2020-12-15 Lockdown consequenties voor onze gemeente 2020-12-15 Lockdown consequenties voor onze gemeente
Beste gemeenteleden,
 
In lijn met de landelijke richtlijnen, en conform eerder genomen besluiten, heeft het moderamen van de Protestantse gemeente te Terneuzen Wijkgemeente de Ontmoeting het volgende besloten:
 
Tot 19 januari worden alle activiteiten stop gezet en zullen het kerkelijk bureau, de OntmoetKring e.d. gesloten zijn. Tijdens de kerkdiensten zullen geen bezoekers meer toegelaten worden.  De diensten gaan door zoals gepland in het kerkdienstrooster maar zullen alleen online “te bezoeken” zijn.  De overdenkingen reeks van ds. W. Peene, op woensdagavond, zal ook doorgaan zoals gepland.
 
Alle vrijwilligers die een rol hebben in de dienst (de “medewerkers”) worden wel verwacht!.  Dit om natuurlijk de online diensten mogelijk te maken. Wij hebben het dan over de ouderling van dienst, de technici, de voorzangers, de muzikant(en), de kosters, de lectoren, etc.
Wij vinden het als moderamen heel vervelend dat wij weer hebben moeten besluiten om ook als kerk in lockdown te gaan. Maar we weten dat we hierin niet alleen staan.  Onze Classis predikant ds. A. van der Maas schreef aan alle kerkenraden in de Classis Delta: “mijn advies is: ga online. Hoe pijnlijk en treurig het ook is om - juist nu met het kerstfeest voor de deur - helemaal geen mensen meer in de kerk te kunnen ontvangen. Maar het is voor nu de helderste en veiligste lijn. Dit geldt ook voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. Voor de komende weken, gedurende de lockdown, uitstellen wat uitgesteld kan worden en zoveel mogelijk online…….. We hebben onze verantwoordelijkheid te nemen.
Wij sluiten ons hier helemaal bij aan en wensen u allen een gezegend kerstfeest en goede jaarwisseling.
Met vriendelijke groet,
Tamara Platteeuw-Visser
Christian Sijbinga
Voorzitters kerkenraden
 
 
 
terug