250  €            89.671
       
lasten      
           
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)   €            33.000  €            35.616  €            33.706
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €            13.800  €            13.828  €            17.371
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €              3.550  €              2.726-  €              3.726
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €            12.200  €            15.327  €            18.245
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €                     -  €                     -  €                     -
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €              1.600  €              1.742  €              1.656
 Lasten overige eigendommen en inventarissen   €                     -  €                     -  €                     -
Totaal lasten  €            64.150  €            63.787  €            74.704
       
Resultaat (baten - lasten)  €            15.173  €            17.463  €            14.967
       

terug