2024-01-26 Vrijwilligersmiddag en avond

Het was een gezellige drukte tijdens de Dank-Je-Wel Borrel.
Een moment van ontmoeting en samen genieten van een drankje en meer dan voldoende hapjes.
We hebben het met plezier voor jullie georganiseerd en kijken terug op een geslaagde middag en avond.
Dank-Je-Wel

Sandra

Bekijk alle foto's
 
2024-03-24 Palmpasen!

vandaag vierden we Palmpasen in de Goede Herderkerk! De dienst is via kerkdienstgemist terug te kijken.

Bekijk alle foto's
 
2023-03-23 Kliederkerk in Terneuzen!

Vandaag de eerste kliederkerk ooit in Terneuzen. Samen ontdekken, vieren en eten. Mooi voorbeeld van onderlinge samenwerking tussen PGTerneuzen, NGK De Levensbron en het Leger des Heils. Goed om op deze manier iets van het evangelie te delen. 

Bekijk alle foto's
 
2023-01-04 Nieuwjaarsspelen!

Nieuwjaarsspelen: een gezellige spelletjeschaos
Op woensdag 4 januari was de benedenverdieping van de kerk omgetoverd tot een spelletjesdoolhof. De teams daagden elkaar steeds opnieuw uit voor een spelletjesduel met als doel aan het einde van de middag bovenaan het scorebord te hangen. Aan het einde was het ineens reuzespannend wie er ging winnen! Daarna gezellig samen een broodje shoarma eten en een mooie kerstfilm kijken. We hebben een hoop lol gehad.

Bekijk alle foto's
 
2022-11-28 Sinterklaasviering bij Level12!

Bekijk alle foto's
 
2022-07-02 Officiële heropening Goede Herderkerk!

De Goede Herderkerk is heropend! Door de oudste vrijwilliger Egbert en de jongste kindernevendienst bezoekster Fien!! Klik op meer om alle foto's te zien van het weekend.
Opmerking: foto's in verticale positie worden door de software niet herkend en zijn gedraaid.

Bekijk alle foto's
 
2022-03-23 Update verbouwing Goede Herderkerk

Bekijk alle foto's
 
2022-03-14 Update verbouwing Goede Herderkerk

De verbouwing van de Goede Herderkerk  is nog steeds in volle gang.  Een trouwe groep vrijwilligers zet zich enorm in om veel zaken zelf uit te voeren zodat we daarvoor geen professionals hoeven in te huren.  Dat scheelt ons een grote som geld, wat we erg nodig hebben omdat alles steeds duurder wordt.  
We zijn ondertussen al in een gevorderd stadium van de afwerking beland.  De nieuwe traptreden zijn gestort en de vloer van de hal is afgelopen vrijdag voorzien van een afstrijkvloer en de nieuwe toiletruimte staat al overeind.   
De dubbele beglazing wordt aangelegd, er moeten nog een paar ramen vervangen worden en dan is dit gereed.
De kastenwand is al een heel eind gevorderd. De muren aan de hal kant zijn klaar om behangen te worden en in zaal 4 hangen de deuren zelfs al in de kasten.
De bekabeling voor de vloerverwarming is getrokken en hoeft “allen nog maar” aangesloten te worden aan de nieuwe meterkast. Dit laten we doen door een installateur.
Maandag 21 maart wordt de vergrote zekering incl. nieuwe kabel naar de hoofdaansluiting gelegd.  
 
De vrijwilligers zijn ook al gestart met het schuren van kozijnen en deuren. Dit is veel werk. Gelukkig zijn er voor dit werk meerdere mensen die hier graag een handje bij helpen. Als alles geschuurd is kan er gestart worden met het schoonmaken van de ruimtes zodat er stofvrij geschilderd kan worden.   Ook in de kerkzaal is gestart met het schuren van de onderdelen die geverfd moeten worden.  Het plafond zal ook opgeknapt/geschilderd worden. Dit zat eerst niet in het budget, maar door een gift van een gemeentelid kunnen we deze klus gelukkig tocht uitvoeren. Dit werk wordt door een professional uitgevoerd.
 
Helaas zijn er ook zaken die tegenvallen.  Zo hebben we te maken gehad met vertraagde leveringen zodat bepaalde dingen later uitgevoerd kunnen worden dan gepland.  Daarnaast hebben we problemen geconstateerd met de riolering en de afvoer van hemelwater. Hierdoor is er weer water doorgesijpeld de kerkzaal in via de muur. Gelukkig weten we nu de oorzaak (de afvoerleiding naar de straat zit grotendeels verstopt met bladeren en wortels van de bomen).  De afvoerleiding zal waarschijnlijk helemaal vervangen worden zodat we hier geen last meer van hebben.  Uiteindelijk kosten deze, en andere tegenvallers, extra geld. Maar als we er niks aan doen dan wordt het probleem alleen maar groter. Als vanaf nu zaken lopen volgens planning dan kunnen we zeker voor de zomervakantie de kerk weer in gebruik nemen.
 
Zoals eerder al aangegeven zijn er concrete plannen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de kerk. We zijn de mogelijkheden voor het zelf aanschaffen van de panelen en de coöperatie-constructie (waarbij de deelnemende gemeenteleden ook profiteren van het rendement) verder aan het uitwerken. Wij zullen hier nog op terug komen als alle gegevens hiervoor beschikbaar zijn.
  
Namens alle vrijwilligers, 
 
Met vriendelijke groet,
Christian Sijbinga

Bekijk alle foto's
 
2022-02-11 Foto's verbouwing Goede Herderkerk - nieuwe mijlpaal!

Beste gemeenteleden,
De verbouwing van de Goede Herderkerk  is al een aantal maanden in volle gang. Na een periode van leeghalen en het intern slopen door een grote groep vrijwilligers heeft de aannemer de ingang en hal/kelder gesloopt.
Op dit moment zijn alle sloop activiteiten afgerond. Het starten met het aanleggen van de fundatie van de toiletgroep en de nieuwe ingang en hal is de start van het opbouw gedeelte van de verbouwing gemarkeerd.  Door de vrijwilligers is ondertussen gestart met het opbouwen van de benedenzalen.  De lift heeft een nieuwe voeding gekregen en er is begonnen met het maken en opbouwen van de kastenwand. Tevens is gestart met de voorbereidingen voor het aanleggen van de nieuwe elektra bekabeling van de benedenverdieping. Samen met de aannemer is ook het framewerk van de nieuwe keukenmuur en muur op het podium gemaakt. Ook is ondertussen het beton van de hal en ingang gestort. Helaas hebben ook wij te maken met vertraagde levertijden van materiaal. Daarom lopen we iets achter op onze planning. De planning is dat we midden maart kunnen starten met het leggen van de elektrische vloerverwarming. Als de dubbele beglazing geplaatst is kan gestart worden met schilderwerk.  Maar dan zitten we al in eind maart begin april.  In de kerkzaal is nog niet veel gebeurd, behalve dat hier veel spullen opgeslagen staan.  Hier moet het plafond opgeknapt worden, de vloer geschuurd en gecoat worden en krijgen de kroonluchters nieuwe bekabeling en lampen. Nog niet iedereen die zich aangemeld heeft als vrijwilliger heeft een bijdrage kunnen leveren. Op dit moment is niet nodig/mogelijk om met meer mensen te gelijk te werken. Naast dat sommige materialen er niet zijn zouden we elkaar in de weg lopen. Gelukkig blijft dit niet zo. Straks zijn alle mensen nodig voor het schilderen en verder afwerken van de zalen.

We zijn ook al aan het nadenken over verbeteringen na de verbouwing waar nu geen budget voor is. Één van deze dingen is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de kerk. We kunnen er voor kiezen om de panelen als kerk aan te schaffen na dat we hier voldoende geld voor ingezameld hebben.  We kijken ook naar de mogelijkheid om een coöperatie-constructie op te zetten waarbij de deelnemende gemeenteleden ook profiteren van het rendement. Wij zullen hier nog op terug komen.  

Namens alle vrijwilligers,

Met vriendelijke groet,
Christian Sijbinga

Bekijk alle foto's
 
2022-02-05 Verbouwingsfoto's en video Goede Herderkerk

 

Beste gemeenteleden,
De verbouwing van de Goede Herderkerk is al een aantal maanden in volle gang. Na een periode van leeghalen en het intern slopen door een grote groep vrijwilligers heeft de aannemer de ingang en hal/kelder gesloopt.
Op dit moment zijn alle sloop activiteiten afgerond. De aannemer is bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de fundatie van de toiletgroep en de nieuwe ingang en hal. Hiermee markeren wij de start van het opbouw gedeelte van de verbouwing.  Door de vrijwilligers is ondertussen gestart met het opbouwen van de benedenzalen.  De lift heeft een nieuwe voeding gekregen en er is begonnen met het maken en opbouwen van de kastenwand. Tevens is gestart met de voorbereidingen voor het aanleggen van de nieuwe elektra bekabeling van de benedenverdieping. Samen met de aannemer is ook het framewerk van de nieuwe keukenmuur en muur op het podium gemaakt. Na het storten van het beton kan de opbouw van de toiletgroep en de hal starten. Helaas hebben ook wij te maken met vertraagde levertijden van materiaal. Daarom lopen we iets achter op onze planning. De planning is dat we midden maart kunnen starten met het leggen van de elektrische vloerverwarming. Als de dubbele beglazing geplaatst is kan gestart worden met schilderwerk.  Maar dan zitten we al in eind maart begin april.  In de kerkzaal is nog niet veel gebeurd, behalve dat hier veel spullen opgeslagen staan.  Hier moet het plafond opgeknapt worden, de vloer geschuurd en gecoat worden en krijgen de kroonluchters nieuwe bekabeling en lampen. Nog niet iedereen die zich aangemeld heeft als vrijwilliger heeft een bijdrage kunnen leveren. Op dit moment is niet nodig/mogelijk om met meer mensen te gelijk te werken. Naast dat sommige materialen er niet zijn zouden we elkaar in de weg lopen. Gelukkig blijft dit niet zo. Straks zijn alle mensen nodig voor het schilderen en verder afwerken van de zalen.

We zijn ook al aan het nadenken over verbeteringen na de verbouwing waar nu geen budget voor is. Één van deze dingen is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de kerk. We kunnen er voor kiezen om de panelen als kerk aan te schaffen na dat we hier voldoende geld voor ingezameld hebben.  We kijken ook naar de mogelijkheid om een coöperatie-constructie op te zetten waarbij de deelnemende gemeenteleden ook profiteren van het rendement. Wij zullen hier nog op terug komen.  

Namens alle vrijwilligers,
 
Met vriendelijke groet,
Christian Sijbinga

Bekijk alle foto's
 
2021-12-24 Kerstfeest op wielen!

Bekijk alle foto's
 
2021-10-19 Protestantse Vrouwengroep

Dinsdagavond 19 oktober kwam de Protestantse Vrouwengroep weer bijeen na anderhalf jaar.
Er is veel gebeurd, ziekte, helaas zijn er mensen overleden maar er was ook  te vieren.
Anneke Beaufort is gestopt als secretaresse en kreeg een bloemetje voor haar vele werk in het bestuur.
Janny Louwerse was 40 jaar lid. Janny verzorgt al jaren samen met Loes Klaassen voor een bloemetje op tafel bij de bijeenkomsten.
Een halve eeuw lid van de Vrouwengroep zijn Thea Rijksen en Ria de Jonge.
Samen zijn ze trouwe bezoekers van de bijeenkomsten en hebben jarenlang hun steentje bijgedragen in het bestuur.
Alle jubilaressen kregen een presentje voor jarenlange trouw.
Ook de voorzitter kreeg een cadeautje voor 12,5 jaar lidmaatschap.

