Dopen | de betekenis en het waarom Dopen | de betekenis en het waarom

Wat is dopen?

Bij dopen krijg je een onzichtbaar watermerk mee. Het is een onzichtbaar teken dat God van jou houdt, dat je Zijn kind bent. En Hij belooft daarmee trouw te zijn aan jou. 
Je zou kunnen zeggen dat het om een ‘rituele reiniging’ gaat. Hierdoor hoor je bij de christelijke familie. In de Bijbel is water vaak een symbool voor ondergang. Het kan bedreigend zijn, je kunt er in verdrinken. In de doop ga je eerst kopje onder. Maar het mooie is dat je altijd weer boven komt! In kerktaal zeggen we dan: het licht overwint het van het duister omdat God de allersterkste en allergrootste is. 

Het ontstaan van de doop.

Het begint in het eerste gedeelte van de Bijbel, het Oude Testament. In het boek Exodus trekt Jozua met het Israëlitische volk vanuit Egypte richting het Beloofde Land: Kanaän. Om daar te komen moeten ze het volk Israël door de Rietzee. Op Gods gezag lukt dat en ze blijven allen in leven. Er wacht de Israëlieten een nieuw leven in het Beloofde Land.

Later staat in de Bijbel een verhaal van Johannes de Doper. Deze man riep namens God de mensen in zijn tijd op om te stoppen met hun oude levensstijl en Jezus te volgen. In kerktaal noemen we dat “bekering”. Johannes doopte mensen in de rivier De Jordaan. 

Johannes heeft ook Jezus gedoopt. Jezus werd gedoopt omdat Hij een nieuwe stap wilde zetten. In de Bijbel lees je vaak dat na het kiezen voor een leven met Jezus gekozen wordt voor de doop. Om net als in de tijd van Johannes - letterlijk en figuurlijk - helemaal fris en schoon gewassen naar boven te komen. Jezus zegt zelf een aantal keren dat wanneer je in Hem gelooft, de doop erbij hoort.
 
De doop van Jezus door Johannes de Doper afgebeeld in een glas in lood raam

Wil je daar meer over weten, dan kun je eens kijken in de Bijbel. In het 28e hoofdstuk van Mattheüs en dan de verzen 18-20. In het kort: Mattheüs 28:18-20

Waarom je je kind laat dopen.

Bij een kind kijk je het meest vooruit in het leven. De doop kijkt eigenlijk ook altijd vooruit. Met de doop van je kind introduceer je hem of haar in het christelijke leven en in de kerkelijke gemeente. Daar mag je als ouder(s) zelf over beslissen. Je kind krijgt het onzichtbare watermerk. Christus zegt over kinderen: van hen is het Koninkrijk. Als je graag wilt dat je kind het onzichtbare waterteken draagt en je wilt het van jongs af aan opvoeden in het christelijke leven, is dopen welllicht een goede keuze voor jou.

Meer lezen:Lucas 18:16 en de brief aan Efeze 6:4
 

Ik wil mijn kind graag laten dopen, wat moet ik dan doen?

Je kunt het beste contact opnemen met onze dominee, Huub Smeets. Wanneer je de doop aanvraagt zal er eerst een gesprek (of gesprekken) zijn met een predikant. In dit gesprek (of deze gesprekken) komt de betekenis van de doop ter sprake.
Daarna gaat de aanvraag – eventueel via de predikant – naar de wijkkerkenraad.

Dan wordt de doopdienst georganiseerd. Met de predikant bespreken jullie wat jullie aanspreekt: een lied, een tekst, een gedicht dat voorgedragen wordt door een bekende. Natuurlijk nodig je familie en vrienden uit hierbij te zijn. En je vraagt iemand om het kind binnen te brengen in de kerk en er voor te zorgen tijdens de doopdienst. 
Door de doopvragen met 'ja' te beantwoorden kan de doop plaatsvinden.
 

Na de doop

Het leven gaat verder. Het grootbrengen. De opvoeding. De drukte van alle dag. Herinner jij je weleens dat je gedoopt bent? Weet je kind dat het het onzichtbare teken draagt? Vertel je dat? Hoe voed je je kind op in geloof, zoals in een van de doopvragen werd gevraagd.
Dat is natuurlijk wat je er zelf van maakt. In het doopouderproject komen ouders met elkaar in gesprek over onderwerpen die hiermee te maken hebben. Veel deelnemers hebben er wat aan. Welkom!
 

Door de doop krijg je het waterteken. Door dat teken ben je toegewijd aan God en God is toegewijd aan jou. Door de doop herkent God jou als Zijn kind In die zin ben je apart gezet, volmaakt, rein en heilig.

Heb je een vraag? Wil je meer weten? Wil je je kind laten dopen? Neem gerust contact op.


