Startzondag en intrededienst ds Peene

Startzondag en intrededienst ds Peene
In overleg met Ds. Peene zal de intrededienst zondag 22 september in de morgendienst zijn. Er heeft zich al 1 persoon opgegeven om de intrededienst te organiseren. Wie kan haar nog helpen? Graag laten weten aan de scriba Loes Goossen of Nel Kousemaker.
 
Ook zal dat weekend het startweekend zijn (i.p.v. 15 september), zodat we als gemeente samen met de nieuwe dominee een mooie start kunnen maken van het seizoen.
Meer info over de activiteiten volgt later nog. Een groepje enthousiaste mensen is bezig met de voorbereidingen. Voor mensen die willen helpen, die kunnen zich opgeven bij Irene Ijmker (menora@planet.nl)
 
namens Christian Sijbinga, voorzitter wijkkerkenraad en Tamara Platteeuw voorzitter Algemene Kerkenraad
 
terug