Het was een mooie avond met veel informatie over ons collectedoel dit seizoen; Bron van Hoop, Sweelinckhof   Stichting BRON van HOOP is een opvanghuis/woongemeenschap voor vrouwen en kinderen.
 

Bekijk alle foto's
 
2021-10 Levelkamp

hier een impressie van het levelkamp 2021 in Renesse!

Bekijk alle foto's
 
2020-11-01 Emeritaat ds Huub Smeets

Bekijk alle foto's
 
2020-09 Startweekend 

Bekijk alle foto's
 
2020-06-27 Opnieuw inrichten kerkzaal Goede Herderkerk

Als voorbereiding op de herstart  in juli van kerkdiensten met 1.5m afstand is de kerk en kerkzaal opnieuw ingericht. Afgelopen week zijn de kerkbanken verwijderd en vandaag zijn ze allemaal vervangen door stoelen (behalve het balkon welke later volgen). Verder zijn de looproutes aangebracht.

 

Bekijk alle foto's
 
2020-01-26 Doopdienst Isa Verhelst


De kinderen komen er bij staan om alles goed te kunnen zien


De doop wordt bediend

Moge Isa het licht van Jezus verspreiden in de wereld! 

Felicitaties aan de doopouders Erwin en Hanna
 

Bekijk alle foto's
 
2019-12-20 Kerstmaaltijd kerk en keuken (groep 3)

Hier enkele foto's van het kerstdiner van Kerk en Keuken, groep 3.

Bekijk alle foto's
 
2019-12-11 Kerstmaaltijd Kerk en Keuken

Zoals bekend zijn er maandelijks 3 avonden met verschillende groepen vanwege de activiteit “Kerk & Keuken”.

Het betreft vooral alleenstaande ouderen. Iedere bijeenkomst is steeds weer een feest omdat het diner altijd uitstekend verzorgd is door de kookploeg en andere helpers en omdat het voor de meesten een diner is dat ze niet in hun eentje thuis moeten gebruiken zoals meestal het geval is. Iedere maand weer een verrassing wat de pot zal schaffen en nooit een tegenvaller! Hulde aan de betrokkenen.
 
Het kerstdiner op 11 december was zoals altijd een feest. Het menu was als volgt:
1. aperitief . 2. courgette soep. 3 aardappel croquetten, witlof, spercieboontjes, stoofpeertjes, kalkoenfilet, cramberry en andere saus.  4. gebak van kersenkwark op een bodem van speculaasdeeg. 5.Koffie/thee.

Bekijk alle foto's
 
2019-09-22 Intrededienst ds Peene

Bekijk alle foto's
 
2019-03-17 Bevestiging Tamara Platteeuw-Visser tot ouderling

Op zondag 17 maart werd Tamara Platteeuw–Visser bevestigd in het ambt van ouderling. Zij is nu voorzitter van de algemene kerkenraad en deelt allerlei voorzitterstaken met de voorzitter van de wijkkerkenraad, Christian Sijbinga. Op verzoek van Tamara zongen we Psalm 150 onder begeleiding van het organist Peter Simons en de kinderen op allerlei muziekinstrumenten. Reina Hermans begeleidde het 40dagenprojektlied op de piano. Tamara werd met handoplegging bevestigd, ontving het licht voor onderweg en had enkele persoonlijke woorden voor ons. 

Na de dienst werd naast Tamara Platteeuw ook Barish Alipoor, trouw bezoeker van onze kerkdiensten, geluk gewenst. Hij ontving op 14 maart het officieel besluit van Nederlanderschap tijdens de naturalisatieceremonie op het stadhuis. 

Naast de gebruikelijke zondagse bloemen was er een bloemstuk voor Tamara. Ook was er een bloemstuk voor Jan Bienefelt en Ria de Deugd om hen te bedanken voor hun werk in en voor onze gemeente. Zij gaan verhuizen naar Meppel. Ook zien jullie het liturgische bloemstuk en het tulpenboeket in de kleuren rood, wit, blauw en oranje voor Barish als welkom. 

Na de dienst werd er geoefend met het projectkinderkoor voor de dienst met Palmpasen. Je bent van harte uitgenodigd om ook deel te nemen.
 

Bekijk alle foto's
 
2019-01-06 Eerste kerkdienst 2019


Op de eerste zondag in het nieuwe jaar, zondag 6 januari 2019 namen wij afscheid, na één of meerdere ambtstermijnen, van de ambtsdragers: Burrèt Broere, Ellen en Menno Bult, André van der Endt, Peter Simons en Chris de Vries. 
Uit het midden van de gemeente werden geroepen: Heleen de Blaeij tot jeugddiaken en Frido Modderkolk tot ouderling-kerkrentmeester. 

Bekijk alle foto's
 
2018-12-31 Kringloopwinkel Axelsestraat 86


Maandagmorgen 31 december was het tussen 10 en 12 een komen en gaan. Velen uit onze gemeente kwamen een kijkje nemen op de locatie Axelsestraat 86. Zij werden hartelijk ontvangen met koffie en een verse oliebol. Zij bekeken het pand en hoorden wat de plannen waren. Er is al heel veel werk verzet. En er moet nog heel wat gebeuren. Maar volgende jaar (voorjaar?) zal hier met vereende kracht een kringloopwinkel en een ontmoetingsplek in de breedste zin verschijnen.
Kan u/jij hiervoor ook iets betekenen? Van slopen, opbouwen, naar de stort rijden tot koffie zetten en schoonmaken. En straks zijn er ook mensen nodig als deze ontmoetingsplek gaat draaien. Kijk maar eens op de foto van de vacature muur.

Informatie en opgave kan onder ander bij Fieneke Vink, e-mail: beheerderdeontmoeting@pgterneuzen.nl

Bekijk alle foto's
 
2018-12-24 Kinderkerstfeest
Bekijk alle foto's
 
2018-12-21 Nacht zonder dak 2018


zie de site van nacht zonder dak

De Nacht zonder Dak activiteit van Terneuzen was een groot succes. Deze bikkels sliepen buiten in een kartonnen doos, in de kou, regen en wind. Niet te vergelijken met echte daklozen natuurlijk maar het gaf een idee hoe het is om geen huis te hebben en buiten te moeten leven. Na deze activiteit werd er door een aantal deelnemers een bezoek gebracht aan de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils aan de Stationsweg in Terneuzen.
Alle sponsors bedankt voor de steun! Het geld gaat naar Tear en wordt besteed aan de daklozen, zie hiervoor de site van nacht zonder dak.
In de PZC en omroep Zeeland staan meer achtergronden over deze actie.

Bekijk alle foto's
 
2018-12-21 Kerst met Kerk en Keuken

de diverse Kerk en Keuken groepen hebben de deelnemers weer voorzien van een lekkere maaltijd en gezelligheid. Hier groep 3 welke afgelopen vrijdag 21 december hun diner hadden georganiseerd. Het was een gezellig samenzijn.

 

Bekijk alle foto's
 
2018-12-16 Laatste aangepaste gezinsdienst

Na 39 jaar was afgelopen zondag 16 december de laatste aangepaste gezinsdienst. Na afloop van de mooie kerstviering (welke via KerkTV bekeken kan worden) werd de commissie in het zonnetje gezet.

Bekijk alle foto's
 
2018-11-04 Dankdag, Sjaloom en Mantelzorg

Bekijk alle foto's
 
2018-10-14 Jeugddienst

De jeugddienstcommissie organiseerde samen met Level 17 en ds. Huub Smeets een Jeugddienst op zondag 14 oktober. Het thema was ‘Solidariteit: Geef het door’.
Inspiratie was de vluchtelingenproblematiek en de ramp in Sulawesi die het dagelijkse nieuws beheerst. Ook vragen over vrijheid, open staan voor anderen, opstaan tegen pesten op school kwamen aan bod. Vragen die om antwoorden vragen.
Een dienst die je uitnodigde te denken, te durven en te doen vanuit je geloof. De Schriftlezing kwam uit Ruth. Een fantastische gelegenheidsband begeleidde de samenzang.

Bekijk alle foto's
 
2018-09-28 Bedankavond vrijwilligers Kerkbalans en verjaardagsfonds

Vrijdagavond 28 september werd de vrijwilligersbedankavond voor de vrijwilligers van het verjaardagsfonds en de actie kerkbalans gehouden. De avond werd opgeluisterd door Adrie Oosterling. Hij presenteerde een kleinkuntprogramma vol liedjes, teksten op muziek en sketches, ook toegespitst op onze eigen kerkelijke gemeente.

Bekijk alle foto's
 
2018-09-23 Doopdienst

Zondag 23 september was de Bediening van de Heilige Doop aan
Lucas Hendrikus Paulus van Bunder en Fien Sara Boeije. De doop vond plaats in de Goede Herderkerk – wijkgemeente De Ontmoeting.

Bekijk alle foto's
 
2018-09-16 Startzondag


De startzondag op 16 september was voor de hele gemeente het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. We hebben elkaar kunnen ontmoeten op tal van manieren met ruimte om 'Een goed gesprek' te voeren.

Bekijk alle foto's
 
2018-07-08 Afscheid beheerders en verwelkomen nieuwe (tijdelijke) beheerders

Vandaag, zondag 8 juli namen we afscheid van een aantal beheerders van de Goede Herderkerk. Wij namen afscheid van Gerda Horst, Tanny van de Sande, Ina de smet en Jan Bienefelt. Henk van der Vaart blijft beheerder en Fieneke Vink is (voorlopig) het contactadres voor het beheer. Zij is ondermeer te bereiken via beheerderdeontmoeting@pgterneuzen.nl

Bekijk alle foto's
 
2018-07-01 Afscheid Truus Rijke

vandaag namen we afscheid van kerkelijk werker Truus Rijke. Het beste gewenst nu je samen met Kees van je pensioen mag gaan genieten!

 

Bekijk alle foto's
 
2018-07-01 Overstapdienst kindernevendienst naar tienerkerk


de volgende kinderen maakten vandaag de overstap:

  • Vera Berendsen
  • Sam Buijze
  • Jens van Hoeve
  • Matteo de Jonge
  • Benjamin Pijnen
  • Mart Pijpelink
  • Anaïs de Pooter
  • Evi de Pooter
veel succes gewenst en welkom in de gewone dienst / maandelijkse Tienerkerk.
 

Bekijk alle foto's
 
2018-06-10 Jazzdienst

Op zondag 10 juni werd in de Grote Kerk aan de Noordstraat te Terneuzen de jaarlijkse Jazz-dienst gehouden. Het thema was 'Sta Sterk'. De collecte was bestemd voor de stichting Hand-in-Hand in Gent, meer info op https://www.facebook.com/HandinHandGent/. De voorganger was Jan Verlinde uit Axel. De muzikale medewerking was van gospelkoor 'Expression' uit Vlaardingen en de N.O.Longfield Jazzcrackers uit Terneuzen.

Bekijk alle foto's
 
2018-06-03 Voorstellen Peter Moree aan gemeente

Op zondag 3 juni werd kerkelijk werker Peter Morée voorgesteld aan de gemeente. Dhr. Morée neemt het werk over van Truus Rijke tot we 
weer een eigen, tweede predikant hebben. Hij is bereikbaar via moree026@kpnmail.nl

Bekijk alle foto's
 
Pinksteren 2018

Pinksteren 2018, Goede Herderkerk, Terneuzen
m.m.v. Doreen Cauwels (saxofoon), Rolf Wolfensberger (orgel) en ds. Huub Smeets (voorganger).

Over vuur en vlam, over 'goede morgen', communicatie, ontmoeting en elkaar verstaan, over rood en pittig, over 'half vol' of 'half leeg', over enthousiasme en de Geest en over bellenblaas en de verkoop van plantjes voor Zuid-Afrika.

