Algemene gegevens ANBI Protestantse Gemeente te Terneuzen Algemene gegevens ANBI Protestantse Gemeente te Terneuzen
ANBI Protestantste Gemeente te Terneuzen

Naam van de gemeente:

Protestantse Gemeente te Terneuzen
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) / Fiscaal nummer:
Protestantse Gemeente te Terneuzen, nummer 821842237
KvK reg.nr.  20166107

Contactgevens:

Administratie:
tel: 0115-694114
e-mail: info@pgterneuzen.nl  (of rechtstreeks via scriba.krm@pgterneuzen.nl)

Kerk
Goede Herderkerk, Koninginnelaan 4, 4532 BR Terneuzen (beheer 06 - 17 14 74 40)

Elim heeft een eigen website: KLIK HIER
Elimkerk, Serlippensstraat 31, 4532 LR Terneuzen, contact
ANBI gegevens van Elim staan echter wel op deze website: http://www.pgterneuzen.nl/anbi_elim.
 
Bestuurssamenstelling Bestuurssamenstelling
Samenstelling bestuur:
Het bestuur van de kerkerlijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad ongeveer 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit ongeveer 6 leden.
 
Doelstelling en visie Doelstelling en visie
De Protestantse Gemeente te Terneuzen heeft als visie:
Wij, de Protestantse Gemeente te Terneuzen (PGT), stimuleren elkaar (jong en
oud) om in de maatschappij als christenen dienstbaar te zijn.
Vanuit onze Bron zoeken wij, als gastvrije gemeente, doelgericht naar
veelkleurige manieren om het evangelie eigentijds vorm te geven.
 
Beleidsplan Beleidsplan
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Terneuzen  versie 2020-2025

Landelijk beleidsplan PKN
 
Transparantieverslag Transparantieverslag
link naar pdf van het transparantieverslag (update 25-6-23)
 
KRM jaarrekening 2022 KRM jaarrekening 2022
lees meer »
 
Begroting 2024 KRM Begroting 2024 KRM
ingediend 4 dec 2023
lees meer »
 
Verslag activiteiten Verslag activiteiten
Kerkdiensten  (rooster)
Kerk TV en Kerk radio
De gemeente actief, zoals:
Kerk en Keuken
Vrouwengroep protestantse gemeente te Terneuzen
Ouderensoos "de Ontmoeting"
Jeugdwerk
(...zie deze website)
 
 
Uitleg en links ANBI - Belastingdienst Uitleg en links ANBI - Belastingdienst
Eisen aan ANBI instelling: klik hier  (Belastingdienst)
 
lees meer »