Ondersteuning van 2 Classicale projecten in Zuid Afrika Ondersteuning van 2 Classicale projecten in Zuid Afrika
Ondersteuning van 2 Classicale ZWO projecten in Zuid Afrika:  Ujamaa Centrum en Nova Project.
  • Ujamaa Centrum
    Het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg bemoedigt en vangt minderheden op in de Zuid-Afrikaanse samenleving. Met name vrouwen worden daarbij verder geholpen omdat deze een ondergeschikte positie hebben en lijden onder huiselijk en seksueel geweld. Aan de hand van Bijbelverhalen brengen de medewerkers van het Ujamaa centrum het gesprek op gang rond geweld. Daar wordt bijvoorbeeld het verhaal van Tamar bij gebruikt uit Genesis 38. Naast het bieden van een luisterend oor, wordt er door de gesprekken ook geprobeerd een positieve verandering teweeg te brengen.
  • Nova Project
    Het Nova project is heel praktisch gericht. In (Zuid ) Afrika is meer dan de helft van de bevolking afhankelijk van brandhout of kolen voor kookdoeleinden en het verwarmen van huizen. Dit stoken brengt veel rook en andere vervuiling (fijnstof) met zich mee.  En vooral vrouwen en kinderen hebben daarom veel last van irritatie aan ogen en luchtwegen. Deze gezondheidsproblemen zijn voor het NOVA instituut aanleiding geweest om samen met de mensen naar alternatieven voor stoken te kijken en de nieuwe, verbeterde methode te  promoten.
    Beide acties lopen via Kerk in Actie waar op hun site veel meer informatie is te verkrijgen over beide projecten.
terug