Op Pinksteren vragen we voor alle mensen,
die wonen onder dezelfde hemel,
om de zeven gaven van de Geest.
Wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, wetenschap, ontzag en liefde voor God.
Opdat we de geestkracht krijgen om het goede te doen.

Bekijk alle foto's
 
Levelkamp 2018


Bekijk alle foto's
 
2018-02-18 Doopdienst

Bekijk alle foto's
 
2018-02-11 JeugddienstDe jeugddienst van 11 februari stelde de prikkelende vraag: 'Wat als God nu eens één van ons zou zijn?' 'WHAT IF GOD WAS ONE OF US?'
Jongeren van de Levels hadden daar over nagedacht en deelden hun ideeën met de gemeente. Het was weer een mooie dienst met inspiratie van eigen bodem en een 'beetje' van boven. Muziek die onze jongeren aansprak met muzikanten uit onze eigen gemeente. En een filmpje van eigen cineast XXXXXXX. Samenzijn met jong en oud.

Bekijk alle foto's
 
2018-01-11 Ontmanteling orgel Opstandingskerk


Het pijporgel werd door de nieuwe eigenaar opgehaald. Op 10 en 11 januari was het orgel gedeeltelijk gedemonteerd en klaar gemaakt voor transport. Het orgel is uiteindelijk aangekocht door Consultare orgelbouw uit Hellouw in de Betuwe. Meer informatie vindt u op de website van het bedrijf.
Hier enkele foto's met dank aan Chris Ollebek.
 

Bekijk alle foto's
 
2018-01-14 Oecumenische dienst

Een aantal foto's van de Oecumenische dienst van zondag 14 januari 2018 in de Goede Herderkerk, waar pastor Marjan Dieleman-Fopma en ds. Huub Smeets voorgingen. Het thema was 'Biddend gezien'. Dit thema was ook verwerkt in de liturgische bloemschikking met o.a. de twee boeketjes witte tulpen .

Ook het samenkomen als twee kerkgenootschappen (gele en rode boeket) was verwerkt tot het gemengde boeket. Medewerking werd verleend door het RK gemengd koor o.l.v. Theo van den Berg, begeleid door Kia Wijnstra als organist.

Bekijk alle foto's
 
2017-01-07 Afscheid en bevestigen ambtsdragers en Koninklijke onderscheidingen!


Bekijk alle foto's
 
2017-12-30 Oliebollentoernooi in de Opstandingskerk

Het oliebollentoernooi was top! 's morgens de balspellen en 's middags, na een heerlijke lunch en bezinning, geen teams maar clans...een heuse highlandgame battle met de MacLevels, de MacDrives etc. Wheelflipping, throwing the eggs, graffiti en als klapstuk: the tug of war!!! (touwtrekken maar dat klinkt een stuk minder Iers).


En de winnaar van het oliebollentoernooi is....de Mc smurfenclan!!!!
zie ook Facebook

Bekijk alle foto's
 
2017-12-24 Kinderkerstfeest 2017

Bekijk alle foto's
 
2017-12-21 Kerstfeest bij Kerk en Keuken

Groep 3 van Kerk en Keuken heeft afgelopen donderdag 21 december weer een gezellig kerstdiner gehad, extra speciaal in deze dagen.

Bekijk alle foto's
 
2017-12-17 Kerst met de aangepaste gezinsdienst


met medewerking van Sjaloom

Bekijk alle foto's
 
2017-11-26 Laatste zondag kerkelijk jaar

In een voor velen emotionele dienst werden de mensen herdacht die overleden zijn in het afgelopen kerkelijk jaar en de twee dopelingen die gedoopt zijn in beide kerken. Omdat de Opstandingskerk gesloten is vond voor het eerst een gezamenlijke herdenkingsdienst plaats in de Goede Herderkerk.

De volledige uitzending is terug te zien via Kerkdienstgemist en op deze site: klik hier. De liturgie en preek is ook op de site terug te lezen. Veel sterkte gewenst voor alle nabestaanden.

Bekijk alle foto's
 
2017-11-19 Afscheidsdienst Opstandingskerk

Bekijk alle foto's
 
2017-11-12 Laatste reguliere kerkdienst in de Opstandingskerk met ds. Klap

Bekijk alle foto's
 
2017-11-11 Sleep-out feestje Opstandingskerk

foto's van het sleep-out feestje van de Opstandingskerk. Echt sleep-outen, dat doen we dan weer later.

Bekijk alle foto's
 
2017-10-11 Creamiddag

Nu met extra foto's!

Thema
Wie is er bang voor de boze wolf?

Bekijk alle foto's
 
Aangepaste gezinsdienst 8 oktober 2017

Bekijk alle foto's
 
Foto Album

Als u foto's heeft kunt u deze mailen of via www.wetransfer.com versturen (webmasters@pgterneuzen.nl)! Het liefst in origineel formaat met als het kan een toelichting.

 

Bekijk alle foto's
 
Startweekend 2017

Het nieuwe seizoen van de Protestantse gemeente te Terneuzen is weer van start gegaan. Tijdens het startweekend van 15 t/m 17 september waren er tal van activiteiten in en rond de kerk. 

Ons startweekend sloot aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk.

Bekijk alle foto's
 
2017-07-02 Afscheid kindernevendienst en picknick PuijenbroekBekijk alle foto's
 
2017-06-11 Aangepaste gezinsdienst

Ondanks dat het niet zo heel druk was, was het een vrolijke dienst. Zie ook de video-opname via KerkTV.

Bekijk alle foto's
 
2017-06-11 Jazzdienst

Op zondag 11 juni werd in de Grote Kerk in Terneuzen voor de 15e keer een Jazzdienst gehouden. Het thema was YOLO! (You only live once). Het was een muzikale en inspirerende dienst. Medewerking werd verleend door de N.O. Longfield Jazzcrackers uit Terneuzen en Gospelkoor 'Or Tamom uit Terneuzen. Ds. Denise Dijk uit Leiderdorp verzorgde de overdenking. Er werd gecollecteerd voor de Zeeuwse Stichting 'Prinses voor één dag' en voor de organisatie van de Jazzdienst zelf. Na de dienst kon er buiten genoten worden van een kopje koffie, thee of wat fris.


 

Bekijk alle foto's
 
2017-06-04 Pinksteren

Zondag 4 juni was het Pinksteren. Zoals ds. Smeets in de preek zei: Pinksteren, dat is "leven met idealen, vol van geloof, met tóekomst. De Heer leeft en inspireert, brengt u en mij op adem."
Alfred Jodocus was er, net als eerder op de Pinksterviering met 5 basisscholen op de vrijdag ervoor in de Goede Herderkerk. Er was kindernevendienst en tienerdienst . De cantorij verleende haar medewerking. Na de dienst konden we elkaar ontmoeten op het plein voor de kerk en koffiedrinken. Ook konden er plantjes worden gekocht bij de ZWO-commissie voor de basisschool in Griekwastad, Zuid-Afrika.

Bekijk alle foto's
 
2017-04-27 Lintjesregen in onze kerkelijke gemeente

Op woensdag 26 april kregen twee leden uit onze gemeente een lintje.
Dhr. Wim van Belzen uit Terneuzen kreeg, samen met zijn broer Klaas van Belzen in Vlissingen een lintje opgespeld door burgemeester Bas van den Tillaar. De broers werden allebei Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het Arnemuidse gezin waar ze uit komen telt nu vier lintjes, een landelijk record volgens de Kanselarij der Nederlandse Orden. 


Dhr. Jan Postma,ook uit Terneuzen, kreeg in Terneuzen een lintje opgespeld door burgemeester Jan Lonink. Ook hij werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Beide gedecoreerden hartelijk bedankt voor jullie inzet voor o.a. onze gemeente. Hartelijk gefeliciteerd.

Bekijk alle foto's
 
2017-04-24/26 Sport-en spelweek: hagel en warme cake

Het wordt al bijna traditie; in de eerste week van de meivakantie zijn we als kerk aanwezig in de wijk Oudelandse Hoeve. We worden steevast "de mensen met de blauwe shirtjes"  genoemd. 
Ook deze week hebben we gekletst en gespeeld met de kinderen die heel vaak komen vragen hoe laat we nu beginnen? Deze drie dagen heb ik het gehad over stelen en geven. Een actueel onderwerp in de wijk. En we kregen medewerking van de lokale supermarkt en een ervaringsdeskundige. Gekoppeld aan een bijbelverhaal (Achan, Maria en Judas en Zacheus) heb ik gekeken wat stelen is, waarom je steelt (of niet) en wat dat betekent voor iemand anders. Daar hoorden ook spelletjes: je bent de pineut, een gevangenis bouwen, diefstalmemory en een spaghettitoren bouwen. De kinderen zijn enthousiast. Vrijdag zijn we gestart met een lunch, ook een gebed hoorde daar bij. Er is weer gezaaid en ik mag het weer uit handen geven. Dank aan alle vrijwilligers, zonder jullie geen tent, support en lekkere cake en koekjes!

Maandag/dinsdag
Van maandag tot en met woensdag zijn we weer te vinden bij de Speelneus. Als traktatie vandaag een koude hagelbui. Maar we houden ons warm met spelletjes (jij bent de pineut), goede verhalen en met de heerlijke baksels van Annemarie. 

Woensdag

 

Bekijk alle foto's
 
2017-04-23 Levelkamp 2017, dienst en ophalen

het kamp was weer een geweldig succes, 10.000 redenen voor dankbaarheid! dank jullie wel allemaal.

Bekijk alle foto's
 
2017-04-16 Pasen - dienst Opstandingskerk

Bekijk alle foto's
 
2017-04-07 Rommelmarkt Goede Herderkerk

Bekijk alle foto's
 
2017-03-26 Jeugddienst in de Opstandingskerk

Groepsdruk, Mentale steun, de jeugdband, zwart-wit, kleuren van je hart, zwarte piet, foute schoenen, schoenlappersplant, aan het licht komen, ontworstelen aan de grote, donkere bladeren...

met dank aan Angelique en Chris de Vries voor de foto's

 

Bekijk alle foto's
 
2017-03-19 Afscheidsdienst ds Hans Becker

Afscheid van ds Hans Becker, m.m.v. Sjaloom, hoorn door Dick en Corine Buijze en orgel door Jannie Smallegange en Ko de Braal
Nu met extra foto's van Angelique!

Bekijk alle foto's
 
Creamiddag 2017-03-08 Mag ik meedoen?Leuk dat er toch zoveel kinderen hebben kunnen genieten op deze druilerige dag. En: Iedereen mocht meedoen...natuurlijk!

Bekijk alle foto's
 
2017-03-05 Belijdenisdienst in de Opstandingskerk - ds Becker

met Openbare belijdenis van het geloof afgelegd door Izak Jacobse en Corina Jacobse–Sparreboom en met medewerking van de Lofstem.


Bekijk alle foto's
 
2017-03-01 Activiteit Buurthuis De Zeemeeuw 

Bekijk alle foto's
 
2017-02-26 Bevestiging ambtsdrager in de Goede Herderkerk

Afgelopen zondag werd Christian als ouderling bevestigd. Hij wordt de nieuwe voorzitter van de nieuwe wijkgemeente (Zuid en Noord samen).

