Diaconie ANBI Diaconie ANBI
A. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Terneuzen
Telefoonnummer 0115694114
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/Fiscaal nummer: 824140771
KvK reg.nr.  76386244
Website adres: www.pgterneuzen.nl   
E-mail: diaconie@pgterneuzen.nl
Adres: Koninginnelaan 4
Postcode: 4532 BR 
Plaats: Terneuzen
<....>
klik op meer voor de overige informatie:

B. Samenstelling bestuur. 
  
C.  Doelstelling/visie.

D.  Beleidsplan.

E. Beloningsbeleid.

F.  Verslag Activiteiten.

G. Voorgenomen bestedingen.
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
 
lees meer »
 
Diaconie beleidsplan 2019-2023 Diaconie beleidsplan 2019-2023
klik hier om het word bestand te bekijken
 
Diaconie jaarrekening 2023 Diaconie jaarrekening 2023
lees meer »
 
Begroting 2024 College van Diakenen Begroting 2024 College van Diakenen
De Begroting Diaconie betreft een geconsolideerde verantwoording van beide wijkgemeenten.
ingediend op 4 dec 2023
lees meer »