2015-07-14 Nieuws van de algemene kerkenraad 2015-07-14 Nieuws van de algemene kerkenraad
Van de algemene kerkenraad
 
Beste gemeenteleden,
 
Met dank aan de Commissie Toekomst en aan de notulist Suzette de Bruijne, wil de algemene kerkenraad onderstaande met u delen.
 
     1. Presentatie eindverslag met aanbevelingen van de commissie “Toekomst Protestantse
        gemeente te Terneuzen”
     2. Volledig verslag van deze presentatie en gedachtewisseling met de commissie op de
        gemeenteavond  dd. 29 juni 2015.
        (zie de website www.pgterneuzen.nl)

Klik hier voor het verslag en de presentatie

 
Dank  aan de ruim 100 gemeenteleden voor de wijze,  waarop met de commissie van gedachte is gewisseld. Met waardering en respect voor ieders inbreng,  zijn er in onderlinge ontmoeting, vragen, reacties aan de commissie gesteld. 
Tot slot wil ik benadrukken de aan de commissieleden geuite waardering van de aanwezigen,  voor de wijze van presenteren . Aan de kerkenraden wordt  vervolgens de nodige zorgvuldigheid gevraagd  met de verdere bespreking  in de kerkenraden en de vanzelfsprekende voortgang in communicatie met de gemeente.
Gemeenteleden die vragen hebben n.a.v. presentatie en/of verslag kunnen terecht bij de woordvoerder van de commissie Cor Verlinde of bij ondergetekende.
 
Voortgangsplanning:
15 september 2015: extra AK vergadering over gepresenteerde door de Commissie Toekomst en opmerkingen vanuit de gemeente,
6 oktober 2015: vervolg van de vergadering van 15 september,
20 oktober 2015: gemeenteavond: vervolg gesprek over onze kerkelijke gemeente naar de toekomst toe.
Voor dit moment wens ik u allen een goede zomerperiode  toe.
Vriendelijke groet,
 
Sien de Mol-Marcusse
voorzitter algemene kerkenraad
14 juli 2015
 
terug