1e zondag in de veertigdagentijd 1e zondag in de veertigdagentijd

Zondag 17 februari 2013 

.

Thema: “Muziek”. Lezing: 1 Samuël 16: 14- 23.

Koning Saul is somber, niemand kan hem opvrolijken. Maar dan komt David. Als hij muziek maakt, voelt Saul zich beter.

David speelt voor  Saul.

Ik wil voor u spelen               Ik wil voor u spelen
Het lied van de Heer              op harp en op lier
In lieflijke tonen                     met zuivere klanken
De vrede zal komen                mijn God hiervoor danken
Uw hart weer verblijden         dan zult u ontvangen
Mijn koning en heer.               De rust die u zoekt.

Onder de schikking jute en houtsnipper: boete
Twee stronken: verbinding tussen de generaties Vader en Zoon, oud- jong, verleden – toekomst.
Palmtak: achter de twee stronken: symbool van Palmzondag waar we beginnen.
David: Een bloem
Lier : verwijst naar David die muziek maakt voor Koning Saul.
 

terug