ACTIE KERKBALANS 2020 VAN START!

ACTIE KERKBALANS 2020 VAN START!
De jaarlijkse actieperiode actie Kerkbalans is van start gegaan. Door het hele land vragen de plaatselijke kerken aan hun leden om een financiële bijdrage. In de week van 18 januari t/m 1 februari  wordt er door gemeenteleden die meehelpen aan het welslagen van de actie een enveloppe voor de actie Kerkbalans 2020 bij u afgegeven. Doet u dit jaar ook weer mee?

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden.

Doe mee aan actie Kerkbalans 2020 en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 3 februari komt men het formulier ook weer bij u ophalen of kunt u het afgeven of in de brievenbus doen bij het kerkelijk bureau. Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

 
Afscheid ambtsdragers Afscheid ambtsdragers
Vandaag, zondag 5 januari 2020 namen we afscheid van 5 ambtsdragers, ouderling Adrie Bareman, ouderling-scriba Loes Goossen, ouderling-kerkrentmeester Peter Koole, diaken Johan Legters en diaken Ina Ollebek. Dank voor julie inzet en werk, kortere of langere tijd, voor en in onze gemeente. Fijn dat diverse mensen hun werkzaamheden als gewoon gemeentelid voortzetten.
 
Afgelopen jaar is Bindert Hovinga gestopt met zijn pastorale werk in zijn wijk. Daar hij elders in een dienst voorging, bedankten wij, via zijn vrouw, ook hem voor zijn inzet en werk voor en in onze gemeente.
 
Anja Dekker is bereid om een aantal taken van het scribaat op haar op te nemen als gewoon gemeentelid.
 
Op een later tijdstip zal Carla Kaijser in het ambt van diaken worden bevestigd. We hopen dat er dan meer mensen in het ambt bevestigd kunnen worden.

 
lees meer »
 
Geven via Givt beschikbaar in onze gemeente

Geven via Givt beschikbaar in onze gemeente
Zoals bekend is het mogelijk om via een smartphone mee te doen met de collecte. Hiervoor is de Givt-app nodig; je kan na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Je verdere registratie kan je ook op een later moment afronden. Downloaden van de app kan op www.givtapp.net/download.

Hier een filmpje hoe je aan meerdere collectes kunt geven met de app.

Klik op meer voor meer info

 
lees meer »
 
Kinderkerstfeest 2019 Kinderkerstfeest 2019
op KerkTV is de opname terug te zien uit de Levensbron! Een mooie kerst gewenst.
 
De verdeling van het sectie- en ouderpastoraat

De verdeling van het sectie- en ouderpastoraat
In een overleg met ds. Peene, ds. Smeets, Judi Van Dixhoorn voor het ouderenpasoraat en Dicky van der Waal van Dijk, voorzitter pastoraat, is er een verdeling gekomen voor het pastoraat tussen de wijken en de ouderenclusters. U weet dan op wie u een beroep kunt doen voor pastorale zorg.
Ds. Smeets verzorgt het pastoraat in de secties Serlippens, Othene, Oudelandse Hoeve, Katspolder,Zeldenrust + Buitengebied en hij zal het ouderenpastoraat verzorgen in De Blide , Rodenbach en Maria van Artois, Ter Schorre en Maxima.
Ds. Peene verzorgt het pastoraat in de secties Java/Binnenstad, Noordpolder, Triniteit/Lievenspolder, Zuidpolder/Zuiderpark/Oude Vaart. Daarnaast verzorgt hij het ouderenpastoraat in Bachtendieke samen met Ferdinand Bol en Kerkepad, de Vesteflats en Cavalier en Javahof en Martinus Eijkehof.
Met vriendelijke groet, Tamara Platteeuw-Visser, voorzitter algemene kerkenraad
 
En werkt het geven via de Givt app? En werkt het geven via de Givt app?
Enigzins nieuwsgierig heb ik de Givt app gedownload en uitgeprobeerd...Lees hier mijn ervaringen van afgelopen twee weken...

lees meer »
 
Privacyverklaring - AVG Privacyverklaring - AVG

Lees onze (concept) privacyverklaring, ook wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.
 
Welkom bij de Protestantse gemeente te Terneuzen Welkom bij de Protestantse gemeente te Terneuzen

Een groep mensen die oefent in geloof, hoop en liefde.

 

lees meer »