Nieuwsbrief zondag 12 januari 2020 Nieuwsbrief zondag 12 januari 2020
Collecten
1. Diaconie                                      2. Kerk                    Uitgangscollecte: Onderhoud
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Dhr. Simon de Blaey,  en
Dhr. Jan Zegers, 
                                     
In het ziekenhuis/verzorgingstehuis verblijven:
IN het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda: mw. Addie Spruitenburg – Ollebek. Post graag sturen via haar dochter: Coby Verbeek, 
 
Agenda
Wo. 15 jan. 14.00 uur, Goede Herderkerk: bijbelgesprekskring
Wo. 15 jan. 14.30 uur,  v.Kinsbergenlaan 6, Gemeente Groei Groep (GGG)
Vrij. 17 jan. 10.00 uur, bent u weer van harte welkom om samen koffie te drinken en elkaar te ontmoeten in          de Elimkerk. Graag tot dan. Corrine en Corrie
Vrij. 17 jan. 15.00 uur, Bachten Dieke: viering Heilig Avondmaal
Vrij. 17 jan. 19.30 uur, Sparksstraat 45: jongerenkring
  Wij komen weer samen a.s. dinsdag 14 januari in de Goede Herderkerk, aanvang 19.30 uur.
Het thema zal zijn: Nieuw inzicht in het karakter van de manuscripten van de Dode Zee Rollen.
Wie belangstelling heeft is welkom, gaarne aanmelden bij ondergetekende, dan zal vooraf
gespreksmateriaal worden thuisbezorgd, telefoon 0115-562921 of e-mail: 

 
Openingstijden kerkelijk bureau 2020
Het kerkelijk bureau zal vanaf maandag 7 januari 2020 geopend zijn op maandag- en dinsdagmorgen van 09:00 - 12:00u. U bent van harte welkom om tijdens de openingsuren langs te komen of te bellen met 0115 - 694 114.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen via de mail en poststukken in de brievenbus van de Goede Herder Kerk doen. Mail: 

 
 
Omzien naar elkaar   
Er zijn weer een aantal ouderen die graag een bezoeker/bezoekster zouden hebben, die hen namens de kerk zo nu en dan een bezoekje brengt. Dit vraagt echt niet zoveel tijd en u doet er een ander veel plezier mee. Als u een of twee adressen zou willen bezoeken, zou dat heel fijn zijn.
Veel ouderen vinden het ook fijn om een jong iemand op bezoek te krijgen.
Het zou leuk zijn als jij ook mee doet.
Doet u/jij ook mee? Stuur een email met je naam, adres en telefoonnummer naar mijn emailadres of bel naar 618451. Een appje naar 06-57825716 mag ook.
 
Kringloopwinkel “de OntmoetKRing” Axelsestraat 86  -   gevraagd:  medewerkers voor de winkel -
De kringloopwinkel geopend op woensdag van 10-16 uur en op zaterdag 10-13 uur.
Het inleveren van kleine spullen is verplaatst naar de kringloopwinkel. (NIET meer in de GHkerk).
Op dinsdag en donderdag kunnen van 9-12 uur spullen worden ingeleverd aan de achterzijde van het pand.
 
Nu de winkel open is, zoeken we ook weer enkele medewerkers. Ga eens kijken en meld je aan.
 
 
 
terug