Van de diaconie - 3 mrt 2014 Van de diaconie - 3 mrt 2014
Van de diaconie
 
Stille hulp aan stadsgenoten 2013
In 2013 zijn we als diaconie gestart om de avondmaalscollecte te bestemmen voor Stille Hulp aan Stadsgenoten. Middels dit stukje willen wij u als gemeente op de hoogte brengen van de opbrengsten en uitgaven in 2013. Tijdens 4 avondmaalsdiensten in beide kerken op zaterdag en zondag en in de Blide is een totaal bedrag van € 2709,65 opgehaald. Ook hebben enkele mensen uit de kerk nog een gift over gemaakt voor dit doel.
We hebben een bedrag van € 8944,34 uitgegeven aan hulp. Deze hulp bestaat oa uit geld voor boodschappen, medicijnen en/of medische hulpmiddelen, het betalen van achterstallige rekeningen en wat er verder nodig is geweest.
U kunt dus zien dat wij als diaconie een bedrag van € 6234,69 hebben moeten bijdragen van onze eigen financiële middelen.
Wij hebben besloten om in 2014 hiermee door te gaan en hopen dat u ons hiermee ook weer wilt steunen.
 
 
terug