Nieuwsbriefredactie NieuwsbriefredactieDe nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te Terneuzen is een gewaardeerd communicatiemiddel. Het is de actuele update van alles wat er speelt in onze gemeente. 
 
Elke zondag is er een nieuwsbrief, gemaakt door mensen, voor mensen, vol met informatie over de zondagse dienst en de activiteiten komende week.WAAR VIND JE DE NIEUWSBRIEF?

 • op vrijdag in je brievenbus gestopt door het kerkradioteam als u kerkradio ontvangt
 • op vrijdag/zaterdag hier op onze website de aangepaste versie. De complete versie is te lezen door in te loggen op extranet. Hier kun je toegang tot extranet aanvragen. 
 • op zondag voor de dienst bij de ingang van de kerk, uitgereikt door de diakenen

Visitekaartje van onze gemeente


SPELREGELS INLEVEREN KOPIJ

 • Berichten voor de nieuwsbrief kunnen uiterlijk vóór donderdagavond 18.00 uur worden aangeleverd via deze link.
 • Alleen relevante informatie, die kort en bondig is, ongeveer 150 woorden. We zijn namelijk gebonden aan 1 A4-tje (dubbelzijdig). Voor uitgebreidere informatie kan verwezen worden naar de kerkbladen of de website. Een optie is om ons een kort stukje van max. 150 woorden te sturen, en een langer stuk mee te sturen voor op de website (wij plaatsen dan een link op de nieuwsbrief).
 • Graag de kopij versturen in de bijlage bij een e-mail (minder verbogen opmaaktekens voor ons)
 • Herhaalberichten. We herhalen (op verzoek) één keer. Plan dus zorgvuldig welke twee nieuwsbrieven eenzelfde bericht gaan krijgen. Een verwijzing naar een vorige nieuwsbrief kan evt. geplaatst worden.

WELKE INFORMATIE WORDT GEPLAATST?
De nieuwsbrief is in eerste instantie bedoeld om de afkondigingen te verkorten en informatie te verstrekken betreffende de diensten. Door de wekelijkse verschijning van de nieuwsbrief kan zij meer actuelere informatie bieden dan de kerkbladen, maar zij moet de kerkbladen niet vervangen.
 
De nieuwsbrief geeft informatie rond kerkdienst, doop, belijden, overlijden zieken ed. en kan kort aandacht vestigen op kerkelijke activiteiten die relevant zijn voor de meeste gemeenteleden en die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Protestante gemeente te Terneuzen  (PGT) of op enige wijze verbonden zijn aan de PGT.
 
De meest relevante zaken van een bericht worden op de nieuwsbrief geplaatst, zoals
 • wat
 • waar
 • wanneer
 • voor wie
 • waarom
 • contactpersoon (naam, e-mailadres en/of telefoonnummer)
 • link voor meer informatie
De webredactie mag (in overleg met de kerkenraad) ingezonden kopij weigeren dan wel redigeren of inkorten (zonder daarbij de essentie te veranderen). Wij zullen u dan de nieuwsbrief sturen, zodat u weet wat er op de nieuwsbrief staat.

Gewaardeerd communicatiemiddel


NIEUWSBRIEFREDACTIE
Het  samenstellen van de zondagsbrief wordt bij toerbeurt van een maand volgens rooster verzorgd door onderstaande redactieleden. Gebruik het e-mailadres van de nieuwsbrief (nieuwsbrief@pgterneuzen.nl), dan kunnen wij het van elkaar overnemen bij calamiteiten. De redacteur van dienst is per keer ongeveer een uur bezig om alle kopij nieuwsbrief overzichtelijk op de nieuwsbrief te plaatsen. Afhankelijk van de hoeveelheid kopij moet er minder of meer gepuzzeld worden met witte regels, marges, lettergroottes ed. om een duidelijke en leesbare nieuwsbrief te krijgen. Er wordt door het team met veel plezier gewerkt aan dit stuk kerkenwerk en onderling meeleven.

De kant-en-klare nieuwsbrief wordt daarna gestuurd naar het serviceteam kopieer- en stencilwerk.

Vrijdagmorgen om 8.00 uur wordt de brief gedrukt en vervolgens naar de kerkradioluisteraars gebracht.

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

terug