Kerstpakkettenactie gezamenlijke kerken

Kerstpakkettenactie gezamenlijke kerken
Ook in 2020 organiseren de gezamenlijke kerken in de Kanaalzone weer een kerstpakkettenactie. Dit gebeurt onder de naam van het Interkerkelijk Diaconaal Overleg.
Sinds 2000 wordt deze actie gedragen en gefinancierd door een twaaltal kerken uit de Kanaalzone.

De adreslijsten voor de pakketten ontvangen we van onder andere: Aan-Z, Budget Support, Zeeuwse Gronden, Leger des Heils en niet te vergeten, de deelnemende kerken. Nog steeds is er een grote groep mensen die het financieel moeilijk hebben en een pakket goed kunnen gebruiken.
Door de Coronacrisis zal het aantal benodigde pakketten dit jaar hoger uitvallen. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat het voor al deze mensen ook een beetje Kerst wordt.

Nog steeds is er een grote groep mensen die het financieel moeilijk hebben en een pakket goed kunnen gebruiken.


De inhoud van het kerstpakket stemmen we jaarijks af op de doelgroep. Het bestaat voornamelijk uit houdbare voedingsproducten aangevuld met wat lekkers voor de kinderen.

In 2019 hebben we 470 pakketten kunnen uitreiken. Naast de financiele bijdrage van de kerken hebben we ook van diverse particuliere kerkleden een bijdrage ontvangen. Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor! Geweldig dat dit zo kan, want zonder uw steun waren we niet in staat geweest aan alle aanvragen te voldoen,

Voor dit jaar verwachten we - mede door de Coronacrisis - een groot aantal aanvragen.
Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen om één of meerdere pakketten voor uw rekening te nemen? Een pakket kost circa €25,00.

U kunt uw bijdrage storten op:
NL11RABO0306157659
t.a.v. Diaconie inz. IDO
o.v.v. kerstpakketenactie 2020


Namens het interkerkelijk diaconaal overleg,
Tineke Lolkema
terug