Bekijk alle foto's
 
2017-02-18 Bezoek basisschoolleerlingen aan onze kerken

Donderdag 16 februari zijn er ongeveer 150 kinderen in onze kerkgebouwen geweest. Elk jaar weer bijzonder. Beiden predikanten zijn aanwezig om iets te vertellen over alle dingen die er in te zien zijn. En vragen te beantwoorden. Het was een heel leergierige club dit jaar. Niet voor niets had hun juffrouw gezegd: bewaar die lastige vragen maar voor in de kerk. "Wat is het verschil tussen de Islam en het Christendom?" "Gaat iedereen naar het paradijs?" " Hoe zit dat met vergeving en schuld?"
Het orgelbezoek is elk jaar weer een happening, veel muzikale kinderen ook dit jaar. En als afsluiting een stukje uit het programma van Youth for Christ. Level 12 werkt ook met dit programma, iedereen deed erg goed mee. Dankjewel scholen voor jullie aanwezigheid en dankjewel alle vrijwilligers die deze dag hebben geholpen. 

 
--
Met vriendelijke groet,
 
Leontien Slabbekoorn-de Muijnck
Jeugdwerker PG Terneuzen

Bekijk alle foto's
 
2017-02-05 Gemeentezondag

hier een leuke impressie van de dienst en activiteiten, de foto's staan niet gesorteerd...

Bekijk alle foto's
 
2017-01-08 Driekoningen

De foto's van vanmorgen. Na de dienst op nieuwjaarsdag de eerste reguliere gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk. Veel mensen en veel kinderen. Carla Kaijser (leidster van de kindernevendienst) werd bij haar laatste kindernevendienst bedankt voor haar jarenlange inzet (26 jaar?!!) voor de kindernevendienst. Ze vertelde hoe leuk het werk was en deed een oproep voor nieuwe mensen.

Ook van de diensten vanuit de Opstandingskerk wordt een uitzending gemaakt. Dit gebeurt m.b.v. een vaste camera. De uitzending is terug te kijken vanaf ongeveer zondagavond via KerkTV (en live via KerkRadio). Dit kan via onze site of via kerkdienstgemist.

Met vriendelijke groet,

Angelique

Bekijk alle foto's
 
2017-01-01 Eerste kerkdienst van nieuwe wijkgemeente

Als nieuwe wijkgemeente wensten we elkaar eerst Heil en Zegen toe. Hierna begon de gezamelijke kerkdienst met Afscheid en bevestiging van ambtsdragers
Op 1 januari is Yvonne Freeke tijdens de nieuwjaarsdienst bevestigd  als ouderling-scriba voor de kerkenraad van de gefuseerde wijk noord-zuid. We namen afscheid van ouderling-scriba Rineke Jansen en van diaken Doreen Knieriem (Oudelandse Hoeve) en van de ouderlingen Corrie ten Kate (Othene) en Wim Hartman (Zeldenrust). Ook de kerkrentmeesters Willy Kaiser en Cees de Bree zijn eind 2016 gestopt.Bekijk alle foto's
 
2016-12-25 1e Kerst in de Opstandingskerk

m.m.v. Sjaloom en Dick en Corine Buijze (Hoorn)

Bekijk alle foto's
 
2016-12-24 Kinderkerstfeest in de Goede Herderkerk


Bekijk alle foto's
 
2016-12-23 Kerst met Kerk en Keuken groep 3

Bekijk alle foto's
 
2016-12-23 Kerst met oud en jong


‘Kerst met jong en oud in de Opstandingskerk
Ze kwamen van verre...de kinderen van CBS de Hille en Ter Schorre. Jong en oud, in polonaise en met rollator. Het publiek is nog net zo gemeleerd als ruim 2000 jaar terug. Maar toch...we komen toch mooi nog altijd voor die ene Persoon. Immanuel.. God met ons!’

Leontien

Bekijk alle foto's
 
2016-12-19 Kerststukjes maken


Maandagavond werden er in de Goede Herderkerk prachtige kerststukjes gemaakt o.l.v. Wim van Soelen. Het heeft € 235,00 opgebracht. Met dit geld wordt een project ten behoeve van verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan ondersteund. De partnerorganisatie van Kerk in Actie, NOAD, werkt daar aan een menswaardiger bestaan voor deze kinderen. Ouders ervaren hoe hun kind opbloeit als het de juiste aandacht en zorg krijgt, weer lacht en misschien zelfs naar school kan gaan.
Op kerstmorgen zal er ook voor dit project gecollecteerd worden.

Angelique

Bekijk alle foto's
 
2016-12-18 4e Advent en Aangepaste gezinsdienst (Kerst)

Foto's uit de Opstandingskerk met ds Gert van Herk en 's middags pastor Joop van den Berg en the White Group in de Kerstdienst van de Aangepaste gezinsdienst. Nog een week, dan is het Kerst!

Bekijk alle foto's
 
2016-11-27 1e Advent en Heilige doop in de Goede Herderkerk

Heilige doop van Tess de Graaf: zie ook de liturgie en KerkTV opname!

Bekijk alle foto's
 
2016-11-20 Zondag der Voleinding - Goede Herderkerk

Op 20 november 2016, zondag van de Voleinding, de laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn de namen van 40 mensen genoemd, die overleden zijn in de kring van de Goede Herderkerk tussen 1 november 2015 en 1 november 2016. Wij hebben hen onder andere herdacht door het aansteken van een waxinelichtje wat bij de witte steen geplaatst werd van de overledene. We hopen dat het voor de nabestaanden een moment van troost en bemoediging is geweest. De Protestantse Cantorij o.l.v. Theo Strik verleende haar medewerking aan deze dienst en ds Huub Smeets en kerkelijk werker Truus Rijke gingen voor.Na de dienst werd er weer gerepeteerd voor het Kinderkerstfeest, zoals hieronder te zien.

Bekijk alle foto's
 
2016-11-20 Zondag der Voleinding - Opstandingskerk

Op 20 november 2016, zondag van de Voleinding, de laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn de namen van 33 mensen genoemd, die overleden zijn in de kring van de Opstandingskerk tussen 1 november 2015 en 1 november 2016. Wij hebben hen onder andere herdacht tijdens het plaatsen van een witte roos in een vaas. We hopen dat het voor de nabestaanden een moment van troost en bemoediging is geweest.
Ook de 5 dopelingen uit deze periode werden genoemd. Het koor Asaf uit Axel verlengde haar medewerking aan deze dienst.

Bekijk alle foto's
 
2016-11-13 Jeugddienst

in de jeugddienst van vanmorgen waren diverse "helden" aanwezig, tijd met de kinderen om vragen te stellen
...
interactieve preek van dominee Smeets, het was boeiend en spannend tegelijk. Hier zelfs zonder toga:

zie de opname op Kerkdienstgemist als je het gemist hebt ;-)
...
jongerenband heeft weer mooi gezongen en gespeeld
..
Dag van de Mantelzorg, er werden zo'n 40 bossen bloemen weggebracht in de Goede Herderkerk

Bekijk alle foto's
 
2016-11-06 Kerkdienst 6 november

Creadienst - Bloemstukken - Voedselbank

Een kerkdienst met aandacht voor de creamiddag, dankdag en de voedselinzameling voor de voedselbank. Het thema van de creamiddag was 'Blind vertrouwen'. Tijdens een toneelstukje liet Joke met een blinddoek zich vol vertrouwen (blind vertrouwen) door Dicky leiden, langs symbolen van de dromen van de Farao. Ook de werkstukjes van de kinderen werden getoond.

De dankdag en de lezing uit Genesis 41 kwamen naar voren in de liturgische bloemstukken.

Voor de dienst waren er in het kader van dankdag door de gemeenteleden houdbare voedingsmiddelen voor de voedselbank in Terneuzen ingeleverd.“

Bekijk alle foto's
 
2016-11-02 Creamiddag 2 november 2016De Creamiddag stond in het teken van Blind Vertrouwen. 
140 Kinderen werkten creatief aan de verschillende workshops. De foto-impressie vind je hier.

Bekijk alle foto's
 
2016-10 Herfstvakantie in Buurthuis De Zeemeeuw

Drie dagen lang lekker eten (broodjes, tosties en poffertjes). Daarna een programma van Rock Solid. Alle kinderen hebben enorm genoten en heel fanatiek meegedaan. De samenwerking met Aan-Z was weer erg goed. De gastvrijheid van buurthuis De Zeemeeuw warm.

Herfstvakantie vieren met kinderen uit de buurt

De eerste dag was het thema: Goed doen. Vrijwilligerswerk mag je best iets kosten. Kijk maar naar de Barmhartige Samaritaan. De tweede dag ging het over Onzekerheid. En hoe je je "spier van zelfvertrouwen"  laat groeien. Bijbelse voorbeelden van mensen die ook onzeker zijn geweest zijn Mozes en David. Dat je aan de farao moet gaan vertellen dat hij het volk van Israel moet vrijlaten, daar kun je best onzeker over zijn. De derde dag ging het over Dierenleed. Hoe gaan wij om met de dieren in de wereld? Wij zijn wel de baas over alle dieren volgens Genesis, maar hoe gaan we om met die verantwoordelijkheid?

Alle dagen gekke spelletjes zoals "een blok aan je been, een complimentenkaart, een levende Snapchat maken en "Plons". In de Kerstvakantie hopen we weer in het Buurthuis te zijn. 
Alle vrijwilligers die hebben geholpen, hartelijke dank.

Bekijk alle foto's
 
2016-09-18 Startdienst in de Opstandingskerk

Bekijk alle foto's
 
2016-09-16 Dropping startweekend

De dropping was dit jaar in de buurt van Kloosterzande en Vogelwaarde. Met behulp van GPS konden de drie groepen de weg vinden naar het eindpunt. Er deden veel jongeren mee en het was weer een leuk evenement!

Bekijk alle foto's
 
2016-09-16 Theater Vrolijk tijdens Startweekend

‘Bijna 800 kinderen genoten van de theatervoorstelling " Aan tafel" van Theater Vrolijk. Goocheltrucs, stinkschoenensap en wijze mannen met bewegende ogen. Alleen pop Paula moet nog leren dat ze alleen mag praten als de punt van de stok naar haar wijst, iets wat koningin Esther veel beter begreep..’

Bekijk alle foto's
 
2016-09-11 Jeugddienst Opstandingskerk

Met Ruben Keijts en de jeugdband o.l.v. Ester Zegers

Bekijk alle foto's
 
2016-06-26 Afscheid oudste kinderen van de kindernevendient en welkom in de gewone dienst

 
Opstandingskerk:
Lotte Durink 
Florian Hamelink 
Stefan Hartman 
Stijn van Hoeve 
François de Pooter 
Tyrza de Ritter 
Sophie van Veen

Goede Herderkerk:
Naomi Oostdijk
Jesper Scheele
Iris IJmker
Tobias de Zeeuw
 

Bekijk alle foto's
 
2016-06-12 Jazzdienst

het was weer een mooie en inspirerende Jazzdienst vanmorgen in de Grote Kerk in Terneuzen!

