2018-04-22 Update beroepingscommissie

2018-04-22 Update beroepingscommissie

De beroepingscommissie is begin dit jaar weer actief van start gegaan en heeft de afgelopen maanden meerdere contacten gehad met beroepbare predikanten. Tot nu toe helaas zonder het voor onze gemeente gewenste resultaat. (Na het screenen van een 30 tal kandidaten). Helpt u mee? Lees hier meer: Klik hier

 
Bouwnieuws 9 is verschenen. Bouwnieuws 9 is verschenen.


Tot onze spijt moeten wij melden dat er flinke vertraging gaat ontstaan in de planning van de verbouwing van ons kerkgebouw. De kostenraming overschrijdt ruim het beschikbare budget. Het gevolg hiervan is, dat de planning doorschuift. Pas later in het jaar kan gestart worden met de verbouwing. De geplande gemeenteavond gaat dan ook niet door begin mei.

Klik hier voor het volledige bericht

 
Zeeland voor Pakistan Zeeland voor Pakistan

Kerk in actie houdt regioavonden in het kader van "Zeeland voor Pakistan". Martin Teunissen van Kerk in Actie is in Pakistan geweest en op deze avonden deelt hij zijn verhaal en willen we elkaar inspireren. 
23 april: Arnemuiden
30 mei: Hoek
Voor de tijd en meer informatie zie: www.kerkinactie.nl/zeelandvoorpakistan

 
Liturgie Doopdienst en Jeugddienst Liturgie Doopdienst en Jeugddienst

Doopdienst  - 22 april

Jeugddienst - 29 april

Om deze te kunnen zien is het wachtwoord van Extranet nodig (ivm copyright).

 
Samen Leven 2018

Samen Leven 2018

Na inloggen op het Extranet kunt u deze via deze link openen.

 
Diaconie deed extra Paasgift aan voedselbank.

Diaconie deed extra Paasgift aan voedselbank.

De 40-dagentijd ligt achter ons. Het thema onvoorwaardelijke liefde heeft ook de diaconie beroerd. Onvoorwaardelijk is dat wij zonder beperking onze liefde geven en dat is zeker voor de diaconie een van de belangrijkste taken.

lees meer »
 
Omzien naar elkaar. Er zit progressie in!

Omzien naar elkaar. Er zit progressie in!

Er zijn al 30 gemeenteleden die thuiswonende ouderen bezoeken. Veel ouderen vinden dat fijn. Doe je ook mee?

lees meer »
 
Uitnodiging CWN-CWJ Voorjaarsconventie 9-13 mei 2018 Uitnodiging CWN-CWJ Voorjaarsconventie 9-13 mei 2018Kom je ook? Lees hier meer!

lees meer »
 
Welkom bij de Protestantse gemeente te Terneuzen Welkom bij de Protestantse gemeente te Terneuzen

Een groep mensen die oefent in geloof, hoop en liefde.

 

lees meer »