Wat is onze missie? Wat is onze missie?

Wij, de Protestantse Gemeente Terneuzen (PGT), stimuleren elkaar (jong en oud) om in de maatschappij als christenen dienstbaar te zijn.

Vanuit onze Bron zoeken wij, als gastvrije gemeente, doelgericht naar veelkleurige manieren om het evangelie eigentijds vorm te geven.

 
Organisatie Organisatie

[aanpassing nodig]

Twee wijken in één bestuurlijke organisatie

• De gemeente is opgedeeld in twee wijken, waarvan één wijk van bijzondere aard.
• Er zijn twee kerkgebouwen, waar erediensten worden gehouden: De Goede Herderkerk en Elim (bijzondere aard).
• Er is één algemene kerkenraad.
• De twee wijkgemeenten hebben elk een eigen wijkkerkenraad.
• Er zijn twee colleges die met een eigen verantwoordelijkheid werken in opdracht van de kerkenraad: het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.

• Er zijn diverse taakgroepen, per wijk maar ook overkoepelend voor de hele gemeente (voor eredienst, vorming & toerusting, etc.).
• Daarnaast zijn er vele andere werkgroepen en commissies, die met pastoraat, eredienst of publiciteit hebben te maken.

In onderstaand organogram is dit in beeld gebracht.
klik op 'lees meer' voor het groter overzicht van dit organogram (wijkkerkenraad 1 heet nu Wijkgemeente De Ontmoeting)

lees meer »
 
Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente te Terneuzen Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente te Terneuzen
Welke mensen vormen samen de Algemene Kerkenraad en wat is hun functie? Deze informatie is verwijderd van de website i.v.m privacy. U kunt contact opnmenen met de scriba onder contact.
 
Wijkkerkenraad Wijkgemeente De Ontmoeting Wijkkerkenraad Wijkgemeente De Ontmoeting
Wie zitten er in de wijkkerkenraad en welke functie hebben zij?
Deze informatie is verwijderd van de website i.v.m privacy. U kunt contact opnmenen met de scriba onder contact.
 
Elim Elim
lees meer »
 
Beleidsplan AK Beleidsplan AK
zie www.pgterneuzen.nl/beleidsplan_ak