Nieuwsbrief Pasen - 21 april 2019 Nieuwsbrief Pasen - 21 april 2019
Kindernevendienstproject Veertigdagentijd: Leve het leven!
Op 21 april vieren Pasen!
In de kerk zien we dat het strandtentje een open graf is geworden: Over de tent is een grijze doek gelegd. In de tent, het ‘graf’, liggen opgerolde witte doeken, met ernaast de veertig stenen, de gebedsdobbelsteen, de grote plant (met bloemen of vruchten), de bloeiende bolletjes en/of potjes met sterkers, de slingers, de druiven, de palmpaasstok en het ezeltje.
 
We lezen Johannes 20.
Ook zingen we het projectlied “Van buiten naar binnen”,
met het laatste couplet:             Het graf is leeg, de dood wint het niet.
Er is nieuwe hoop ons gegeven.
Nu is het Pasen, er klinkt een nieuw lied:
hier is de bron van het leven.
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Ingeborg Goossen, 
 
In het ziekenhuis/verzorgingstehuis verblijven:
IN Ter Schorre:             mevr. J.C. Raman–Polderman, 
                                 dhr. Piet Sol, Ch
 
Overleden
Op 14 april is overleden de heer Cornelis Jacobus (Cor) de Pooter, Ferdinand Bolstraat 74, Terneuzen, geboren 5 maart 1928, 91 jaar. De heer de Pooter was belijdend lid en zolang het kon een trouw kerkganger. De afscheidsdienst heeft op vrijdag 19 april plaats gevonden in het uitvaartcentrum ‘De Ridder’. Kerkelijk werker Peter Morée heeft deze geleid.
 
Agenda
Vr. 26 april                      10.00 uur Elimkerk                       Koffiedrinken, u bent van harte welkom.
Do. 9 mei                        19.30 uur Goede Herderkerk        Gemeente-avond.
Vr. 17 en Za. 18 mei        Goede Herderkerk                       Extra rommelmarkt.
 
Diaconale collecte zondag 28 april voor het Leger des Heils.
De missie van het Leger des Heils is:
Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel.
Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.
Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.
Geef tijdens de collecte of maak uw gift over op rekening NL68RABO0373739249 van de diaconie onder vermelding van Leger des Heils.
 
Terugblik Letlandreis
2 Weken terug ben in naar Letland gegaan en daar was ook een collecte voor gehouden
Ik ben 7 dagen naar Letland geweest en het was heftig om te zien hoe de mensen daar leven: kleine houten huisjes met gaten in de muren. Maar het was ook heel mooi. Dat mensen zo blij kunnen zijn met een zakje eten of bezoek. Daar kunnen wij nog wel wat van leren.
De opbrengst van de collecte van 24 februari  jl. was in totaal 400 euro.  Deze heb ik, namens onze kerk, daar mogen besteden aan voedselpakketten, hout om het huis op te warmen, wasmachines, etc.  Nogmaals bedankt voor uw hulp en wil eindigen zoals de Letse mensen ons gedag zegden: “God bless you”.
Met vriendelijke groet Iris Ijmker.
 
Oranjeconcert in Grote Kerk Terneuzen
Op 27 april a.s. hoopt Everhard Zwart een Oranjeconcert te verzorgen in de Grote Kerk in Terneuzen. Er staat muziek van oa. Jan Zwart, Feike Asma, Willem Mudde en Händel op het programma.
Aanvang 19:30 uur. Entree 8 euro voor volwassenen, tot 14 jaar gratis. De twee orgels zullen ook in samenspel te horen zijn! Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.everhardzwart.nl en www.grotekerkterneuzen.nl
 
Nieuwe cursus theologische verdieping
Op 5 september is het weer zo ver. Dan start er een nieuwe cursus theologische verdieping in de ‘Vredeskerk’ (voormalige Oosterkerk) te Goes. Op donderdag 22 augustus is er een voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Maar u kunt zich ook eerder opgeven om verzekerd te zijn van een plek in de nieuwe cursus. Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen, tel: (0118) 47 28 18. E-mail: .
Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-mail contact opnemen met de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 11 88. E-mail: .
Of kijk op de website van Cursus Theologische Verdieping www.ctvgoes.nl
 
 

 
terug