Over Etty Hillesum en het EHOC. Over Etty Hillesum en het EHOC.
Toen de oorlog in Nederland uitbrak in mei 1940 was Etty Hillesum 26 jaar oud en woonde zij in Amsterdam, waar zij o.a. privéles gaf in Slavische talen (Russisch).
In januari 1941 begon zij een dagboek bij te houden op aanraden van haar vriend,een joodse man die in 1938 uit Berlijn had moeten vluchten voor de nazi's. Hij had in Amsterdam een praktijk handlijnkunde aan huis en hielp daarmee mensen hun leven op orde te houden.
Nadat zij was begonnen te schrijven over familieperikelen, veranderde dat toen zij doorzag dat de nazi's door hun tegen Joden gerichte maatregelen uit waren op hun vernietiging.
Zij schreef over haar liefde voor mensen en voor het leven.
Zij laat zien hoe zij aankeek tegen anti-semitisme en tegen haat in het algemeen.
Zij kwam gaandeweg tot de conclusie dat zij zich niet wilde afsluiten voor de verschrikkingen om haar heen.
In kamp Westerbork, waar zij een tijd lang werkte, trachtte zij zoveel mogelijk iedereen te helpen en steun te geven onder erbarmelijke omstandigheden. Daarover zijn twee lange brieven bewaard gebleven, brieven met beklemmende inhoud.
Zij kwam om in Auschwitz-Birkenau eind november 1943.
Haar dagboeken en brieven zijn door de familie Smelik bewaard en daaruit kon pas voor het eerst in de jaren tachtig van de vorige eeuw een uitgever worden gevonden.
 
Prof. dr K(laas) A.D. Smelik (* 1950 te Hilversum) studeerde theologie, semitische talen, oude geschiedenis en archeologie in Utrecht, Amsterdam, Leiden.
Hij promoveerde in 1977 op een dissertatie over koning Saul. Tot 1990 was hij verbonden aan de Universiteiten van Amsterdam en Utrecht voor de vakken Hebreeuws en Aramees; van 1990 tot 2005 was hij hoogleraar aan de U.F.P.G. te Brussel voor Hebreeuws, Oude Testament en Judaïca; benevens van 1995 tot 2003 gasthoogleraar te Leuven voor Jodendom en Oud-Oosterse cultuur.
Sinds 2005 is hij hoogleraar Hebreeuws en Joodse Studies aan de Universiteit te Gent en sinds 2006 directeur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC) aan diezelfde universiteit. Dit EHOC is deze zomer verhuisd naar het Zeeuws Archief te Middelburg en zal op 1 oktober a.s. officieel worden geopend.
 
 
terug