Gemeente Groei Groepen Gemeente Groei Groepen

Groeien in geloof, gemeenschap en gastvrijheid.

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren. Het is geweldig als gemeenteleden intensief met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof rond een open Bijbel.  

Als je op zoek bent naar geloofsgesprek en betrokkenheid dan is een gemeentegroeigroep iets voor jou!

Thema nieuw GGG-seizoen
Voor het seizoen van 2016-2017 staan de Psalmen centraal. We benaderen dit Bijbelboek vanuit de emoties die wij als mensen kennen: onder andere boosheid, onrust, verbijstering, vreugde, intimiteit en depressiviteit. Het belooft weer een boeiende serie te worden!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:


Lees verder over het waarom en de achtergrond van de gemeentegroeigroepen.


Waarom Gemeente Groei Groepen?

De gemeentegroeigroep is er voor
• onderling gesprek
• leren van de bijbel
• delen van ervaringen

Wie gelooft kent veel uitdagingen en vragen. Soms ervaar je iets van Gods aanwezigheid, andere keren lijkt het wel of God ver weg is.

Hoe ervaren andere mensen dit? De gemeentegroeigroep is een plek waar mensen naar elkaar willen luisteren en het geloofsgesprek willen voeren.

Als je dus op zoek bent naar gesprek en betrokkenheid dan is een gemeentegroeigroep iets voor jou!
Elke groep staat open voor nieuwe deelnemers en wil graag bijdragen aan gemeenteopbouw.

Ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen

Het gespreksmateriaal wordt vanuit het Evangelisch Werkverband in samenwerking met de Internationale Bijbelbond, speciaal voor de gemeentegroeigroepen ontwikkeld.
Het materiaal waarmee wordt gewerkt is vooral bedoeld als aanleiding voor verder gesprek:
• Wat vind je van dit onderwerp?
• Wat zegt de bijbel ervan?
• Wat kunnen we er in de praktijk mee doen

Een gemeentegroeigroep is voor alle leeftijden tussen 25 en 95 jaar en bestaat uit 7 tot 12 deelnemers. Er zijn per groep één of twee gespreksleiders, die het gesprek rondom het thema gaande houden en een ieder de ruimte geven om vragen te stellen en ervaringen te delen.
Een bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en wordt gehouden bij één van de deelnemers thuis.
Elke gemeentegroeigroep is anders, want de deelnemers maken samen de sfeer.
Er zijn op dit moment 4 gemeentegroeigroepen, die één keer in de twee weken ’s ochtends of ’s avonds bij elkaar komen. Dit wordt door de deelnemers zelf ingevuld. Nieuwe groepen kunnen ook in een andere frequentie samenkomen. 
terug