Sluiting kerkelijk bureau Sluiting kerkelijk bureau
per 1-4-2023 is het Kerkelijk Bureau gesloten.
 
College van kerkrentmeesters

College van kerkrentmeesters
Om in de kerkelijke gemeente slagvaardig aan het werk te kunnen blijven en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad een beleid voor de toekomst te kunnen ontwikkelen, heeft het College van Kerkrentmeesters een beleidsplan opgesteld.
Daarin zijn de voornaamste activiteiten en toekomstige ontwikkelingen beschreven.
lees meer »
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Wie zijn de kerkrentmeesters?
Deze informatie is verwijderd van de website i.v.m privacy. U kunt contact opnmenen met de scriba onder contact.
 
Collectebonnen Collectebonnen
Procedure bestellen collectebonnen:
U kunt op de volgende wijze collectebonnen bestellen:

Stuur een mail naar de penningmeester van de Kerkrentmeesters bollemans@zeelandnet.nl en geef daarin aan welke collectebonnen u wilt en het aantal en maak daarna met de vermelding van naam en adres het verschuldigde bedrag over op bankrekening NL54 INGB 0685 3102 56 t.n.v. Protestantse gemeente te Terneuzen. U krijgt daarna bericht wanneer de door u bestelde collectebonnen kunnen worden opgehaald bij onze kringloopwinkel aan de Axelsestraat 86.

De volgende collectebonnen zijn nog te bestellen;
20 bonnen van € 0,60 is € 12,00 p.vel, 20 van €1,00 is € 20,00 p.vel, 20 bonnen van€2,00 is € 40,00 p.vel

voor meer informatie: neem contact op met Suzanne Bolleman, onze penningmeester
0115-619159
06-33954445
 
Formulier t.b.v. de fiscus voor 5-jaarlijkse toezegging van giften aan Kerk Formulier t.b.v. de fiscus voor 5-jaarlijkse toezegging van giften aan Kerk
klik hier