Ondersteuning stichting IKUSASA 2014 - 2018 Ondersteuning stichting IKUSASA 2014 - 2018
Ondersteuning stichting  IKUSASA  2014 tot 2018
 
Naast lokale en landelijke ondersteuning tracht de diaconie van de Protestantse Gemeente te Terneuzen ook ergens in de wereld een bijdrage te leveren tot verbetering van levensomstandigheden. Om de gemeente er meer bij te betrekken geven we steun aan project(en) waarbij  mensen uit de eigen regio actief zijn. Deze kunnen regelmatig in de kerk iets over de voortgang van het project  vertellen en daarmee de opbrengst van de collectes stimuleren voor het betreffende doel.
Na 10 jaar Litouwen en 9 jaar Afghanistan ondersteuning starten wij vanaf 2014 met de stichting IKUSASA te ondersteunen. Dit is een financieel adoptie project voor kansarme kinderen in Zuid Afrika. Met lokale contactpersonen  wordt kleinschalig individuele hulp verstrekt voor educatie van kinderen. Het geld gaat niet direct naar kinderen maar er worden bijdrages geleverd voor schoolgeld, uniformen en materialen e.d. Vanwege de unieke werkwijze en de filosofie van soberheid en transparantie met gerichte steun gaan wij de komende 10 jaar 4 kinderen financieel  sponsoren tot hun achttiende levensjaar.   Het totale bedrag zullen wij de komende vier jaar uitbetalen. En wij zullen van tijd tot tijd berichten over hun ontwikkelingen ontvangen.              
De Familie Bruins Slot uit onze gemeente is hier sterk bij betrokken.
 
terug