Diaconie ANBI Diaconie ANBI
A. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Terneuzen
Telefoonnummer 115694114
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/Fiscaal nummer: 824140771
Website adres: www.pgterneuzen.nl   
E-mail: Kerkbureau.pgt@zeelandnet.nl 
Adres: Koninginnelaan 4 (kerkelijk bureau)
Postcode: 4532 BR 
Plaats: Terneuzen
<....>
klik op meer voor de overige informatie:

B. Samenstelling bestuur. 
  
C.  Doelstelling/visie.

D.  Beleidsplan.

E. Beloningsbeleid.

F.  Verslag Activiteiten.

G. Voorgenomen bestedingen.
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
 
lees meer »
 
Begroting 2023 College van Diakenen Begroting 2023 College van Diakenen
lees meer »
 
Diaconie Jaarrekening 2022 Diaconie Jaarrekening 2022
lees meer »