1e zondag 40-dagentijd 2019 1e zondag 40-dagentijd 2019


Steeds weer anders
Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet.

 
In de kring verbonden,
door ranken van
trouw,
voor een nieuw begin.

 
terug