Nieuwsbrief zondag 18 november 2018 Nieuwsbrief zondag 18 november 2018

    •  

Goede Herderkerk
 
Kleur: groen
    1.  
ds. Jan Verlinde Organist     Rolf Wolfensberger
Ouderling van dienst Albert Platteeuw Koster Eric de Doelder
Lector Janet Verlinde Schriftlezing Lucas 10: 38-42
Technici van dienst   John en Naomi Oostdijk
Collecten: 1. Diaconie   2. Kerk   3. uitgangscollecte: Onderhoud
In het ziekenhuis/verzorgingshuis verblijven:
In het Hospice – Leeuwenlaan: Mw. J.A. Verplanke – Provo,
In ziekenhuis de Honte: dhr. W. J. Dees -
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mw. Jansen-de Braal, en
Fam. Dingemanse-Paauwe,
Overleden
Op donderdag 8 november is overleden mevrouw Maatje Saarberg – Pijl op de leeftijd van 97 jaar. Mevrouw Saarberg woonde in Bachten Dieke. Voorheen was zij heel actief in de schippersgemeente van Rotterdam. Zij speelde ondermeer orgel.
Agenda
Ma.  19 nov      13.30 uur, gebedskring bij de Fam Hovinga Lindenlaan 15
Di.   20 nov.      19.30 uur, Elimkerk: wijkkerkenraad
Wo. 21 nov.      14.00 uur, Goede Herderkerk: bijbelgesprekskring
Wo. 21 nov.      19.30 uur, Goede Herderkerk: taakgroep eredienst
Vrij. 23 nov.      19.30 uur, Sparksstraat 45: jongerenkring
Za.  24 nov.      12.00 uur, Levensbron – Goes: Zeeuwse inspiratiedag
  ds. Smeets is afwezig tot en met maandag 19 november. Kerkelijk werker Peter Morée neemt waar.
  Veel gemeenteleden vragen zich terecht af hoe ver het met de kringloopwinkel is.
Een kleine groep is iets meer dan een maand bijna elke morgen bezig geweest met het ontmantelen van het pand, er zijn redelijk wat lekkages en vochtproblemen tevoorschijn gekomen die gelukkig wel goed te behandelen zijn. Wanneer de winkel open kan is hierdoor nog niet goed te voorspellen.
De vrijwilligers die zich hebben opgegeven iets te willen betekenen in de winkel krijgen de komende weken een uitnodiging voor een bijeenkomst op locatie. Op deze bijeenkomst krijgt u informatie over wat de klussen en vacatures zijn en waar en wanneer u iets kunt betekenen. Heeft u ook zin en tijd om van de kringloopwinkel een succes te maken? geeft u (of jij) zich op bij Fieneke,
Omzien naar elkaar
Vorig jaar zijn we begonnen met het opzetten van een netwerk voor het bezoeken van ouderen, die graag zo nu en dan een bezoekje willen. We zijn nu op zoek naar meer mensen die 1 of 2 adressen van ouderen willen bezoeken. U zou er een aantal ouderen blij mee maken.
Wilt u hieraan meedoen of wilt u er meer over weten, neemt u dan contact op met
Dicky van der Waal van Dijk, email tel. 618451 of 06 57825716
Aan haar kunt u ook doorgeven, dat u graag bezoek zou krijgen.
  Op donderdag 8-11 zagen ongeveer 20 gemeenteleden de documentaire "Anote's Arc". We hebben nagepraat over de invloed van klimaatsveranderingen op onze wereld en hoe wij daar mee omgaan. In Anote's arc spoelt de zee over een kleine eilandengroep en 100.000 mensen worden bedreigd door het water. De opbrengst van de avond: €102,50 komt ten goede aan Stichting Chikondi.  Dank aan alle gulle gevers!
Namens ZWO en sectie Serlippens/Noordpolder, Marjan Geertse
 
