Kerstpakkettenactie Gezamenlijke kerken 2023

Kerstpakkettenactie Gezamenlijke kerken 2023
Ook in 2023 organiseren de gezamenlijke kerken in de Kanaalzone weer een kerstpakkettenactie.
In het nieuws horen we dat er steeds meer mensen in de financiële problemen komen en dat het aantal armen sterk toeneemt. Vooral gezinnen met kinderen komen hierdoor in de problemen. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het voor deze mensen in onze omgeving toch een beetje Kerst wordt. U steun daarbij is, ook dit jaar, onmisbaar.

De inhoud van het kerstpakket stemmen wij jaarlijks af op de doelgroep en bestaat voornamelijk uit houdbare voedingsproducten aangevuld met wat lekkers voor kinderen.

In 2022 hebben we 400 pakketten kunnen uitreiken. Naast de financiële bijdrage van de kerken hebben we ook van diverse particuliere kerkleden een bijdrage ontvangen. Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor. Geweldig dat dit zo kan, want zonder uw steun waren we niet in staat geweest aan alle aanvragen te voldoen.

Zoals gezegd verwachten we dit jaar een mogelijke stijging in het aantal aanvragen.
Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen om één of meerdere pakketten voor uw rekening te nemen? Een pakket zal dit jaar ca. € 30,- kosten.

U kunt uw bijdrage storten op:

NL11 RABO 0306 157 659
t.a.v. Diaconie inz. IDO
o.v.v. kerstpakkettenactie 2023

Namens het IDO,

Chris Ollebek
Voorzitter IDO
 
terug