Thema avond Leerhuis Thema avond LeerhuisJezus Messias en de macht van Rome

Elk jaar is er een bijzondere avond van het LEERHUIS van de Protestantse Gemeente van Terneuzen: een avond met een speciaal thema, waarbij iedereen, die daar belang in stelt, welkom is. Dit maal is het thema: Jezus Messias en de macht van Rome (bedoeld wordt het romeinse rijk).

Onlangs is onder deze titel een nieuw boek verschenen van de hand van Egbert Rooze en Paul De Witte. In dit boek wordt een commentaar uitgebracht op het Evangelie van Johannes, waardoor er een nieuw inzicht ontstaat over dit bijbelboek. Op het eerste gezicht is dit boek moeilijk, want het brengt niet de verhalen over het optreden van Jezus als een opeenvolging van gebeurtenissen. De verhalen die Johannes ons schetst zijn ‘tekenen’. Die worden heel gevoelig gepresenteerd en de auteurs van bovengenoemd boek geven daar nauwkeurig uitleg bij. Het gaat er vooral om dat men oog krijgt voor de situatie van de eerste gemeenschappen van christenen waar Johannes voor schreef.
    
Egbert Rooze zal samen met Paul De Witte hierover komen vertellen. Het is een wereld die open gaat, als bij een ontdekkingsreis: het raakt ons op verschillende niveaus: bijbels-theologisch, politiek, hoe de verteller het duidt en hoe wij in onze tijd dat mogen verstaan.
    
De messiaanse gemeente in Johannes’ dagen ging zwaar gebukt onder de imperiale macht van het romeinse bestuur, terwijl de leiders in Judea geen verandering wensten in de status van orde en rust die zij nastreefden. Nergens wordt de eigenlijke tegenspraak tussen het messianisme en de ‘orde’ van het romeins bestuur zo scherp en onverbiddelijk uitgewerkt als in het evangelie naar Johannes.
    
Een leerling van Johannes formuleert het antwoord op de vraag van het evangelie naar Marcus: “Hoe nu verder na het heengaan van de Messias onder de heersende wereldorde ?” en schrijft daarop: “Niemand heeft ooit God gezien. Als wij solidair zijn met elkaar, blijft God met ons en bereikt Zijn solidariteit met ons haar doel”.
De leerlingen van Jesjoe’a, aldus Johannes, moeten zonder Messias verder, maar zij zullen leven uit de inspiratie van deze heengegane en opgegane Messias.
Het enige wat wordt gevraagd is agapè, dat wil zeggen, solidariteit, in de messiaanse gemeente.
 
De bijeenkomst is op woensdag 12 oktober 2016 in de PKN kerk, Louisastraat 43, Sluiskil. Aanvang 19.30 uur.
Na de pauze zal er volop gelegenheid zijn voor vragen en discussie.
Toegang vrij, Collecte na afloop.
 

terug