wijk en sectie indeling wijk en sectie indeling

Wijkgemeente De Ontmoeting

Onze pastorale zorg is verdeeld over 11 secties. Deze secties lopen gelijk met de indeling die de burgelijke gemeente Terneuzen hanteert, zoals bijvoorbeeld Katspolder, Oude Vaart.

Opmerkingen:

  • In een aantal secties wordt het bezoekwerk gedaan door niet-ambtsdragers;
  • kerkelijk werker en predikant vervangen elkaar;
  • voor het buitengebied wordt nog een passende invulling gezocht;
  • in de startfase zijn om praktische redenen enkele secties samengevoegd;
  • er zijn nog verschillende vacatures voor ambtdragers;
  • in verschillende secties zijn nog dringend contactpersonen nodig.
  • St.Annapolder en De Kraag horen gewoon bij Zeldenrust net zoals Rietlanden,Waterlanden, Othenepolder en het oude Othene samen de sectie Othene vormen.
    Wat nog niet definitief is vastgesteld is waar bijvoorbeeld Driewegen,Hughersluys, Haarmanweg, Noorderdokken en Bastion onder vallen. Het 'industriegebied' van Terneuzen wordt namelijk onderverdeeld bij de aangrenzend wijken omdat er slechts weinig mensen wonen.
terug