Tweede gemeenteavond Tweede gemeenteavond
Beste gemeenteleden,
De kerkenraden nodigen u uit voor een gemeenteavond over de status van het beroepingswerk. Deze gemeenteavond zal plaats vinden op woensdag 5 juni om 19:30 uur ( inloop vanaf 19:00 uur) in de kerkzaal van de Goede Herderkerk.  Wij hopen u dan allen te mogen ontmoeten. Namens de kerkenraden, Tamara Platteeuw en Christian Sijbinga
 
Update nalv de gemeenteavond

Update nalv de gemeenteavond
Beste gemeenteleden,
Op donderdag 9 mei mochten wij vele gemeenteleden ontmoeten tijdens de gemeenteavond over de verbouwing van de Goede Herderkerk.  Tijdens deze avond zijn door verschillende geledingen de uitkomsten van het tot nu gelopen traject, de financiële situatie van de kerk en plannen voor de toekomst gepresenteerd en toegelicht.  Voor, tijdens en na de gemeenteavond zijn vele opmerkingen, aandachtpunten en tips voor het verbouwen van de kerk en het verkrijgen van extra financiële middelen aangereikt. Gezien de vele reacties is het ondoenlijk om iedereen persoonlijk antwoord te geven. Daarom willen wij via deze weg iedereen, ook zij die via mail hun opmerkingen hebben aangeleverd, hiervoor hartelijk bedanken.  U kunt ervan uit gaan dat wij alle reacties mee zullen nemen in het verdere traject.
Namens de kerkenraden, Tamara Platteeuw en Christian Sijbinga

(via KerkTV is de gemeenteavond nog terug te zien)

 
 
Houdt u nog een plekje in de tuin vrij?

Houdt u nog een plekje in de tuin vrij?
Na de dienst op Eerste Pinksterdag verkopen wij weer zomer bloeiers en groenten. 
De Afrikaantjes, Zinnia's, IJsbloemen, Petunia's, kerstomaatjes, paprika's, courgettes en nog veel meer groeien goed en worden al stevige planten.
De opbrengst komt helemaal ten goede aan Stichting Chikondi!!

Namens ZWO, Marjan Geertse
 
 
Hulp nodig?

Hulp nodig?
De Diaconie heeft een hulpkaart gepubliceerd zodat je gemakkelijker de juiste instantie kan benaderen voor hulp.
 
Hulp gevraagd Axelsestraat

Hulp gevraagd Axelsestraat
Door de terugloop van het aantal vrijwilligers gaat de verbouwing niet meer zo vlot als dat we graag willen. We zoeken dus bikkels die ons kleine oergezellige team komen versterken. Bent u jong van geest of heb jij als jongere straks veel tijd na de examens,
wil je alleen op zaterdag, alles is bespreekbaar!
We zoeken; een tegelzetter voor de toiletruimte, een loodgieter die persleiding voor gas en water kan aanleggen, mensen die voetlood op het platte dak aanbrengen, schilders die de voorpui schuren en schilderen.
Kom eens langs di t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 of mail

 
 
Nieuw Beleidsplan van de Diaconie (2019-2023)

Nieuw Beleidsplan van de Diaconie (2019-2023)
Visie: “Doe wel en zie niet om”.
Afgeleid uit Lucas 9 vers 62. Niet bewonderen wat achter de rug is, maar aanpakken wat voor ons ligt. Onvoorwaardelijk, besluitvaardig, radicaal.
 
Missie:
Diaconie is afgeleid van Griekse woord diakonia dat dienst betekent. Dienstbaar zijn aan onze medemens, ver weg en dichtbij, binnen en buiten de kerkelijke gemeente. We baseren ons daarbij op de Bijbelse begrippen gerechtigheid, barmhartigheid en solidariteit en nemen het rentmeesterschap over deze aarde in onze opvatting en uitdraging mee.
Onze belangrijkste taak is om iets van Gods bedoelingen zichtbaar te maken in en aan de wereld. Aan deze diaconale opdracht geeft de kerkelijke gemeente concreet gestalte door te delen wat haar aan gaven is geschonken, door te helpen waar geen helper is, en door -in Gods naam- te pleiten voor rechtvaardigheid daar waar onrecht plaatsvindt. Niet beperkt tot de eigen gemeente, plaats of land.
Onze missie is:
  • de kerkelijke gemeente bewust maken van onze diaconale opdracht,
  • de kerkelijke gemeente ertoe bewegen haar gaven te delen en haar talenten in te zetten,
  • de noden en het onrecht in onze samenleving aan de orde te stellen,
  • helpen waar geen helper is en wel doen waar welgedaan moet worden,
  • aandacht hebben  voor milieu, duurzaamheid en omgang met wat leeft en groeit op deze aarde
  • werken aan een meer rechtvaardige samenleving.
De diaconie werkt daarbij niet alleen namens, maar vooral sámen met de kerkelijke gemeente.

Benieuwd naar het vervolg? deze is hier te lezen.
 
De diaconie helpt!

De diaconie helpt!
Vorig jaar zijn wij met een bijna nieuwe diaconie gestart. Al snel was duidelijk dat we graag samenwerking zoeken, ook buiten de muren van de kerk. We zijn allen door God geroepen tot deze taak en weten dat God in ons werkt en ons stuurt op de weg die wij moeten gaan.
 

Wat doet de diaconie concreet?

In dit artikel lees je er meer over.
 
Privacyverklaring - AVG Privacyverklaring - AVG

Lees onze (concept) privacyverklaring, ook wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.
 
Welkom bij de Protestantse gemeente te Terneuzen Welkom bij de Protestantse gemeente te Terneuzen

Een groep mensen die oefent in geloof, hoop en liefde.

 

lees meer ยป