Kerstpakkettenactie: Doe je ook mee?

Kerstpakkettenactie: Doe je ook mee?

Ook in 2019 organiseren de gezamenlijke kerken in de Kanaalzone (onder de naam “Interkerkelijk Diaconaal Overleg”) weer een kerstpakkettenactie.

Voor dit jaar verwachten wij een aantal van 450 stuks(!)


Sinds 2000 wordt deze actie gedragen en gefinancierd door een twaalftal kerken in de Kanaalzone.

De adreslijsten voor de pakketten, ontvangen wij van: Aan-Z, Budget Support, Zeeuwse Gronden, Leger des Heils en niet te vergeten, de deelnemende kerken. Nog steeds is er een grote groep mensen die het financieel moeilijk hebben en een pakket goed kunnen gebruiken. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat het ook voor deze mensen een beetje Kerst wordt.

In 2018 hebben we 470 pakketten kunnen uitreiken. Naast de financiële bijdrage van de kerken hebben we ook van diverse particuliere kerkleden een bijdrage ontvangen. Nogmaals onze hartelijke dank hier voor. Geweldig dat dit zo kan, want zonder deze steun waren we niet in staat geweest aan alle aanvragen te voldoen.

Voor dit jaar verwachten wij een aantal van 450 stuks.
Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen om één of meerdere pakketten voor uw rekening te nemen? Een pakket kost ca. € 25,-.

U kunt uw bijdrage storten op:

NL11 RABO 0306 157 659
t.a.v. Diaconie inz. IDO
o.v.v. kerstpakkettenactie 2019

namens het IDO,  Tineke Lolkema
terug