Kerkwijzer 
De derde druk van de Kerk-wijzer wordt geplaatst op onze website, het is de informatiegids van de Protestantse gemeente te Terneuzen. Via onze website www.pgterneuzen.nl (Extranet), die de meest actuele informatie biedt, beschikt u nu met de Kerkwijzer, over een extra overzicht van contactadressen en informatie. Wij willen u graag laten weten waar u terecht kunt met allerhande vragen en voor uw aanvraag van een doop of een bezoek… enzovoort.
Hopelijk helpt dit boekje u hierbij en vindt u wat u zoekt.
Het is zorgvuldig samengesteld met de hulp van allerlei groepen en colleges en vormgegeven door vrijwilligers. We zijn hun veel dank verschuldigd, want het maken is een flinke klus geweest. We staan uiteraard open voor op- of aanmerkingen en eventuele correcties, laat het ons weten!
Deze Kerk-wijzer is voor 2019 én 2020 wordt geplaatst op de website en in beperkte mate afgedrukt, m.n. voor diegenen die geen computer hebben (op aanvraag via de beide scriba’s af te halen bij het kerkelijk bureau) en is ook bedoeld als een warm welkom voor onze nieuw-ingekomen leden (via de taakgroep Pastoraat)! Met vriendelijke groet, Loes Goossen en Nel Kousemaker In het laatste nummer van Kerk in Beeld staat een verkeerde datum vermeld voor de opening van de loods aan de Polenweg.
Er staat dat de loods zaterdag 8 december geopend is. Dit moet natuurlijk zijn zaterdag 1 december.
 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
Op 25 november zal het de laatste zondag van dit kerkelijk jaar zijn. Wij noemen op deze zondag tijdens de kerkdienst de namen van álle overledenen die in onze ledenadministratie voorkomen. In overleg met de families betreft het in het algemeen hen die overleden zijn in de periode van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018. Als ons een adres bekend is, zullen de nabestaanden een uitnodiging ontvangen.
 
Overledenen 2017-2018 Mevr. L. Faas - Pladdet Dhr. A. van der Hooft
Mevr. P. Jansen - Verschelling Mevr. E.M. van Cadsand - de Jonge Dhr. P.A. Wolfert
Mevr. G. Pladdet - Boneschansker Dhr. L.D. de Feijter Mevr. J.M. van den Broeke - 't Gilde
Dhr. J. den Hamer Mevr. P.J.W. van den Bossche - Riemens Mevr. A. Naeije
Mevr. A.J. Willemsen - Buijze Dhr. A.J. Oosterling Mevr. L. Pattist - de Feijter
Mevr. W. Karelse - Witte Mevr. M. van der Gouwe Mevr. D.J. Geers - Goosen
Dhr. A.A. de Zeeuw Dhr. C. de Kok Mevr. A. Dierings - Lolkema
Mevr. A.J. Verjaal - Boot Dhr. J.G. van Knotsenburg Mevr. J.A. Neve - Casteleijn
Dhr. A.J. Zegers Dhr. P. Jansen Mevr. H. Harms - van Baardewijk
Dhr. F.G. Loof Mevr. M.E. Simpelaar - de Bruin Mevr. C.M. Verberkmoes - de Zeeuw
Dhr. C. Verton Dhr. M.L. Michielsen Mevr. L.J. van de Sande - Françoijs
Mevr. N. Hamelink - Regeling Mevr. A.P. van der Peijl - Haeck Dhr. J. Wisse
Dhr. E. Nanninga Sr. Mevr. M.A. de Jonge - Ruben Dhr. W. Hamelink
Mevr. L.A. Machielsen - Dooms Mevr. N. de Vlaming - Visser Dhr. A. Koole
Dhr. H. ter Steeg Dhr. J. Jansen Dhr. M. de Bok
Mevr. D.C. van Overeem - Oele Dhr. D.J. de Pooter Dhr. J. van der Made
Mevr. N.G. Bareman - de Fouw Mevr. F. Helmendach - Van der Poel Dhr. J. Hamelink
Mevr. J.J. Verpoorte - van Tatenhove Dhr. C.J. de Klerck Mevr. M.J. Sandrini - Vink
Mevr. M. Slabbekoorn - Hoek van Dijke Dhr. J.A. van Doezelaar Dhr. P.H. van der Burght
Dhr. J. van Strien Sr. Dhr. A.M. Stoffels Dhr. G.L. de Meijer
Mevr. C.F.J. Bareman - Schout Mevr. A.H. Neele - Groenenberg Dhr. J. Koster
Dhr. P.A.C. Broere Dhr. A.A. van Houcke Mevr. J.A. van Es
Dhr. K. Haak Dhr. G.J. Bos Mevr. P.A.A. Hofman - Molegraaf
Mevr. C.J. Grinwis - Faasse Mevr. L. Wagenaar - Stoutjesdijk Mevr. A. Overdulve - de Vos
 
 

terug