Ringnieuws Zeeuws Vlaanderen. Ringnieuws Zeeuws Vlaanderen.
De komende Ringbijeenkomst......
staat gepland op donderdag 14 november a.s. in de kerk van de Pg. Hoek, Langestraat 6. Aanvang 19.30 - einde +/- 21.30 uur.
 
Tijdens deze ontmoeting willen we met elkaar ervaringen uitwisselen die we opdeden tijdens de ringzondagen in de diverse gemeentes die tot nu toe werden bezocht. Op 6 oktober a.s. is er een Ringzondag in Zaamslag.
 
De stuurgroep is voornemens om de nieuwe predikanten binnen de Ring uit te nodigen ter kennismaking. Dat worden er vier! als deze avond in hun agenda past.
 
Inmiddels zijn er in de Ring meerdere samenwerkingsprocessen gaande die tijdens deze ontmoeting zullen worden toegelicht. Daarvoor is o.a.kerkelijk werker dhr. Jack de Koster uitgenodigd.
 
Er gloren nieuwe initiatieven en deze avond is bij uitstek geschikt om plannen en ideeën te berde te brengen om ‘ samen onderweg’ te gaan toepassen of uit te proberen.
 
Iedereen is welkom!
terug