1e zondag 40-dagentijd 2023 1e zondag 40-dagentijd 2023
Want er staat geschreven: Aanbid de Heer uw God,
Vereer alleen Hem.
Matteüs 4:10b
 

 
terug