Bekijk alle foto's
 
2016-06-05 Jeugddienst

met o.a. preekbingo en medewerking van Sjaloom

Bekijk alle foto's
 
2016-05-23 informatiebijeenkomst rondom het doopproject

Op 23 mei hebben we samen met Zaamslag en Axel een informatiebijeenkomst georganiseerd voor ouders die hun kindje in de afgelopen tijd hebben laten dopen. Doel van de avond was om elkaar wat beter te leren kennen en het project toe te lichten. Met dit project willen we ouders helpen met hun geloofsopvoeding. Het mooie van het traject is dat het ook bijdraagt aan geloofsverdieping en gemeenteopbouw. De start is op maandag 17 oktober a.s. Interesse?
Geef je op bij Leontien Slabbekoorn-de Muijnck 
JOP Terneuzen

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst familie Lucasse 15-05-2016

Bekijk alle foto's
 
2016-05-10 Foto's Athletes in action en verslagjes van deze week

dag 1:
Wat een prachtig weer op de eerste dag van de sport-en spelweek! Met een leuk groepje gewerkt met het thema Black&White uit Rock Solid: een zebrapad maken en een geheime code ontcijferen met een strijkijzer. En dan zwart-wit denken; het geeft duidelijkheid. Gelukkig leren we uit het verhaal van Zacheüs dat een ontmoeting met Jezus de kleur van je hart kan veranderen----------


dag 2:
Ondersteboven; het thema van de tweede dag. Ondersteboven was ook het weer, met bakken kwam het uit de hemel terwijl het gisteren een en al zon was. We maken wijn van water, deden de grote Jezus quiz en speelden het broodje vis spel. Ooit afgewassen ondersteboven? Wij wel, en dat was toch een bijzondere ervaring. Zo hebben we ook geleerd dat na een ontmoeting met Jezus je leven ondersteboven gaat. Kijk maar naar de vissers die terugkwamen met hun lege netten. En na de ontmoeting hun netten niet meer konden dragen omdat er zo veel vis in zat. Ook de dames van het createam waren weer aanwezig, de kinderen reageren erg enthousiast op de knutsels.


dag 3:
Trouw zijn is vasthouden aan elkaar, ook al is het lastig: met de voeten vastgebonden. Dag 3 stond in het thema van trouw zijn, wat betekent dat en hoe doe je dat. Als bijbelverhaal van trouw het verhaal van Ruth en Noomi. 


dag 4:
Spel Walk-the-line....het leven is een koord waar je overheen loopt. Soms kom je obstakels tegen en heb je houvast nodig om door het leven te gaan.
 
Wat is jouw houvast? Veel geld, gezondheid, carrière, status, een mooi huis, vrienden of een vast geloof. Je kunt je natuurlijk altijd nog vasthouden aan een spijkerbroek! ‪#‎dag4sport en spel week-- 

dag 5:
Weer mooi weer, na vijf mooie en intensieve dagen breiden we vandaag een eind aan de sport-en spelweek 2016. Deze activiteit van de Protestantse Gemeente in Terneuzen trok zelfs de aandacht van een redacteur en een fotograaf van de PZC! Na de lunch hebben we estafette gespeeld, hints gedaan en natuurlijk mocht een waterballonnen gevecht niet ontbreken. Een geslaagde week, soms ploegen op de rotsen terwijl er driftig is gezaaid. Dank aan alle vrijwilligers die die mede mogelijk hebben gemaakt. Maar ook vooral dank aan onze hemelse Vader voor het geduld, liefde en inspiratie. We hebben gekregen wat we nodig hadden!

 
--
Met vriendelijke groet,
 
Leontien Slabbekoorn-de Muijnck
Jeugdwerker PG Terneuzen
www.facebook.com/jop.terneuzen

 

Bekijk alle foto's
 
2016-05-04 Kerk en Keuken

KERK-EN-KEUKEN 4 mei 2016
De foto’s geven een indruk van wat er bij de maaltijd van kerk-en-keuken van 4 mei 2016 te doen was.
Vooraf werd er door de schil- en kookploeg hard gewerkt om iets lekkers klaar te maken. Tafels werden feestelijk gedekt en de bezoekers werden ontvangen met een drankje. Na betalen van € 4,- zochten de deelnemers een plaatsje op. Na een inleidend praatje kreeg iedereen linzensoep geserveerd aan tafel. Het hoofdgerecht bestond uit aardappelen, gemengde, verse groenten en wokvis, die men bij de warmhoudkar kreeg opgeschept door de opschepdames.. Het toetje werd aan tafel nog extra voorzien van slagroom. Tot slot was er een kop koffie of thee. Inmiddels had iedereen het strookje voor de volgende maaltijd al ingevuld, soms ook voor een nu afwezige vriendin. Er waren namelijk enkele vaste bezoekers afwezig door ziekte of door vakantie.
De afwasploeg zorgde ervoor dat alles weer schoon kon worden opgeruimd.
Zo kon iedereen na enkele gezellige uurtjes naar huis.

Bekijk alle foto's
 
2016-05-01 Viering op levelkamp Renesse en ophalen

Bekijk alle foto's
 
2016-04-06 Creamiddag in de Opstandingskerk

De creamiddag 'Op weg...' op woensdag 6 april was opnieuw een succes. Alle 140 kaarten waren verkocht. Hartelijk dank aan alle mensen die geholpen hebben deze middag weer een succes te maken. BEDANKT.
Op de Facebookpagina van JOP Terneuzen staan al wat foto's. Op onze PGT-website en facebook staan meer foto's.  De volgende creamiddag zal gehouden worden  op woensdag 2 november 2016. 

Bekijk alle foto's
 
2016-04-04 Gemeenteavond (beraadsbijeenkomst)

Bekijk alle foto's
 
2016-04-03 Kindernevendienst OK


De kinderen van de kindernevendienst in de Opstandingskerk gingen in de kleine kerkzaal op zoek. Zij vonden daar wolken met letters. Deze letters vormden samen de tekst ‘God wijst ons de weg’, een verwijzing naar de lezing van deze zondag 3 april,  Numeri 9: 15-23 en 10: 33-36.

Bekijk alle foto's
 
2016-03-27 Pasen in de Goede Herderkerk

Bekijk alle foto's
 
2016-03-24 Pasen met kinderen van de basisschoolVanmorgen was de Paasviering voor de basisscholen in de Goede Herderskerk in Terneuzen. Ongeveer 110 kinderen deden mee met het delen van druiven in de kring. Het Bijbelse Paasverhaal is in stukjes geknipt en afgewisseld met liedjes. De kinderen zongen goed mee. " Met Pasen weten wij: Hij is erbij! Dankjewel iedereen voor zijn of haar bijdrage en het aanwezig zijn!’

Bekijk alle foto's
 
2016-03-13 Jeugddienst met In Christ United

Jeugddienst met de band In Christ united

Thema: Who Am I ?
 
Ken je dat vreemde gevoel dat je soms opeens kan overvallen: Dat je jezelf een heel klein stipje op de grote wijde wereld voelt?
"Midden tussen al die andere mensen, ziet iemand mij? Ziet God mij? En wat valt er dan te zien, als je naar mij kijkt?" 
Goeie vraag! 
Tijdens de dienst van 13 maart gaan we samen  zoeken, met deze vragen in onze hand. Zoeken naar Gods wijsheid, zoeken naar een ontmoeting met God.
Met muziek die varieert van ontroerende nummers tot een enthousiast feest.
Met de Bijbel en met gebed. Met een lach en een traan.
Zoek je mee?

de complete dienst is na te luisteren op KerkTV Goede Herderkerk!

Bekijk alle foto's
 
2016-03-06 4e zondag in de 40dagentijd - GHK

Bekijk alle foto's
 
2016-03-01 Jubilarissen van de vrouwengroep.

Bekijk alle foto's
 
2016-03-01 Opknappen van de Walkinn

Klussen in de Walk Inn op dinsdagmiddag 1 maart. De ontmoetingsplek voor de jeugd binnen onze gemeente krijgt een nieuw uiterlijk. Er wordt zeer regelmatig door diverse mensen de handen uit de mouwen gestoken om er iets moois van te maken.
Zijn jullie ook zo benieuwd hoe het worden gaat?'

met dank aan Angelique en Chris voor de foto's!

Bekijk alle foto's
 
2016-02-07 Gemeentezondag

inclusief:
kerkdienst met medewerking van 'Or Tamim, afscheid en bevestiging van ambtsdragers.
kinderactiviteiten in het Oranjekwartier
de wandeling
de gezamelijke warme maaltijd
(er volgen nog foto's van de overige activietiten)

Bekijk alle foto's
 
2016-01-31 Koffiedrinken na de dienst in de GHK

na de medewerking van dhr en mevr. Kwakkel aan de ZWO dienst.

Bekijk alle foto's
 
2016-01-17 Oecumenische dienst in de Opstandingskerk

Bekijk alle foto's
 
2015-12-15 Kerst met de Ouderensoos

Kerstviering Ouderensoos op 15 dec. 2015.
Met o.a. de dvd "kerst met de zandtovenaar".
Het was een zeer geslaagde en gezellige bijeenkomst.

Marijke

Bekijk alle foto's
 
2016-01-03 Nieuwjaarswandeling

De eerste wandeling van 2016 zit er weer op.
Het was weer gezellig en de opkomst was mooi. 15 gemeenteleden deden mee. Na afloop nog even gezellig een toast uitgebracht op het nieuwe jaar.
Heeft u ook zin om eens mee te lopen dan kan dat iedere eerste zondag van de maand. We vertrekken altijd om 14:00 uur, afwisseliend bij de Goede Herderkerk of de Opstandingskerk (zie de nieuwsbrief van die zondag) Na afloop drinken we nog gezellig een bakkie koffie of thee en kletsen nog wat na.
 

Bekijk alle foto's
 
2015-12-27 3e Kerst met het werkteam

Bekijk alle foto's
 
2015-12-24 Lichtjestocht 2015


Lichtjestocht 2015: Al het leven komt van Hem. Het leven dat Hij brengt, is het licht voor de mensen. Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker. Joh 1:4-5

Bekijk alle foto's
 
2015-12 Kerst met Kerk en Keuken

Bekijk alle foto's
 
2015-11-29 1e Advent in de Goede Herderkerk

Bekijk alle foto's
 
2015-11-22 Laatste zondag kerkelijk jaar (Opstandingskerk)

Bekijk alle foto's
 
2015-11-15 Jeugddienst met Ruben Keijts

Bekijk alle foto's
 
2015-11-06 Sirkelslag KIDS 2015

Afgelopen vrijdag deden 11 kinderen van Level 12 mee met sirkelslag .
Het ging om Lef - Delen - Samenwerken – Aanmoedigen en de geheime boodschap van de avond was:
Het enige dat meer wordt als je het deelt is liefde!
 
Een avond vol actie, met spelletjes als ballon knappen met je tanden, rauwe ui eten, zout drinken,
complimenten op post –its en daarvan een smiley maken. Waterestafette en een tent maken van kranten.
De kids hadden een hoop lef en gingen elke uitdaging aan. Super!!!
 
Wij zijn op een 37e plaats geëindigd.

Bekijk alle foto's
 
2015-10 Herfstvakantie met JOP

Bekijk alle foto's
 
2015-10-14 Creamiddag

Een fotoshoot van de creamiddag van gisteren. Het thema was; "Omgekeerde wereld". Dat betekent: schotel op het kopje, jezelf via de spiegel tekenen en op z'n kop geschminkt worden. Wat wel hetzelfde bleef: 140 blije koppies en een geweldig team van vrijwilligers!


Bekijk alle foto's
 
2015-10-05 Level 12 Zwart / Wit

Afgelopen maandag was het Level 12 met als thema Black&White: een zebrapad maken, zwart-witte snoepjes zoeken en het verhaal van Zacheus: daar werd ook behoorlijk zwart-wit over gedacht, gelukkig keek Jezus naar zijn hart. En een fotoshoot (in kleur ;=)) van een gezellig groep met dresscode black&white. De foto's zijn te zien via Facebook en de website van PG Terneuzen.
mvg Leontien

Bekijk alle foto's
 
Jeugddienst 27 sep 2015 - Goede Herderkerk


foto's via Facebook (JOB)

Bekijk alle foto's
 
2015-09-13 Foto's startweekend 2015

Bekijk alle foto's
 
2015-09-05 Rommelmarkt in de Goede HerderkerkBekijk alle foto's
 
2015-07-05 Gezamenlijk Heilig avondmaal in de Opstandingskerk

Bekijk alle foto's
 
2015-06-10 Nationale buitenspeeldag

Woensdagmiddag 10 juni 2015 was het Nationale buitenspeeldag. Ook PG Terneuzen deed mee. We waren samen met Ter Schorre en Aan-z te vinden achter Ter Schorre. Daar hebben we spelletjes gedaan met jong en oud. Het weer was prachtig, de sfeer gezellig en ontspannen en de ouderen genoten enorm van de aanwezige kinderen uit de wijk. Dicky had een knutsel voorbereid. Samen met een aantal vrijwilligers hadden we een plek naast de oud-hollandse spelen. We hebben weer wat contacten gelegd en aan de kinderen een boekje meegegeven: De Boswachter en de mier, een parabel van het Evangelie.

