Algemene gegevens ANBI Protestantse Gemeente te Terneuzen Algemene gegevens ANBI Protestantse Gemeente te Terneuzen
ANBI Protestantste Gemeente te Terneuzen: www.pgterneuzen.nl/anbi

Naam van de gemeente:

Protestantse Gemeente te Terneuzen
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) / Fiscaal nummer:
Protestantse Gemeente te Terneuzen, nummer 821842237
Contactgevens:

Administratie:
Kerkelijk bureau (in de Goede Herderkerk)
Koninginnelaan 4, 4532 BR Terneuzen
tel: 0115-694114
e-mail:

Kerken
Goede Herderkerk, Koninginnelaan 4, 4532 BR Terneuzen (beheer 06 - 17 14 74 40)
Opstandingskerk, Bellamystraat 74, 4536 AK Terneuzen  (0115)694707 (beheer: 06 - 22 20 42 28)

Elim heeft een eigen website: KLIK HIER
Elimkerk, Serlippensstraat 31, 4532 LR Terneuzen, contact
ANBI gegevens van Elim staan echter wel op deze website: http://www.pgterneuzen.nl/anbi_elim.
 
Bestuurssamenstelling Bestuurssamenstelling
Samenstelling bestuur:
Het bestuur van de kerkerlijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit 8 leden.
 
Doelstelling en visie Doelstelling en visie
De Protestantse Gemeente te Terneuzen heeft als visie:
Wij, de Protestantse Gemeente te Terneuzen (PGT), stimuleren elkaar (jong en
oud) om in de maatschappij als christenen dienstbaar te zijn.
Vanuit onze Bron zoeken wij, als gastvrije gemeente, doelgericht naar
veelkleurige manieren om het evangelie eigentijds vorm te geven.
 
Beleidsplan Beleidsplan
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Terneuzen

Landelijk beleidsplan PKN
 
Beloningsbeleid Beloningsbeleid
Verwijzing naar de arbeidsvoorwaarden van de PKN
 
KRM Jaarrekening 2018 KRM Jaarrekening 2018
lees meer »
 
Begroting 2019 KRM Begroting 2019 KRM
lees meer »
 
Begroting 2018 KRM Begroting 2018 KRM
lees meer »
 
Verslag activiteiten Verslag activiteiten
Kerkdiensten  (rooster)
Kerk TV en Kerk radio
De gemeente actief, zoals:
Kerk en Keuken
Vrouwengroep protestantse gemeente te Terneuzen
Ouderensoos "de Ontmoeting"
Jeugdwerk
Rommelmarkt
(...zie deze website)
 
 
Uitleg en links ANBI - Belastingdienst Uitleg en links ANBI - Belastingdienst
Eisen aan ANBI instelling: klik hier  (Belastingdienst)
 
lees meer »