Nieuwsbrief zondag 27 januari 2019 Nieuwsbrief zondag 27 januari 2019

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mw. A. Alssema-van Tatenhove, 
 
In het ziekenhuis/verzorgingstehuis verblijft:
Geen mededelingen
  Di.   29 jan.       19.30 – 21.00 uur, Fam Hovinga. Lindenlaan 15.: Gebedskring.
Onderwerp: het Koninkrijk dat is en komt.
Wo. 30 jan.       14.00 uur, Goede Herderkerk: bijbelgesprekskring
Wo. 30 jan.       14.30 uur, Axelsestraat 87a: GGG
Wo. 30 jan.       19.30 uur, Maassingel 12: gesprekskring jonge ouders
Vr.    1 feb.       19.30 uur, Sparksstraat 4  5: jongerenkring
  Graag wil ik een oproep doen voor mensen die willen assisteren bij het koffieschenken want we gaan het niet redden met de groep die we inmiddels hebben.
Als u wilt meehelpen dat kunt u mij bellen tel. 695252 of emailen  . Alvast bij voorbaat bedankt.
  Mede namens, Patrick, Fiene en de andere kinderen en kleinkinderen wil ik iedereen bedanken.
Tijdens de periode dat Anne ziek was, en na haar overlijden, hebben we veel steun, warmte en meeleven gekregen. De vele kaarten in die periode maar ook met Kerst, en de geboorte van ons nieuwe kleinkind waren hartverwarmend. Tineke Lolkema
 
Karel en Jacomien Herrebout – Goethals, , stellen het meeleven in deze spannende tijd bijzonder op prijs. Zij zijn blij met de overweldigende stroom kaarten die zij tot nu toe mochten ontvangen en danken er heel hartelijk voor.
 
Vakantie
Kerkelijk werker Peter Morée is van 17 - 31 januari op vakantie
 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u vóór donderdag 18.00 uur mailen naar
Meer kerkelijke informatie: www.pgterneuzen.nl
Via KerkTV en KerkRadio zijn onze kerkdiensten ook mee te beleven. Zie www.pgterneuzen.nl/kerktv_en_kerkradio

 

terug