Met vriendelijke groet,
 
Leontien Slabbekoorn-de Muijnck
Jeugdwerker PG Terneuzen
 

Bekijk alle foto's
 
2015-06-10 Bezoek OBS de Meerpaal aan de Opstandingskerk

Woensdag 10 juni 2015 kwamen ca. 40 leerlingen van OBS De Meerpaal de Opstandingskerk bezoeken. Wat een leuk publiek! Ik heb ze welkom geheten, daarna legde meester Ruben iets over de kerk en christenen. Vervolgens liet ds. Becker alle belangrijke onderdelen in de kerk zien. Als laatste liet Peter Simons horen hoe het orgel klinkt en werkt. Na het kerkbezoek gingen ze verder naar de moskee, ook daar waren ze uitgenodigd.
Foto's van het bezoek zijn te zien op Facebook en op deze site, www.pgterneuzen.nl
Leontien Slabbekoorn-de Muijnck

Bekijk alle foto's
 
2015-05 Levelkamp

nu alle foto's online!

Bekijk alle foto's
 
2015-05-22 Pinksteren met de basisscholen - Goede Herderkerk

Vrijdag kwamen er ongeveer 200 kinderen uit groep 4 van alle PC basisscholen naar de Goede Herderkerk. Samen met ds. Smeets en ds. Becker heb ik een Pinksterviering verzorgd met een schetsbordverhaal. Peter Simons heeft voor ons op het orgel gespeeld. Met behulp van een slacentrifuge en wat verf heb ik laten zien dat de Geest (de verf) overal kan komen, dus ook bij jou en mij en dat het niet uitmaakt hoe we of voelen. Na de dienst hebben we ballonnen met een Pinkstergroet opgelaten. Op Facebook en hier zijn de foto's te zien. 

Bekijk alle foto's
 
2015-5-26 Afsluiting ouderensoos

Afsluiting seizoen 2014 - 2015

Bekijk alle foto's
 
2015-05-10 Afsluiting Levelkamp

JOPterneuzen - Facebook:
Net de afsluitende viering van Levelkamp 2015 meegemaakt; wat een HEERlijk weekend. Willem en Irene, bedankt voor het kartrekker zijn met jullie geweldig team; jullie hebben veel jongelui een onvergetelijk weekend gegeven en veel ouders hun kampweekend van lang lang geleden laten herinneren. Oftewel verticaal en horizontaal relatiegericht jeugdwerk, maar da's een term als je weer bijgeslapen bent ;=)
 
foto van Jop Terneuzen.

Bekijk alle foto's
 
Athletes in Action 2015

Sport-en spelweek voorpaginanieuws (PZC)
Wat gebeurt er in een wijk waar normaal gesproken letterlijk het recht van de sterkste geld en je gaat daar met een stel christenen sporten? Na een eerste dag met veel weerstand, ging het er op de tweede dag al een stuk gemoedelijker aan toe.

We zijn weer aanwezig met knutsel, nagellak, voetbal, het commandospel en allerlei andere spelletjes. 's Morgen bereiden we de middag en avond voor, lezen de bijbel, bidden en denken na over wat we willen vertellen over het evangelie. Vanmiddag komen er twee voetballers via Geloofshelden die een clinic gaven. We hebben deze week enorm goede support  van Sijmen Reehoorn, een stagiair van Athletes in Action. En natuurlijk van alle sporters, knutselaars en alle andere mensen die hand-en spandiensten hebben geleverd. Niet te vergeten de mensen die iets lekkers voor ons hebben gemaakt. Bovenal dank aan God, die ons de moed en inspiratie geeft om deze week mogelijk te maken. 


Bekijk alle foto's
 
2015-04 Paasontbijt


met dank aan Piet Dieleman

Bekijk alle foto's
 
2015-04-18 Rommelmarkt Goede Herderkerk

met dank aan Chris Ollebek voor de foto's!

Bekijk alle foto's
 
2015-03-18 Creamiddag

op Facebook (pgterneuzen) kun je zelf de foto's makkelijk downloaden! Wel even Liken :-)

met dank aan Leontien, Joke en Angelique voor de leuke foto's!

Bekijk alle foto's
 
2015-01-27 Ouderensoos - Zeeuwse middag

Hierbij enkele foto's van de Ouderensoos, gemaakt op 27 januari j.l.

We hadden een Zeeuwse middag.

Korte Zeeuwse verhalen door Adri Scheele en zang/muziek van Jan Hamelink

Bekijk alle foto's
 
2015-02-11 Optreden Watoto kinderkoor in de Goede Herderkerk

het optreden was geweldig mooi en is via KerkTV terug te kijken (1 maand)!

 

Bekijk alle foto's
 
2015-02-10 Aankomst kinderkoor Watoto - Goede Herderkerk

direct vanuit Engeland, waar het Watoto koor (69) een maand opgetreden had, kwam het koor rond 18 u aan in Terneuzen waar ze het eerste concert gaan geven in Nederland op 11 februari 2015 in de Goede Herderkerk! Het was een warm welkom van twee kanten met twee Nederlandse vertegenwoordigers van Watoto Nederland. Hierna gingen de kinderen en begeleiders naar de gastgezinnen.

Bekijk alle foto's
 
2015-02-01 Viering 50 jarig jubileum Goede Herderkerk en gemeentezondag

Bekijk alle foto's
 
2014-02-01 Historische foto's Goede Herderkerk

Unieke foto's ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum getoond als dia presentatie!

Bekijk alle foto's
 
2014-11-26 en 30 Creamiddag en dienst

Hierbij de foto's van de creamiddag op 26 november j.l. Ook een foto van de voorbereiding en een aantal foto's van zondag 30 november.

Met dank aan Angelique voor het aanleveren van de foto's

Bekijk alle foto's
 
2015-01-06 Jubilarissen vrouwengroep

Hier zijn wat foto's van de nieuwjaars bijeenkomst van de vrouwengroep van 6 januari. Tijdens deze bijeenkomst werden een aantal jubilarissen gehuldigd. Het betrof 12,5 - 25 en 40 jaar lid.

met dank aan Chris Ollebek voor de foto's.

Bekijk alle foto's
 
2014-12-23 Lichtjestocht 2014

De Lichtjestocht van 23 december jl. was een goede gelegenheid om in korte tijd veel contacten te leggen. Door acties als Atletes in Action zijn er in de wijk goede contacten ontstaan en nog veel belangrijker: veel jongeren hebben iets kunnen horen van Jezus. Op sommigen maakte dat een enorme indruk! Die lijn willen we vasthouden. Door een event als De Lichtjestocht hebben we het kerstverhaal kunnen vertellen en uitbeelden in de wijk Oudelandse Hoeve. De jongeren uit de Levels hebben een flinke bijdrage geleverd. Zo hadden we heuse dj's en hadden we herders rondom de barbecue in overvloed. Ongeveer 30 kinderen liepen mee en een groot deel van de kinderen was zowel bij de kerk als SJJW (stichting Jeugd-en Jongerenwerk) niet bekend. De ontmoeting van jong en oud in Ter Schorre was hartverwarmend. Alle partijen genoten van elkaars aanwezigheid. Hierbij enkele foto's om nog eens terug te kijken en uit te zien naar de volgende lichtjestocht.

Bekijk alle foto's
 
2014-12-11 Kerststukjes maken voor ZWO in de Goede Herderkerk

Bekijk alle foto's
 
2014-12-25 1e Kerst in de Opstandingskerk

mmv Sjaloom

Bekijk alle foto's
 
Kerk en Keuken Kerst 2014

hier enkele foto's van groep 3 op 19 dec 2014

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest 2014

Bekijk alle foto's
 
2014-11-15 Level 14 naar het verdronken land van Saeftinghe

Op zaterdag 15 november gingen we met Level 14 naar het verdronken land van Saeftinghe. ’s Morgens was het behoorlijk regenachtig, de zon kwam zelfs te voorschijn. Met 3 auto’s vol en een gids gingen we op pad. De gids liet ons drijfzand zien, tarwe-aren waar je door de schimmel dood aan kan gaan en meerdere keren bleef er een (te grote) laars in de modder steken. Na ruim twee uur ontstonden er hier en daar een blaar op de voet en was er niemand meer schoon. We zagen zelfs een spectaculaire reddingsactie: de heli uit Kokszijde moest er aan te pas komen om iemand op te takelen die problemen had gekregen met de enkel. Dat was mooi om te zien. Het is een enorm groot gebied waar je, als het water opkomt, zo snel moet zijn als een luipaard om het water voor te blijven. Gelukkig kwamen we (redelijk) droog weer terug aan in Terneuzen.

Bekijk alle foto's
 
2014-11-14 en 15 Rommelmarkt in de Goede Herderkerk

Bekijk alle foto's
 
2014-11-09 Bijzondere samenkomst - Opstandingskerk

Bekijk alle foto's
 
2014-10-26 Jubileumdienst Sjaloom

35 jaar Sjaloom en Sjaak Hamelink 25 jaar dirigent!

met dank aan Chris Ollebek voor het nemen van de foto's!

Bekijk alle foto's
 
Startweekend 2014 - extra foto's (vrijdag en zaterdag)

Bekijk alle foto's
 
Startweekend 2014 - zondag 14 september 2014

Bekijk alle foto's
 
Startweekend 2014 - zaterdag 13 september 2014Bekijk alle foto's
 
Startweekend 2014 - vrijdag 12 september 2014

Bekijk alle foto's
 
Rommelmarkt Goede Herderkerk - 5 en 6 sep 2014

met dank aan Chris Ollebek voor de foto's.

Bekijk alle foto's
 
Kerk en Keuken - afsluiting seizoen 2013/2014 groep 1

Hier enkele foto's van de afsluiting seizoen 2013/2014 groep 1 Kerk en Keuken (4 juni 2014). Met dank aan Bram Jansen voor de foto's.

Bekijk alle foto's
 
2014-06-29 Afscheid oudste kinderen van de kindernevendienst in de Goede Herderkerk

Annemijn Buijze, Lieke van der Heide, Robin Scheele, Marieke IJmker, Nathan de Zeeuw en Hannah Zegers nemen afscheid van de Kindernevendienst in de Goede Herderkerk - 29 juni 2014

Bekijk alle foto's
 
2014-06-22 Afscheid oudste kinderen kindernevendienst OK en Petra den Hollander

op 22 juni namen Chris Boone, Rick Bult en Kirsten Durink afscheid van de nevendienst in de Opstandingskerk en tevens Petra den Hollander als leiding na 23 jaar!

Bekijk alle foto's
 
2014-06-15 Jazzdienst

Bekijk alle foto's
 
2014-06-06 Bezoek scholen aan de Goede Herderkerk (thema Pinksteren)

Hierbij enkele foto’s van een kerk- en schoolviering voor de groepen 4 van de Hille, de Oude Vaart en de Prins Willem van Oranjeschool. De viering vond plaats afgelopen vrijdag 6 juni en stond in het teken van Pinksteren. Het was een erg geslaagde viering.
Ruben Keijts

Bekijk alle foto's
 
Pinksteren 2014 - Goede Herderkerk

Bekijk alle foto's
 
2014-05-27 Afsluiting ouderensoos

Bekijk alle foto's
 
Kerk en Keuken 23 mei 2014

de mensen werden weer heerlijk verwend door de kookploeg van Kerk en Keuken (o.a. verse asperges!).

