ANBI Protestantse gemeente te Terneuzen ANBI Protestantse gemeente te Terneuzen
Onze ANBI is onderverdeeld in drie delen 
1. Kerkrentmeesters
2. Diaconie
3. Elim (bijzondere wijkgemeente)
terug