Veelgestelde vragen


Wij zijn beiden gedoopt. Nu willen wij ons kind ook laten dopen, kan dat?


Voordat je kind gedoopt wordt krijg je als ouders een aantal vragen. Een van die vragen is of je gelooft in God, Jezus en de Heilige Geest. Een andere vraag is of je graag wilt dat je kind wordt gedoopt en daarmee lid wordt van de familie van Christus. De laatste vraag gaat over het punt of je je kind een christelijke opvoeding wilt geven en het goede voorbeeld te geven.
Als je daar volop “ja” op kunt zeggen, kun je je kind laten dopen. Het is dus geen voorwaarde (meer), dat een van de partners belijdenis heeft gedaan.


Ik wil mijn kind graag laten dopen. Mijn partner is niet gelovig, kan dat?


Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat beiden partners gelovig zijn of beide naar de kerk gaan. Het is voor jullie als ouders belangrijk om daar met elkaar over te praten. Gelukkig is dat geen voorwaarde om je kindje te laten dopen. Als een van de ouders “ja” kan zeggen op de doopvragen is dat voldoende. Aan de partner die zich niet herkent in de vragen wordt vaak de vraag gesteld of hij of zij de gelovige partner zal helpen waar hij of zij kan. 

 

Wij hebben een kindje geadopteerd. Mogen we dat laten dopen?


Ieder kind is welkom. Of dat nu gegroeid is in de buik van een moeder die haar kind wil laten dopen of dat het gegroeid is in het hart van een vader en moeder die er voor zorgen. Jezus maakt ook geen onderscheid; Hij houdt van alle mensen en kinderen. Als kerk proberen we op Jezus te lijken. Daarom is iedereen welkom. 

 

Als ik mijn kind laat dopen en daarmee de doopvragen met ja beantwoord dan doe ik daarmee toch eigenlijk belijdenis? Moet ik dan ook nog een keer apart belijdenis doen?


Als je je kind laat dopen zeg je te geloven in God, Jezus en de Heilige Geest. Je geeft ook aan dat het daarmee lid wordt van de gemeente van Christus. En als laatste beloof je het een christelijke opvoeding te geven en het goede voorbeeld te geven. De eerste vraag gaat eigenlijk over jezelf, de laatste twee gaan over je kind en wat je belooft.

Er is wel een verschil tussen laten dopen en zelf belijdenis doen. Bij een doop sta je bij het doopvont voor je kindje en bij de belijdenis sta je daar voor jezelf. Bij een belijdenis zeg je hardop: “God is mijn nummer 1. Voor altijd. Wat er ook gebeurt." En dat doe je in het openbaar. Je kunt vertellen op welke manier God voor jou een verschil maakt in je leven. Zo kan iedereen horen hoe jij er persoonlijk in staat. 
Het is een goede mogelijkheid om in de doopdienst meteen belijdenis te doen. De vragen kunnen dan wat aangepast worden en gecombineerd. 

 

Tot welke leeftijd kan ik mijn kinderen laten dopen?


Je kunt je kind op elk moment van zijn of haar leven laten dopen. Hoe ouder ze zijn, hoe beter je er met ze over kunt praten en het uitleggen. Ik kan me voorstellen dat er bij een kinderdoop minder overleg is dan bij een kind wat richting de puberteit gaat! Bij een (kleine) kinderdoop is het zo dat jij als ouders het verlangen hebt dat je kind gedoopt wordt. Daarmee wordt het van jongs af aan opgenomen in de christelijke familie. Als je zoon of dochter wat ouder is, zal zij of hij er zelf nadrukkelijk bij betrokken worden, misschien wel via onze Levels.

Het is dus moeilijk een leeftijdsgrens te stellen voor de “kinderdoop”. Het ‘huishoudelijk reglement van de kerk’, de kerkorde stelt dus geen leeftijdsgrens. Zodra iemand in staat is geloofsonderricht te volgen en de vragen zelf te beantwoorden is er geen “kinderdoop” meer, maar wordt iemand gedoopt na het afleggen van openbare belijdenis.


‘De heilige doop wordt bediend’ wordt gezegd. Waarom is de doop heilig?


Het woord “heilig” betekent volgens De dikke van Dale: volmaakt, rein maar ook apart gezet. Afgezonderd van het een en toegewijd aan het ander. De doop is een van de opdrachten die Jezus ons geeft. De andere opdracht is het avondmaal.

De doop en het avondmaal worden ook wel sacramenten genoemd. Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God tot de mens komt. In die zin staat een sacrament tegenover gebed en offer, waarin de mens nadert tot God.


Heb je een vraag? Wil je meer weten? Wil je je kind laten dopen? Neem gerust contact op.

terug