Aanmeldpagina Kerkdienst Aanmeldpagina Kerkdienst
U kunt zich nu hier aanmelden voor de kerkdienst, wees welkom!

of klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan
 
Pitstop voor mannen

Pitstop voor mannen
Tijdens het laatste startweekend bleek er behoefte aan momenten voor mannen onder elkaar. Om perspectief te bieden en geloofsleven op te bouwen. Interesse in een vervolg en benieuwd hoe we dat vorm kunnen geven? Kom zondag 20 juni a.s. vanaf 11.15 uur naar zaal 2 van de Goede Herderkerk, dan overleggen we even.

Met vriendelijke groet,

Leontien Slabbekoorn-de Muijnck
Jeugdwerker PG Terneuzen
 
2021-06-11 Meer mensen in de kerkdienst! 2021-06-11 Meer mensen in de kerkdienst!
Als moderamen en coronagroep zijn we bij elkaar geweest om de voorgestelde verruimingen vanuit de landelijke PKN te bespreken.
We zullen deze volgen. We vinden het verantwoord als we naar de situatie in Nederland kijken. 
 
Voor ons in Terneuzen betekent dat het volgende:
-er mogen vanaf 13 juni 50 mensen in de kerkdienst komen, we zullen dan ook gebruik maken van het balkon.
-het laatste lied van de kerkdienst mag op praatniveau meegezongen worden.: de ventilatie zorgt ervoor dat de lucht naar boven toe wordt afgezogen.
-koffiedrinken na de kerk kan buiten op het voorplein.
-kerkelijke activiteiten kunnen weer, rekening houdend met de zaalcapaciteit van corona
-voor jeugd onder de 18 jaar zijn er geen restricties meer..
 
We blijven onze handen ontsmetten, afstand houden, masker dragen als je loopt in de kerk.
 
Namens moderamen en coronagroep,
 
Tamara Platteeuw-Visser
 
Eindresultaat actie Kerkbalans 2021

Eindresultaat actie Kerkbalans 2021
Voorgaande jaren kregen we de actie Kerkbalans altijd afgerond voor 1 maart en kon voor die datum alles administratief worden verwerkt. Dit jaar was dat echter niet het geval. Alle commotie rondom het Corona virus is hier zeker op van invloed geweest. Half april ontvingen we nog de laatste enveloppen van de actie Kerkbalans 2021. Dit heeft ertoe geleid dat de actie Kerkbalans in april pas helemaal kon worden afgerond.
Ondanks alle beperkende Corona maatregelen en de gestage terugloop van het aantal gemeenteleden zijn we dankbaar en blij met het uiteindelijke resultaat van € 243.789,00
Een mooi eindresultaat en welkom gezien de vele extra uitgaven die we door het Corona virus en alle beperkende maatregelen als kerkelijke gemeente hebben.
We willen hierbij dan ook alle vrijwilligers en gemeenteleden bedanken voor hun  hulp en bijdrage in het welslagen van actie Kerkbalans 2021. Samen hebben we dit mooie resultaat bereikt, waarvoor hartelijk dank!

College van Kerkrentmeesters PGT
 
 
Ter inzage eerste begrotingswijziging 2021 diaconie. Ter inzage eerste begrotingswijziging 2021 diaconie.
De eerste begrotingswijziging 2021 van Diaconie van de Protestantse Terneuzen is vanaf maandag 14 juni 2021 tot en met dinsdag 22 juni 2021 ter inzage beschikbaar op het kerkelijk bureau. In verband met de Coronamaatregelen kunt u tijdens deze periode ook per e-mail een aanvraag doen om de gewijzigde begroting digitaal toegestuurd te krijgen. Het kerkelijk bureau is op maandag en dinsdag geopend van 09.00 – 12.00 uur. Tel: 0115-694114. Het e-mailadres is: kerkbureau.pgt@zeelandnet.nl.
 
Steun het voedselbankproject!

Steun het voedselbankproject!

Wij willen graag de mensen van de voedselbank steunen met voeding die niet vaak of nooit in de pakketten aanwezig is. Een voorbeeld daarvan is melk. Voor velen van u is het een normale zaak dat u dagelijks melk drinkt. Voor de mensen van de voedselbank is dat niet zo. Daarom vragen wij uw steun, want we (verschillende kerken die het project steunen) willen samen pakken melk inzamelen, zodat deze in juli in de pakketten kunnen worden toegevoegd. Momenteel gaan er ruim 600 pakketten per week de deur uit. Dus stel je eens voor dat we 1200 literpakken kunnen inzamelen, dan kan er in elk pakket 2 liter melk.

Onze vraag aan u is: pakken van 1 liter houdbare halfvolle melk mee te brengen naar de kerk. Deze pakken worden verzameld in de Goede Herderkerk en vandaar worden ze naar de voedselbank gebracht. Dit kan op 19 en 26 juni. U kunt ook pakken inleveren bij de Ontmoetkring, Axelsestraat op dinsdag en donderdag tussen 9 en 12 uur via achterzijde, t/m 24 juni.

Alvast bedankt!
 
