Contact met de Diaconie

Contact met de Diaconie
onder het kopje Contact kunt u het e-mail adres vinden waarmee de Diaconie (en anderen) te bereiken zijn (zie e-mail adressen).
 
Samen tegen eenzaamheid Samen tegen eenzaamheid
Een afvaardiging van de diaconie is naar een netwerkbijeenkomst geweest over eenzaamheid. Hoe
signaleer je eenzaamheid? Dit is niet gemakkelijk om dit bespreekbaar te maken, aangezien er bij
veel mensen een gevoel van schaamte is. Het is ook een persoonlijke beleving. Toch volgen hieronder
wat verschillende soorten signalen, waar je als buitenstaander op kan letten.

Praten lucht op!

lees meer »
 
Hulpkaart gemeente Terneuzen

Hulpkaart gemeente Terneuzen
klik op meer om dit document op de website te lezen of klik op deze link voor het originele word document.
lees meer »
 
Beleidsplan Diaconie 2019-2023

Beleidsplan Diaconie 2019-2023
klik op meer om deze op de site te lezen of download het word document via deze link.
lees meer »
 
De diaconie helpt

De diaconie helpt
In 2018 zijn wij met een bijna nieuwe diaconie gestart. Al snel was duidelijk dat we graag samenwerking zoeken, ook buiten de muren van de kerk. We zijn allen door God geroepen tot deze taak en weten dat God in ons werkt en ons stuurt op de weg die wij moeten gaan.
lees meer »
 
Wat is diaconie? Wat is diaconie?

In één woord: HELPEN

Diaconaat komt van het Griekse woord diaconia = dienst. Diaken komt van diakonos = dienaar. Diakoneo = "dienen aan tafel".

Deze bovenstaande woorden geven direct al aan waar we voor staan als diakenen: Dienstbaar zijn aan gemeenteleden, de directe omgeving en aan de wereld.

Samengevat het leveren van bijdragen aan het welzijn van de (wereld) samenleving, het waarborgen dat mensen deel kunnen nemen in de samenleving, het bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg voor personen en groepen in acute nood.

 
Wat doet de diaconie? Wat doet de diaconie?

Helpen waar geen helper is

De diaconie verstaat onder diaconaat: 'helpen waar geen helper is, veraf en dichtbij, zonder aanzien des persoons, door het delen van gaven, goederen, kennis, welvaart en welzijn in navolging van Christus'. Het doel van de diaconie is ervoor te zorgen dat aan de leden van de gemeente en aan anderen die onder druk leven, in navolging van Christus, gerechtigheid en barmhartigheid bewezen wordt.

Het kan gaan om spanning van incidentele dan wel van structurele aard, zowel in de eigen omgeving als elders in de wereld. Met het oog daarop zal de diaconie de leden van de wijkgemeenten informeren en zo toerusten, dat ook deze in woord en daad voor hen die geen helper hebben zullen opkomen. De diaconie zal ervoor zorg dragen dat voor dit doel collectes worden ingezameld en zorgvuldig worden beheerd en dat daarnaast andere goede middelen worden gezocht en aangewend. De diaconie streeft ernaar samen met alle gemeenteleden te groeien naar een diaconale gemeente.

Diaconie: we doen het graag maar ergens is het jammer dat het nog steeds nodig is...

De diakenen hebben een dienende taak in de kerkdiensten. Een belangrijke liturgische ondersteuning is de betrokkenheid van de diakenen bij het verdelen van de symbolen Brood en Wijn tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.
Lees meer over de drie speerpunten van de diaconie:

lees meer »
 
Glutenvrij brood beschikbaar bij avondmaal Glutenvrij brood beschikbaar bij avondmaal


Bij de avondmaalvieringen in onze kerk worden stukjes casinobrood uitgereikt. Bent u daar allergisch voor, er is ook glutenvrij brood voorhanden.
lees meer »
 
Giften / bankrekening diaconie Giften / bankrekening diaconie

Wil je een gift overmaken naar de diaconie? Graag! Kijk bij het kerkelijk bureau voor de bankrekeningnummers. Dankjewel!

 
Giftenformulier tbv fiscus (Diaconie) Giftenformulier tbv fiscus (Diaconie)
klik hier