INLOGGEN EXTRANET INLOGGEN EXTRANET
 
2020-04-05 Podcast speciaal voor de kindernevendienst - deel 2 2020-04-05 Podcast speciaal voor de kindernevendienst - deel 2
 
Palmpasen

Palmpasen
Volgende week "gewoon" Palmpasen vieren. Zó raar om dat zonder jullie te doen. Tóch vieren we...maak vooraf een palmpaasstok, neem een foto en mail die naar . Dan laat ik zondag 5 april jouw foto zien in de dienst van PG Terneuzen en kan iedereen toch een beetje meegenieten!
Leontien
lees meer »
 
Aangepaste stille week programma Aangepaste stille week programma
 • Palmpasen ochtenddienst door Ds. Huub Smeets.
 • De vesper op Palmpasen vervalt
 • De vesper op maandag door Leontien Slabbekoorn.
 • De vesper op dinsdag door Ds. Huub Smeets.
 • De vesper op woensdag door Ds. Willem Peene.
 • De vesper op donderdag door Ds. Huub Smeets.
 • De dienst op Goede vrijdag door Ds. Willem Peene. 
 • De vesper/dienst op zaterdagavond vervalt.
 • De ochtend wake op zondagochtend vervalt
 • De dienst op Pasen door Ds. Huub Smeets.
 
2020-03-25 Nieuwsbrief gevolgen landelijke richtlijn voor Protestantse gemeente te Terneuzen

2020-03-25 Nieuwsbrief gevolgen landelijke richtlijn voor Protestantse gemeente te Terneuzen
Terneuzen, 25 maart 2020.
 
Beste gemeenteleden,
 
Volledig in lijn met de door de landelijke overheid afgegeven richtlijnen met betrekking tot het voorkomen van verdere verspreiding van het Coronavirus, heeft het moderamen van de Protestantse gemeente te Terneuzen het volgende besloten:
 
 • Er is geen samenkomst in de kerk tijdens de erediensten tot 1 juni.
 • Er vindt iedere zondag een (sobere uitgevoerde) dienst plaats die uitgezonden wordt via Kerkdienstgemist.nl.
 • Vanaf zondag 29 maart is er tijdens deze zondagse dienst expliciete aandacht voor de kinderen, verzorgt door JOP-Terneuzen.
 • De wijkpredikanten verzorgen een dagelijkse groet (ma; woe; vrij om 17:00 / di; do om 19:15 uur) via Kerkdienstgemist.nl
 • In de stille week verzorgen de wijkpredikanten een vesper (19:30 uur) via Kerkdienstgemist.nl. In deze week vervalt de dagelijkse groet.
 
De aanwezigheid van mensen in de dienst wordt beperkt tot een predikant, organist/pianist/muzikant, ouderling van dienst en de regieploeg.
De overige mensen (zoals koster/lector/nevendienst/crèche/ect) dienen niet aanwezig te zijn.
 
Daarnaast zullen alle overige kerkelijke activiteiten, die niet noodzakelijk zijn, tot 1 juni worden afgelast. Denk hierbij aan:  vergaderingen, wijkbijeenkomsten, levels (incl. het kamp), kerk-en-keuken, repeteren koren, vrouwengroep, etc..  De organisatoren van deze activiteiten worden gevraagd hun achterban hier (ook) over te informeren.
 
Voor alle activiteiten van de PGT blijft gelden: De vertegenwoordigers van onze gemeente (predikanten, ouderlingen, organisten, etc) hebben een persoonlijke keuze in wel/niet voor te gaan/mee te werken aan diensten en activiteiten.
 
De richtlijnen zijn strenger en duren langer dan die van een paar weken geleden:  We mogen nu niet samenkomen tijdens de Stille Week, met Pasen en Pinksteren. Het is voor ons allen zeer ingrijpend en wij missen hierdoor de samenkomst in deze voor ons zo belangrijke periode. Hiermee steunen we van harte het beleid van de overheid en willen wij de samenleving van dienst zijn.  

Nog belangrijker dan een paar weken geleden is dat we onderling in contact blijven. Wij roepen dan ook iedereen op om om te blijven zien naar elkaar (conform de landelijke richtlijnen) gedurende deze periode. Ondertussen zijn hiervoor al diverse acties ondernomen in onze gemeente, zoals het opzetten van een telefoon netwerk. Daarnaast zijn er, door het sluiten van de Voedselbank, diverse voedselpakketten door de Diaconie uitgedeeld aan behoeftigen. Wij hopen dat deze initiatieven blijven bestaan en er zich nieuwe ontwikkelen.
 