Jongerendienst: Jij bepaalt! Jongerendienst: Jij bepaalt!
Op 4 juli is er weer een jongerendienst en JIJ bepaalt hoe dat eruit ziet. Maken we een poppenkastverhaal? Of een groene kerk? Wil je jouw favoriete lied delen en/of spelen? Ben je creatief met kleur of beter in bidden? Huub Smeets wil graag met JOU deze dienst samenstellen. Meld je dus snel aan!! De inspiratietekst voor deze keer is: “Mensen mogen tot bloei komen, het water brengt nieuw, tintelend leven.” (Joh. 5)
 
Geluid kerkdienst 6 juni Geluid kerkdienst 6 juni
Helaas zijn er vandaag een paar dingen tegelijk mis gegaan waardoor niet al het geluid in de uitzending goed doorgekomen is.  Dit is te laat ontdekt waardoor deze niet meer (of te laat) aangepast konden worden. Deze zijn nu onderkent en komen hopelijk niet meer voor. Wij gaan er vanuit dat volgende week de dienst gewoon weer goed te volgen is. Het heeft dus niet aan uw PC gelegen. 

met vriendelijke groet,
de regieploeg,
Christian Sijbinga
 
2021-05-30 Enkele foto's belijdenisdienst

2021-05-30 Enkele foto's belijdenisdienst
Afgelopen zondag 30 mei deden drie mensen belijdenis: Anna Sijbinga, Gino Vink en Anne de Vries! Hieronder enkele foto's van de mooie persoonlijke dienst, die via kerkdienstgemist terug te zien is.

Na afloop was er nog een verrassing op het plein voor de kerk met zo'n 50 gemeenteleden die nog persoonlijk kwamen feliciteren en samen het lied "samen in de naam van Jezus" zongen onder gitaarbegeleiding!

Hartelijke gefeliciteerd en veel Zegen gewenst!

Morgen, 6 juni, is er weer een bijzondere dienst. Hierin zal ds Marian Taalman-de Ruiter bevestigd worden tot predikant-geestelijk verzorger voor het ziekenhuis ZorgSaam! Ze is daar nu ook al werkzaam als geestelijk verzorger maar heeft de wens te kennen gegeven dat zij weer predikant wil worden in deze instelling. ds Willem Peene zal haar bevestigen.

Welkom om ook deze dienst samen mee te maken.
lees meer »
 
Nieuwe stoelen in de Goede Herderkerk

Nieuwe stoelen in de Goede Herderkerk
Het vervangen van de kerkbanken in de Goede Herderkerk door stoelen stond binnen onze kerk al langere tijd op de agenda. Ook de eerste Werkgroep Gebouwen heeft zich hier over gebogen. Het Team Interieur van deze werkgroep heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld en de eerste voorstellen zijn door dit team geformuleerd.

 
lees meer »
 
KRINGLOOPWINKEL IS WEER OPEN VANAF 28 APRIL

KRINGLOOPWINKEL IS WEER OPEN VANAF 28 APRIL
Vanaf woensdag 28 april zijn we weer
open! Elke woensdag van 10.00-16.00 uur
en elke zaterdag van 10.00-13.00 uur
----------------------------------------------------
Inleveren van spullen kan weer vanaf
dinsdag 4 mei. Elke dinsdag en donderdag
tussen 9.00 en 12.00 uur via de achterkant
van de winkel.
---------------------------------------------------
De loods aan de polenweg is weer open
vanaf zaterdag 1 mei.
---------------------------------------------------


 
 
2021-04-14 Aanpassing Corona maatregelen

2021-04-14 Aanpassing Corona maatregelen
Beste gemeenteleden,

Dinsdag 13 april is het moderamen en de corona-werkgroep bij elkaar geweest. We willen voorzichtig aan de kerkdienst weer open gaan stellen, en hierbij de adviezen van de landelijk PKN volgen. Deze adviseren om de kerkdiensten voor niet meer dan 30 bezoekers open te stellen.
We zullen hier in 2 stappen naar toe werken: 
Vanaf zondag 18 april kunnen er weer meer meewerkende mensen naar de dienst komen, zoals de lector en diakenen.
Vanaf zondag 2 mei wordt de dienst ook weer open gesteld voor 30 personen. Zoals we gewend waren voor de sluiting van dec 2020 moet je je hiervoor wel opgeven. Dit kan via de website van onze gemeente (dit heeft de voorkeur). De linkj hiervoor staat vanaf maandag 26 april op de website. Als het niet lukt via de website, dan kan het via het telefoonnummer 06-53267636 of het mail adres kerkdienst.pgt@gmail.com
Bij het bezoeken van de kerkdienst gelden diverse regels: kom niet naar de dienst bij corona-gerelateerde klachten, handen ontsmetten bij de ingang van de kerk, 1m5 afstand houden, niet zingen. Ook vragen we u als u de ene week bent geweest, de andere week ruimte te geven dat een ander naar de dienst kan gaan.
We hopen elkaar zo in beperkte vorm toch weer te kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Christian Sijbinga en Tamara Platteeuw-Visser
 
 
INLOGGEN EXTRANET INLOGGEN EXTRANET
 
Bankrekeningnummers Kerk en Diaconie ivm collecten tijdens sluiting kerk

Bankrekeningnummers Kerk en Diaconie ivm collecten tijdens sluiting kerk
lees meer »
 
Direct naar kerkdienstgemist: Goede Herderkerk Direct naar kerkdienstgemist: Goede Herderkerk
klik op het plaatje.
Live uitzendingen zijn zonder wachtwoord of account te bekijken. Opnames achteraf kunnen alleen bekeken worden MET een kerkdienstgemist account en na toestemming van onze kerk (ivm privacy en copyright). Heeft u moeite om zelf een account aan te maken en toestemming te vragen? Stuur dan een mailtje naar regieploeg@pgterneuzen.nl
lees meer »
 
Privacyverklaring - AVG Privacyverklaring - AVG

Lees onze (concept) privacyverklaring, ook wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.
 
Welkom bij de Protestantse gemeente te Terneuzen Welkom bij de Protestantse gemeente te Terneuzen

Een groep mensen die oefent in geloof, hoop en liefde.

 

lees meer »
 
Privacystatement PGT

Privacystatement PGT
klik hier om het bestand (pdf) te downloaden / te bekijken (v 2.0).