OMZIEN NAAR ELKAAR help je ook mee?

OMZIEN NAAR ELKAAR help je ook mee?
Zoals u wellicht weet zal onze kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat, mevr. Truus Rijke, eind juni 2018 met pensioen gaan. Zij wordt niet vervangen. Dat zal o.a. betekenen dat onze ouderen die nog zelfstandig wonen minder bezoek zullen krijgen.
 
Daarom hebben wij als Taakgroep Pastoraat het volgende bedacht:
Als wij voldoende gemeenteleden kunnen vinden, die bereid zijn om 2 adressen met ouderen boven de tachtig onder hun hoede te nemen, dan zou dat een mooie oplossing zijn.

Wat vragen wij?

Namens de kerk enkele keren per jaar een bezoekje brengen op een vast adres.
Doorgeven aan de predikant dat er bezoek nodig is i.v.m. ziekte of een ziekenhuisopname.
Aanspreekpunt zijn als er iets moet worden doorgegeven aan de kerk.
Kortom namens de kerk een vertrouwensband opbouwen.
 
Het betreft alleen die ouderen die nog zelfstandig wonen en bezoek op prijs stellen.
Voor het bezoeken van ouderen in de tehuizen is een vaste groep mensen: sectie ouderenpastoraat.
 
Zodra we aanmeldingen binnen hebben, proberen in overleg met u goede combinaties te maken van bezoeker en adres dat bezocht moet worden.
We beginnen dan met de mensen van 90 jaar en ouder, en gaan bij voldoende aanmeldingen verder met de ouderen vanaf 85, en vervolgens vanaf 80 jaar.
We hopen dan een netwerk opgebouwd te hebben als Mevr. Rijke met pensioen gaat.
 
Om misverstanden te voorkomen: de contactpersonen in de secties blijven gewoon hun gewaardeerde werk doen.
 
U kunt zich via email, per telefoon of met onderstaand strookje opgeven als u mee wilt gaan doen aan het bezoeken van 2 adressen van ouderen in onze gemeente. Wij rekenen op u.
 
Namens Taakgroep Pastoraat:
 
Dicky van der Waal van Dijk, Langs de Kreek 32, tel.nr. 618451
stuur een mail om u aan te melden
terug