Protestantse Vrouwengroep Protestantse Vrouwengroep

Meer dan 45 jaar interessante en plezierige avonden!

Onze groep telt op dit moment 75 dames in de leeftijd van 58 t/m 88 jaar.  We komen om de drie weken, op een dinsdagavond bij elkaar vanaf september t/m mei.

De avond wordt altijd geopend met het zingen van een lied en gebed. Voor het seizoen 2021-2022, is het bestuur weer volop aan het werk om een gevarieerd programma samen te stellen. Dat dat niet altijd gemakkelijk is, blijkt wel uit de vele keren dat er vergaderd moet worden.

Naast de vastgestelde avonden, zoals de Kerstviering, de Nieuwjaarsbijeenkomst en het bezoeken van de Vesperdienst in de Goede Herderkerk in de stille week voor Pasen, zullen er dit seizoen weer interessante avonden zijn.  

 

Ieder seizoen een afwisselend programma!


Het groot aantal leden zegt ons dat ze met veel plezier onze avonden bezoeken.

Wij houden ook altijd een collecte door het rond laten gaan van een sokje. De opbrengst hiervan is voor een goed doel. 

Wilt u misschien eens een avond bezoeken om de sfeer te proeven, is dat uiteraard mogelijk. Welkom!

Heeft u vragen? Dat kan bij Truus Rijke, truus.rijke@delta.nl
 
 
Na 1,5 jaar zet de Protestantse Vrouwengroep enkele leden in het zonnetje!

Na 1,5 jaar zet de Protestantse Vrouwengroep enkele leden in het zonnetje!
Dinsdagavond 19 oktober 2021 kwam de Protestantse Vrouwengroep weer bijeen na anderhalf jaar.
Er is veel gebeurd, ziekte, helaas zijn er mensen overleden maar er was ook  te vieren.
Anneke Beaufort is gestopt als secretaresse en kreeg een bloemetje voor haar vele werk in het bestuur.
Janny Louwerse was 40 jaar lid. Janny verzorgt al jaren samen met Loes Klaassen voor een bloemetje op tafel bij de bijeenkomsten.
Een halve eeuw lid van de Vrouwengroep zijn Thea Rijksen en Ria de Jonge.
Samen zijn ze trouwe bezoekers van de bijeenkomsten en hebben jarenlang hun steentje bijgedragen in het bestuur.
Alle jubilaressen kregen een presentje voor jarenlange trouw.
Ook de voorzitter kreeg een cadeautje voor 12,5 jaar lidmaatschap.
Het was een mooie avond met veel informatie over ons collectedoel dit seizoen;

Bron van Hoop, Sweelinckhof   Stichting BRON van HOOP is een opvanghuis/woongemeenschap voor vrouwen en kinderen.

Zie het fotoalbum voor meer foto's