Wijk/werkverdeling predikanten Wijk/werkverdeling predikanten
Werkindeling ds. Huub Smeets en ds. Willem Peene.

Willem doet de secties:
Java/Binnenstad
Noordpolder
Triniteit/Lievenspolder
Zuidpolder/Zuiderpark/Oude Vaart

Huub doet de secties:
Serlippens
Othene
Oudelandse Hoeve
Katspolder
Zeldenrust + Buitengebied (voorkeursleden)

Seniorenpastoraat in de clusters
Willem doet:
Bachtendieke + Ferdinand Bol + Kerkepad Vesteflats + Cavalier Javahof + Martinus Eijkehof

Huub doet:
De Blide, Rodenbach en Maria van Artois
Ter Schorre
Maxima

Avondmaalsdiensten in de tehuizen
Er zijn 4 diensten in Bachtendieke. Huub en Willem doen er ieder 2
Er zijn 6 diensten in de Blide. Huub en Willem doen er ieder 3
terug