Wat is diaconie? Wat is diaconie?

In één woord: HELPEN

Diaconaat komt van het Griekse woord diaconia = dienst. Diaken komt van diakonos = dienaar. Diakoneo = "dienen aan tafel".
Deze bovenstaande woorden geven direct al aan waar we voor staan als diakenen: Dienstbaar zijn aan gemeenteleden, de directe omgeving en aan de wereld.
Samengevat het leveren van bijdragen aan het welzijn van de (wereld) samenleving, het waarborgen dat mensen deel kunnen nemen in de samenleving, het bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg voor personen en groepen in acute nood.

 
Wat doet de diaconie? Wat doet de diaconie?

Helpen waar geen helper is

De diaconie verstaat onder diaconaat: 'helpen waar geen helper is, veraf en dichtbij, zonder aanzien des persoons, door het delen van gaven, goederen, kennis, welvaart en welzijn in navolging van Christus'. Het doel van de diaconie is ervoor te zorgen dat aan de leden van de gemeente en aan anderen die onder druk leven, in navolging van Christus, gerechtigheid en barmhartigheid bewezen wordt.

Het kan gaan om spanning van incidentele dan wel van structurele aard, zowel in de eigen omgeving als elders in de wereld. Met het oog daarop zal de diaconie de leden van de wijkgemeenten informeren en zo toerusten, dat ook deze in woord en daad voor hen die geen helper hebben zullen opkomen. De diaconie zal ervoor zorg dragen dat voor dit doel collectes worden ingezameld en zorgvuldig worden beheerd en dat daarnaast andere goede middelen worden gezocht en aangewend. De diaconie streeft ernaar samen met alle gemeenteleden te groeien naar een diaconale gemeente.

Diaconie: we doen het graag maar ergens is het jammer dat het nog steeds nodig is...

De diakenen hebben een dienende taak in de kerkdiensten. Een belangrijke liturgische ondersteuning is de betrokkenheid van de diakenen bij het verdelen van de symbolen Brood en Wijn tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.
Lees meer over de drie speerpunten van de diaconie:

lees meer »
 
Diakenen Diakenen

Welke mensen zitten er in de diaconie?

lees meer »
 
Beleidsplan Diaconie 2015-2019 Beleidsplan Diaconie 2015-2019


klik hier

 
Van de diaconie - 3 mrt 2014 Van de diaconie - 3 mrt 2014

Stille hulp aan stadsgenoten 2013
In 2013 zijn we als diaconie gestart om de avondmaalscollecte te bestemmen voor Stille Hulp aan Stadsgenoten. Middels dit stukje willen wij u als gemeente op de hoogte brengen van de opbrengsten en uitgaven in 2013

lees meer »
 
Wist u dat al van de Diaconie? Wist u dat al van de Diaconie?

stukje uit Samen Leven april 2013

lees meer »
 
Ondersteuning stichting IKUKASA 2014 - 2018 Ondersteuning stichting IKUKASA 2014 - 2018
lees meer »
 
Ondersteuning van 2 Classicale projecten in Zuid Afrika Ondersteuning van 2 Classicale projecten in Zuid Afrika
lees meer »
 
Zet je in voor een ander! Zet je in voor een ander!Helpen. Dienstbaar zijn aan gemeenteleden, de directe omgeving en aan de wereld. Dat is diaconie. Regelmatig roepen we op om een bijdrage te geven voor hulpverlening in een noodsituatie, bijvoorbeeld een natuurramp, ver weg of dichtbij.

De diaconie helpt de gemeente bij haar opdracht om er te zijn voor anderen.

Nu doen we een andere oproep. Help ons helpen!

lees meer »
 
Novaa Houtovens Novaa Houtovens
lees meer »
 
UJAMAA CENTRUM VERSLAG UJAMAA CENTRUM VERSLAG
lees meer »
 
Persbericht Diaconie - 12 april 2012 Persbericht Diaconie - 12 april 2012

Iedere week een versproduct (groente/fruit) mee met de voedselbankpakketten

lees meer »
 
Giften / bankrekening diaconie Giften / bankrekening diaconie

Wil je een gift overmaken naar de diaconie? Graag! Kijk bij het kerkelijk bureau voor de bankrekeningnummers. Dankjewel!

 
Giftenformulier tbv fiscus (Diaconie) Giftenformulier tbv fiscus (Diaconie)

klik hier

 
Diaconie schenkt klussenbus

Diaconie schenkt klussenbus

Diaconie Protestantse gemeente Terneuzen schenkt Serviceteam Leger des Heils een klussenbus

De mannen van het Serviceteam van het Leger des Heils in Terneuzen zijn enorm blij met hun klussenbus. Deze Fiat Ducato met slechts 70.000 km op de teller hebben zij gekregen van de plaatselijke PKN-diaconie. Vol trots vertellen zij: "Een prachtbus. Waarschijnlijk van een klussenier of zo geweest. Achterin zijn handige schappen gebouwd voor gereedschappen en is er genoeg ruimte voor het vervoeren van goederen. En hij rijdt prima. De motor loopt als een zonnetje en we kunnen hem zelf onderhouden. Dankzij deze bus kunnen we op een prettige manier anderen helpen, net zoals we zelf geholpen zijn".
 

lees meer »
 
Glutenvrij brood beschikbaar bij avondmaal Glutenvrij brood beschikbaar bij avondmaalBij de avondmaalvieringen in onze kerk worden stukjes casinobrood uitgereikt. Bent u daar allergisch voor, er is ook glutenvrij brood voorhanden.

lees meer »