Op het moment dat er aanleiding is om bovenstaande beslissingen aan te passen dan zal het moderamen hier actie op ondernemen.
Wij verzoeken u om deze mail door te sturen naar mede gemeenteleden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Christian Sijbinga
Voorzitter Wijkkerkenraad
Namens het moderamen van de Protestantse gemeente te Terneuzen
 
 

 
 
Direct naar kerkdienstgemist: Goede Herderkerk Direct naar kerkdienstgemist: Goede Herderkerk
klik op het plaatje.
Live uitzendingen zijn zonder wachtwoord of account te bekijken. Opnames achteraf kunnen alleen bekeken worden MET een kerkdienstgemist account en na toestemming van onze kerk (ivm privacy en copyright). Heeft u moeite om zelf een account aan te maken en toestemming te vragen? Stuur dan een mailtje naar
lees meer »
 
Speciale diensten op werkdagen Speciale diensten op werkdagen
lees meer »
 
Creatief kinderwerk Creatief kinderwerk
zie ook deze site

Aanstaande zondag nieuw, online gezinsprogramma i.p.v. kerkdienst


Abram en LotAanstaande zondag is er weer een nieuw online programma voor gezinnen over het Bijbelverhaal in Genesis 13, waarin Abram en Lot het land verdelen enuit elkaar gaan. Wel toepasselijk in deze coronacrisis: 'Leren delen met elkaar'.

 
Gezinsprogramma voor zondag: Abram en Lot gaan uit elkaar 

De dagelijkse 'Henkie Show'

Een 'Henkie show'? Wat houdt dat in?

Vanaf aanstaande maandag kunnen alle kinderen elke doordeweekse dag op

www.creatiefkinderwerk.nl 

een video met een Bijbelverhaal vinden, die door Henkie en mijn andere poppen geïntroduceerd en besproken wordt. Dat kan wat worden!Matthijs Vlaardingerbroek

06 27273622

www.kinderoptreden.nl
www.creatiefkinderwerk.nl

Help dit initiatief te ondersteunen

ondersteuningZoals jullie je kunnen voorstellen, raakt het coronavirus ook ons als ZZP'ers. Alle voorstellingen zijn voorlopig afgelast.

Desondanks vind ik het super belangrijk om deze online kinderprogramma's gratis aan te kunnen bieden. Ook al kost het mij veel tijd en ook wat geld om ze te maken.

Wil je mij in dit initiatief ondersteunen, neem dan bijvoorbeeld als kerk of school (opnieuw of voor het eerst) voor 99 euro per jaar een groepslidmaatschap op Creatief Kinderwerk en geef al je kinderwerkers en leerkrachten een jaar lang gratis toegang.

Dit geeft hen toegang tot meer dan duizend ideeën over geloofsoverdracht aan kinderen en ondersteunt tegelijkertijd dit initiatief!
Ontdek hier meer over ons groepslidmaatschap
voor kerken en scholen.
 
Klokken van troost en hoop Klokken van troost en hoop

 
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
 
2020-03-13 Brief aan kerkenraden en gemeenteleden van Classis Delta 2020-03-13 Brief aan kerkenraden en gemeenteleden van Classis Delta
klik op de afbeelding of hier om de volledige brief als pdf file te lezen
 
De verdeling van het sectie- en ouderpastoraat

De verdeling van het sectie- en ouderpastoraat
In een overleg met ds. Peene, ds. Smeets, Judi Van Dixhoorn voor het ouderenpasoraat en Dicky van der Waal van Dijk, voorzitter pastoraat, is er een verdeling gekomen voor het pastoraat tussen de wijken en de ouderenclusters. U weet dan op wie u een beroep kunt doen voor pastorale zorg.
Ds. Smeets verzorgt het pastoraat in de secties Serlippens, Othene, Oudelandse Hoeve, Katspolder,Zeldenrust + Buitengebied en hij zal het ouderenpastoraat verzorgen in De Blide , Rodenbach en Maria van Artois, Ter Schorre en Maxima.
Ds. Peene verzorgt het pastoraat in de secties Java/Binnenstad, Noordpolder, Triniteit/Lievenspolder, Zuidpolder/Zuiderpark/Oude Vaart. Daarnaast verzorgt hij het ouderenpastoraat in Bachtendieke samen met Ferdinand Bol en Kerkepad, de Vesteflats en Cavalier en Javahof en Martinus Eijkehof.
Met vriendelijke groet, Tamara Platteeuw-Visser, voorzitter algemene kerkenraad
 
En werkt het geven via de Givt app? En werkt het geven via de Givt app?
Enigzins nieuwsgierig heb ik de Givt app gedownload en uitgeprobeerd...Lees hier mijn ervaringen van afgelopen twee weken...

lees meer »
 
Privacyverklaring - AVG Privacyverklaring - AVG

Lees onze (concept) privacyverklaring, ook wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.
 
Welkom bij de Protestantse gemeente te Terneuzen Welkom bij de Protestantse gemeente te Terneuzen

Een groep mensen die oefent in geloof, hoop en liefde.

 

lees meer »