Bekijk alle foto's
 
Foto's Athlethes in Action 2014

Bekijk alle foto's
 
2014-04-05 Rommelmarkt in de Goede Herderkerk


foto's: Chris Ollebek

Bekijk alle foto's
 
2014-03-17 Bezoek Prins Willem van Oranje en de Irisschool aan de Goede Herderkerk - met ds Smeets

Hierbij nog enkele foto’s van het kerk en school bezoek van de Prins Willem van Oranje school en de Irisschool. Het bezoek vond plaats op 17 maart in de Goede Herderkerk. Dit keer met ds. Huub Smeets

met dank aan Ruben Keijts voor de foto's

Bekijk alle foto's
 
2014-03-30 Bevestiging Fieneke als nieuwe jeugdouderlinge - toneelstukje - Sjaloom - Opstandingskerk

Bekijk alle foto's
 
2014-03-16 2e zondag in de 40 dagentijd / GGG lunch en medewerking

Bekijk alle foto's
 
2014-03-02 Doopdienst Julien Bouterse en Thijmen Roost - Opstandingskerk mmv de LofstemBekijk alle foto's
 
2014-02 Bezoek leerlingen van de Oude Vaart en de Stelle aan de Opstandingskerk

kerkbezoek van de basisscholen de Oude Vaart en de Stelle

Bekijk alle foto's
 
Jeugddienst 16 feb 2014 - Goede Herderkerk

 
Jeugddienst m.m.v. de Jongerenband en Dhr. Lukas Deventer

Bekijk alle foto's
 
Kerkdienst 2 feb 2014 - Goede Herderkerk / Gemeentezondag

Bekijk alle foto's
 
Kerkdienst 26 januari 2014 - Goede Herderkerk

Afscheid nemen en bevestigen nieuwe ambtsdragers (foto's uit video opname).

Bekijk alle foto's
 
Kerk en Keuken (groep ) - Kerstdiner december 2013


Het zijn foto’s van groep 2, die de 3e woensdag van de maand samen dineren.

Peter Simons leidt de bijeenkomst.

Het kerstmenu was als volgt:

- Garnalencocktail

- Aardappel puree, gegratineerd

- Rollade

- Diverse groentes

- IJs met geflambeerde kersen

- Koffie met bonbons

Zoals velen van u weten organiseren enkele groepen vrijwilligers namens de PKN gemeente 3 maal in de maand een gezamenlijke maaltijd voor alleenstaanden. Het is een ontzettend sympathiek en aardig initiatief waar velen dankbaar gebruik van maken. Het is zelfs zo dat velen uitkijken naar het maandelijks samen eten temeer daar de meesten altijd alleen de maaltijd gebruiken.

Het is niet alleen gezellig maar het gebodene is iedere keer weer een hele verrassing en steeds opnieuw lekker.

De kookploeg weet kennelijk hoe ze een heerlijke maaltijd moeten klaarmaken. Het is in al die jaren nog nooit voorgekomen dat er iemand zei dat het wat tegen viel of dat de maaltijd minder lekker was. Integendeel: we kijken maandelijks uit naar het “Kerk en Keuken Diner”.

Hartelijk dank aan alle betrokkenen die deze activiteit iedere maand weer mogelijk maken!  Jilly van den Ameele, deelnemer.

Bekijk alle foto's
 
Kerk en Keuken (groep 3) - Kerstdiner op 17 december 2013

Bekijk alle foto's
 
2013-12-29 Afscheid ds Hovinga - Opstandingskerk


Op 29 december was de afscheidsdienst en receptie van ds Hovinga. We vinden het jammer dat hij afscheid heeft genomen maar zijn blij en dankbaar voor al het goede dat hij (en zijn vrouw) voor de gemeente gedaan hebben! Klik op de foto voor een link naar meer foto's.
 

Bekijk alle foto's
 
2013-12-17 Ouderensoos met kerstmaaltijd

Bekijk alle foto's
 
Ouderensoos: Kerstkaarten maken /Spelletjes op 19 november 2013

Bekijk alle foto's
 
Oefenen kinderkerstfeest 24 nov 2013 GHK

Bekijk alle foto's
 
Rommelmarkt foto's 23 nov 2013

met dank aan Chris Ollebek voor de foto's!

Bekijk alle foto's
 
2013-11-17 Jeugddienst Opstandingskerk

met ds Becker, Ruben Keijts, level 14, jeugddienstcommissie en de jeugdband. Er is ook een geluidsopname beschikbaar onder Kerkdiensten!

Bekijk alle foto's
 
2013-10-30 Creamiddag in de Opstandingskerk

Bekijk alle foto's
 
2013-10-06 Kerkdienst Opstandingskerk met 25 jarig koster jubileum Gilles van Overdulve

met dank aan Chris Ollebek voor de foto's.

Bekijk alle foto's
 
2013-09-15 Startdienst mmv 'Or Tamin en koffiedrinken - Opstandingskerk - ds Becker

met dank aan Chris Ollebek voor de foto's.

Bekijk alle foto's
 
2013-09-14 Gemeente BBQ in de OK

- Wat:   barbecue met de hele gemeente
- Wanneer:  zaterdag 14 september 2013
- Waar:   Opstandingskerk, Terneuzen
- Vanaf:   17.30 uur

Bekijk alle foto's
 
2013-09-13 Kindertheater Simon en zo - Supergraan!

Supergraan

In Supergraan spelen Simon en Zo samen met de kinderen de gelijkenis van het Zaad en de Zaaier.
Een gelijkenis van Jezus, beschreven door Mattheus in hoofdstuk 13 vers 1 tot 24 van de bijbel.
Een boeiende gelijkenis met een betekenis waarin iedereen wel iets van zichzelf zal herkennen.
Simon en Zo hebben van deze gelijkenis een prachtig meespeelverhaal gemaakt, dus veel mogelijkheden voor de kinderen om mee te spelen. Als publiek maar ook op de speelvloer. Als boer, als kraaien, als supergraan en als distels. Iedereen speelt mee.
En dit maakt Supergraan tot een onvergetelijke gebeurtenis.

Voor informatie en en foto's van de voorstelling zie Harrie's weblog: 

http://www.harrienijhof.nl/

 

 

Bekijk alle foto's
 
2013-08-18 Kerkdienst met nieuwe beamer en jaarlijkse picknick in Puijenbroek van de kindernevendienst

Bekijk alle foto's
 
2013-08-11 Kerkdienst in de Goede Herderkerk - ds Hovinga

organist: dhr Jo de Visser

Bekijk alle foto's
 
2013-06-30 Viering in de Goede Herderkerk met de GGG en zegen voor de Oecraine reis

Bekijk alle foto's
 
2013-06-23 Afscheid oudste groep kindernevendienst Goede Herderkerk en medewerking Or Tamim

Afscheid kindernevendienst


Vandaag nemen vijf jongeren in de Goede Herderkerk afscheid van de kindernevendienst.


Lotte Broere, Lucas Sijbinga, Maarten de Vries, Merijn de Pooter en Sam Ruijter maken de stap naar de Levels en de Tienerkerk. Zij hebben vanmorgen hun aandeel aan de kerkdienst.
 

Bekijk alle foto's
 
2013-06-16 Afscheid oudste groep van de kindernevendienst en optreden Interkerkelijk kinderkoor IKK in de Opstandingskerk

We nemen vandaag bij de kindernevendienst OK afscheid van:

Xia de Blaeij,
Martijn Bakker,
Marjon Hartman,
Maarten van Iwaarden,
Ronald Oostdijk en
Bert Willemse


en we heten hen welkom in de kerk /level 14 !!!

Muzikale medewerking van het Interkerkelijk Kinderkoor
o.l.v. Lizanne Hennessey
Voorganger: ds. Hans Becker
Organist: Arie Karreman

 

Zie ook de Liturgie en preek

Bekijk alle foto's
 
2013-05-28 Ouderensoos

Foto's van de laatste soosmiddag van dit seizoen. Een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Op 10 september 2013 a.s. starten we weer.

mvg  Marijke Faber.
 

Bekijk alle foto's
 
2013-05-19 Pinksteren - Goede Herderkerk

Vandaag 19 mei 2013, 1e Pinksteren, deden drie doopleden uit ons midden in het openbaar hun geloof belijden tijdens de kerkdienst in de Goede Herderkerk:  Elleke van de Velde,  Emiel Goudzwaard en Evert-Jan van Opdorp!!! Het was een feestelijke dienst.

 

Bekijk alle foto's
 
2013-05-02 Sportweek Athletes in action

Sport week Athletes in Action

Athletes in Action was een groot succes! Er waren heel veel kinderen, ouders die kwamen kijken, we mochten veel van Gods liefde delen, we hebben veel vertelt over het evangelie en we hebben diverse mensen gesproken die open stonden voor God. De barbecue aan het eind van de week was een groot succes. Er waren tenminste 80 man.
Enkele reacties van de kids: ‘Toen jullie er waren was er een heel andere sfeer.’ ‘Jullie moeten echt terugkomen.’ ‘Jammer dat het stopt.’ Enkele reacties van ouderen: ‘Super dat dit wordt georganiseerd voor de kinderen en jongeren.’ ‘Ik vind het goed dat ze wat horen over God, ook al geloof ik zelf niet.’ ‘Dit moet echt doorgaan.’ ‘Erg leuk dat jullie er zijn, mijn broertje kan eindelijk meevoetballen in de voetbalkooi en wordt niet door de grotere weggepest.’
De sportweek was echt geweldig. We hebben veel van God gezien en ervaren. Dit moet beslist een vervolg krijgen. De kunst is echter dat we als gemeente volledig achter het project gaan staan. De mensen staan open voor God, de connectie met de wijk ligt er en nu is het zaak om dit te continueren. We blijven als sportteam actief. We proberen elke week of elke twee weken te sporten in de wijk. Mocht je meewillen sporten, willen komen kijken of andere ideeën hebt om te wijk te dienen, neem dan contact op met Ruben Keijts, r.keijts@jop.nl .

 

Bekijk alle foto's
 
201-3-04-07 Gezamelijke jonge gezinnenlunch

Bekijk alle foto's
 
2013-03-31 Pasen in de Goede Herderkerk mmv Sjaloom

Bekijk alle foto's
 
2013-03-24 Palmpasen in de Goede Herderkerk

met medewerking van het interkerkelijk kinderkoor IKK.

Bekijk alle foto's
 
2013-01-25 Koffiedrinken in de Goede Herderkerk

Bekijk alle foto's
 
2013-03-03 Doopdienst in de Opstandingskerk - ds Becker

De Heilige Doop is bediend aan:
Myrthe Susanna Marleen Caluri en
Nathan Alfredo Klaas Caluri.

Biddag en derde zondag van de veertigdagentijd

Muzikale medewerking:

Peter Simons - orgel

Sjannie van Nierop - solozang

Interkerkelijk koor SJALOOM o.l.v. Sjaal Hamelink

Bekijk alle foto's
 
2013-02-13 Jongerendienst in de Goede Herderkerk

met medewerking van de Jeugddienstcommissie / Jongerenband!

Bekijk alle foto's
 
2013-02-03 Gemeentezondag wn ZWO in de Goede Herderkerk

Bekijk alle foto's
 
2013-01-18 Kerk en Keuken

met dank voor het insturen door dhr. Ketelaar

Bekijk alle foto's
 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers - 27 jan 2013 - Goede Herderkerk

in deze dienst werd afscheid genomen van Karel Herrebout en werden Jenta Berends en Peter van der Heide bevestigd!

Bekijk alle foto's
 
Afbreken kerstboom in de Opstandingskerk - 6 jan 2013

2013 is weer al aardig op pad...hier nog wat nagekomen foto's van het afbreken van de kerstboom in de Opstandingskerk. Met dank aan Marc Boone.

Bekijk alle foto's
 
2013-01-11 Koffiedrinken in de Opstandingskerk

met dank aan dhr. Ketelaar voor de foto's.

Bekijk alle foto's
 
2013-01-13 Afscheidsdienst en bevestiging van ambtsdragers in de Opstandingskerk

Bekijk alle foto's
 
Drie Koningen 2013 / Doopdienst / Sjaloom in de Goede Herderkerk

6 jan 2013 met ds. Smeets.

Bekijk alle foto's
 
1e Kerst in de Opstandingskerk 2012

Bekijk alle foto's
 
Voedselactie Advent 2012

voor de Voedselbank Terneuzen met verse produkten:

Bekijk alle foto's
 
Kerst 2012 met Kerk en Keuken (groep 3)

Bekijk alle foto's
 
1e Advent Opstandingskerk

en afscheid van de familie van Strien.

Bekijk alle foto's
 
2012-12-24 Kinderkerstfeest in de Goede Herderkerk

hier een link naar de foto's van Tamara welke gemaakt zijn tijdens de generale repetitie! Klik hier.

Bekijk alle foto's
 
2012-12-23 Aangepaste gezinsdienst - Kerstviering met mmv Sjaloom

Bekijk alle foto's
 
Sinterklaas op bezoek bij Kerk en Keuken - dec 2012

Bekijk alle foto's
 
Kerstviering van de Ouderensoos, op 18 december 2012

Kerstviering van de Ouderensoos, op 18 december j.l.

Bekijk alle foto's
 
Soosmiddag Ouderensoos op 11 december 2012

Soosmiddag Ouderensoos op 11 december j.l.; Kerstkaarten maken/spelletjes.

Bekijk alle foto's
 
Kerststukjes maken - actie 2012

Woensdag 12 december organiseerde het sectieteam van Othene een workshop ‘kerststukjes maken’. De opbrengst is voor schooluniformen en schoenen voor de kinderen van het Lerato-house in Zuid-Afrika.
Een dertigtal gemeenteleden uit Othene en andere secties was aanwezig. Wij maakten onder deskundige leiding van Wim van Soelen ons eigen kerststukje. Dankbaar hebben wij gebruik gemaakt van de grote zaal van CBS ‘De Parel’ in Othene. De materialen waren gesponsord. Hierdoor kan de totale opbrengst voor schooluniformen voor Zuid-Afrika zijn,  € 360,-. Dit is met een gift aangevuld tot € 400,-. Er kunnen weer uniformen en schoenen bij aan de waslijn.
Het was een gezellige en leerzame avond met een mooie opbrengst voor een mooi doel. Voor herhaling vatbaar.

Bekijk alle foto's
 
Dienst van de voleinding - Opstandingskerk - 25 november 2012

Bekijk alle foto's
 
Jeugddienst 18 november 2012 - Goede Herderkerk

Geniet van deze leuke foto's van een mooie dienst - met dank aan Jan de Vries voor de close-up foto's.

Bekijk alle foto's
 
Kerkdienst 11 november 2012: Optreden IKK en Jongegezinnenlunch

Optreden IKK en Jongegezinnenlunch in de Opstandingskerk

Bekijk alle foto's
 
Kerkdienst 4 november 2012 - Opstandingskerk

Dankdag, Dag van de Mantelzorger en medewerking van het Huisorkest!

Bekijk alle foto's
 
Kerkdienst 21 okt 2012

met ds Hovinga en met medewerking van 'Or Tamim in de Opstandingskerk.

Bekijk alle foto's
 
Ouderensoos 22 mei 2012 : Uitstapje naar Schoolmuseum, daarna koffiedrinken(met gebak) in "de Westbeer".

Bekijk alle foto's
 
Ouderensoos - 8 mei 2012 - Zitdansen!

Bekijk alle foto's
 
ZWO zondag - 14 oktober 2012 - Opstandingskerk

Bekijk alle foto's
 
Creamiddag foto's Oktober 2012

hier de foto's van de Creamiddag!

Bekijk alle foto's
 
Diverse foto's september 2012

o.a. Jonge gezinnenlunch OK, kinder theater, startdienst, BBQ en de jeugddienst. Veel kijkplezier.

Bekijk alle foto's
 
Nieuwe serie 40 jaar Opstandingskerk

met dank aan Floris Rot voor deze extra foto's.

Bekijk alle foto's
 
Kerkdienst 17 juni 2012 - Opstandingskerk

* 5 kinderen nemen afscheid van de Kindernevendienst en worden uitgenodigd om volgend jaar mee te doen met Level 14

* Joke Rot neemt afscheid als voorzitter van de Kindernevendienst

* Henk Baaima is weer organist na een periode van ziekte. Hij wordt in het zonnetje gezet i.v.m. zijn 45 jarig organisten jubileum!

* Er zijn wat foto's gemaakt van de fototentoonstelling in de kleine Kerkzaal, deze is nog tot ca 8 juli te bekijken...dus er is nog een kans.

Bekijk alle foto's
 
1e Pinksteren 2012 - 40 jaar Opstandingskerk

Hier enkele foto's gemaakt tijdens de feestelijke viering van het veertig jarig bestaan van de opstandingskerk op 1e Pinksteren! Met dank aan Jaap Goossen voor de foto's.

Bekijk alle foto's
 
Foto's jeugddienst 13 mei 2012 - Opstandingskerk

Jeugddienst met als thema ‘Wordt Vervolgd’ 

Zondag 13 mei was de Jeugddienst met als thema ‘Wordt Vervolgd’ in de Opstandingskerk. Begonnen werd met een videofragment van ‘Walk in their Shoes’. Wat zou jij doen als jij in de schoenen stond van vervolgde christenen? Daarna tijd voor interactiviteit. Bij een vijftal stellingen, werd gevraagd om te gaan staan als het eens was met de stelling en te blijven zitten als je dat niet was. De stellingen waren: ‘Ik zit in de kerk‘, ‘Als mensen aan mij vragen of ik in God geloof, dan zeg ik dat!’, ‘Ik blijf in God geloven, zelfs als dat mijn eigen leven kost!’, ‘Ik vind het makkelijk om passie voor God te hebben!’ en ‘In Nederland is het makkelijk om in God te geloven!’. Na elke stelling werd aan enkele mensen gevraagd waarom men het al dan niet eens was met de stelling. Ruben Keijts deed het gesprek met de kinderen. Na de korte uitleg en verkondiging van Hans Becker was er weer interactiviteit. Er was ruimte om Hans Becker vragen te stellen n.a.v. zijn uitleg. Er kwamen een vijftal vragen. De Jongerenband met de zangeressen Sanne en Fenne verzorgde de begeleiding van de liederen. De jongeren hebben het een leuke dienst gevonden. We hopen u en jij ook.
Graag tot de volgende jeugddienst op 23 september in de Goede Herderkerk.

I.v.m. vertrek naar elders in het kader van vervolgstudie is de jeugddienstcommissie op zoek naar versterking.

Vacature

Ben je toevallig jong en vol enthousiasme?
Meld je dan aan voor de Jeugddienstcommissie!
Geef jouw talenten en ontvang o.a. de gezelligheid van de jeugddienstcommissie.
Geef je op bij de jongerenwerker Ruben Keijts (r.keijts@jop.nl) of informeer bij de leden van de jeugddienstcommissie.
We hebben jou hard nodig om ons team te versterken.

De Jeugddienstcommissie

 

Bekijk alle foto's
 
Foto's kerkdienst Opstandingskerk met afsluiting GGG, Sjaloom en spreker Open Doors - 29 april 2012

Bekijk alle foto's
 
Foto's ouderensoos 3 april 2012: "Op weg naar Pasen" en aansluitend het traditionele kerkelijk bingo

Bekijk alle foto's
 
Foto's ouderensoos 27 maart 2012: Groep 5 van de Pr. Willem van Oranjeschool is op bezoek geweest om spelletjes te doen met de ouderen

Bekijk alle foto's
 
Foto's ouderensoos 24 januari 2012: Enkele foto's van de Bingo middag

Bekijk alle foto's
 
Foto's ouderensoos 10 januari 2012: Spelletjesmiddag/Nieuwjaars"borrel".

Bekijk alle foto's
 
Foto's creamiddag 11 maart 2012 (nu met extra foto's!)

de creamiddag was weer een groot succes, geniet na door deze leuke foto's!
met dank aan de fam. Rot.

 

op 21 april is een tweede serie foto's toegevoegd, John

Bekijk alle foto's
 
Kerkdienst 18 maart 2012 - Opstandingskerk - kandidaat mevr. T. v.d. Rest

Bekijk alle foto's
 
Jeugddienst 26 feb 2012 - Goede Herderkerk

Bekijk alle foto's
 
2012-02-05 Buurtzondag en ZWO dienst Goede Herderkerk

Bekijk alle foto's
 
Jonge gezinnenlunch wijk Zuid - 5 februari 2012

Hier wat foto's van de (voorbereidingen) van de Jonge gezinnenlunch van wijk Zuid. Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de nieuwe keuken. Voor het eten werd er nagepraat over Ezechel aan de hand van wat vragen. Daarna was er heerlijk eten (gesponsored door dhr Leunis van de AH!) en verzorgd door de organisatie waarvoor hartelijk dank. Het was een geslaagde middag en de laatste mensen gingen om half 3 richting huis. Het was leuk om de sociale contacten uit te breiden en aan te halen. Misschien een idee om dit jaarlijks met beide wijkgemeenten samen te doen? (JO)

Bekijk alle foto's
 
30 jarig Ambtsjubileum ds. Smeets - 29 jan 2012

Vandaag, 29 januari 2012, vierden we het 30 jarig ambtsjubileum van dominee Smeets! van harte gefeliciteerd!!  Enkele creactieve gemeenteleden hadden een mooie collage van foto's en een portrettekening gemaakt (zie onder). Binnenkort volgen nog enkele foto's. Naar ik begreep van verschillende mensen was het een mooie dienst.

//www.pgterneuzen.nl/uploads/klant40/images/DSC00311_.jpg

met dank aan Bram Jansen voor de foto's!

Bekijk alle foto's
 
Nieuwjaarspraise 2012 in de Grote Kerk

met dank aan Nico en Bianca Stokhof voor de foto's.

Bekijk alle foto's
 
Bevestiging Ambtsdragers en afscheid - Opstandingskerk 22 jan 2012

Nieuwe ambtsdragers, afscheid oude, nieuwe coördinatoren, Sjaloom, nieuwe keuken OK!

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest - 25 dec 2011

Bekijk alle foto's
 
Bijzondere gezinsdienst met kinderkerstfeest - 18 dec 2011

Bekijk alle foto's
 
Ouderensoos - Kerstviering - 13 december 2011

Bekijk alle foto's
 
Ouderensoos - Kerstkaarten maken - 6 december 2011

Bekijk alle foto's
 
Ouderensoos - spelletjesmiddag 22 nov 2011

Bekijk alle foto's
 
Ouderensoos - spelletjesmiddag 8 nov 2011

Bekijk alle foto's
 
Ouderensoos - spelletjesmiddag 11 okt 2011

Bekijk alle foto's
 
Ouderensoos - spelletjesmiddag 13 sep 2011

Bekijk alle foto's